Od Istre do Boke Kotorske

Od Slavonije do Dalmacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Međimurja do Srijema

Od Zagorja do Sandžaka

 

 

 

 

Nezavisna Država Hrvatska

 

 

Podržite našeg dopisnika Dragana Ilica financijski :  Paypal

32-Delcampe eBay eMail

Svi članci Dragana Ilića :

 

- Nemanjići su potomci hrvatske kraljevske dinastije Trpimirovića, a Ana Nemanjić žena Stefana Nemanje je kćer hrvatskoga velikaša iz Bosne bana Borića starinom iz Slavonije.

- Srbi taje da potječu od Hrvata i da su prvotno bili rimokatolici.

- Misli i izjave poznatih ljudi o Srbima.

- Bosna i Raška su bile prije Turaka samo hrvatske pokrajine, a Bosna naseljena samo Hrvatima.

- Mračna duša i kameno srce Rastka Nemanjića ( Svetog Save ) i krvavi tragovi njegove duhovne ostavštvine sve do današnjih dana.

- Ne posustaje uzaludna srbijanska promidžba o prošlosti i državnoj pripadnosti Kosova.

- Hrvatski književnici islamske vjere u razdoblju između dva svjetska rata.

- Nepregledni niz i doprinos Hrvata islamske vjere u hrvatskoj književnosti.

- Sveti Sava u svom djelu "Krmčija Svetog Save" i u "Hilandarskom tipiku" priznao je papi kako Rimu pripada pravo nadzora u svim srpskim zemljama i gradovima.

- Sveti Sava je dobio od nelegitimnog slijednika Bizanta u liku Nikejskog patrijarha pravno nevažeću dozvolu za osnutak lažne i u samom Bizantu nepriznate autokefalne crkve 1219. godine.

- Srbi u popunosti lažirali i povijesno krivotvorili i sakrili hrvatsku genezu rimokatoličke dinastije Nemanjića.

- Srbi priznali još jednu epohalnu tajnu SPC da su do 1919. godine slavili Božić 25. prosinca po Gregorijanskom kalendaru.

- Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno i geopolitički jedinstvena i neraskidiva cjelina sa Hrvatskom.

- Hrvatsko srednjevjekovno plemstvo sjeverozapadne Bosne dokaz je pripadnosti te oblasti Hrvatskoj.

- Povijesna vrela da je sjeverozapadna Bosna od pamtivijeka središnji dio države Hrvatske i prirodni trbuh nekadašnje Kraljevine Hrvatske.

- Sve župe današnje Banjolučke biskupije crkveno su pripadale Zagrebačkoj, Kninskoj i Krbavskoj biskupiji i politički bile sastavnim dijelom srednjevjekovne države Hrvatske.

- Na Bilinopoljskom saboru 8. travnja 1203. godine poglavari crkve bosanskih heretika u nazočnosti papinog izaslanika vratili se skupa sa zavedenim pukom Katoličkoj crkvi.

- Bilinopoljska izjava od 8. travnja 1203. snaga istine koja šamara laži izmišljene bošnjačke historiografije.

- SPC je od 16. i 17. stoljeća trebinjske katolike pretvarala u pravoslavce i od posrbljenih Hrvata izmislila nepostojeće trebinjske Srbe.

- Bosansku biskupiju utemeljio je u 11. stoljeću hrvatski kralj Petar Krešimir IV i crkveno je bila podložna Splitskoj nadbiskupiji.

- Najstarija rimokatolička biskupija u BiH-u je Trebinjsko - mrkanjska i umjetno je postala jakom utvrdom srpskoga svetosavlja.

- Bihać je kao povijesni i stolni hrvatski kraljevski grad dobio status slobodnoga grada 1262. godine.

- Banja Luka je povijesno nazvana svetim hrvatskim gradom Jeruzalemom.

- Raskošna kulturna baština i bogata ostavština hrvatskog i katoličkog Vrbaškog grada preteče današnje Banje Luke.

- Hrvatski Vrbaški grad ili današnja Banja Luka bio je poprištem mnogih slavnih i velikih hrvatskih bitaka.

- Punih 65 godina hrvatski kraljevski grad Jajce pružao je pod vojnom opsadom junački otpor divljim turskim barbarima s Istoka.

- Burna prošlost Bugojna, nekada hrvatskog grada ponosa u Bosni.

- Prozor - Rama na sjeveru Hercegovine i pred vratima Bosne stoljećima na braniku hrvatstva i katoličanstva.

- Završje ili Tropolje Livanjskog, Duvanjskog i Glamočkog polja povijesno je uvijek disalo hrvatskim plućima.

- Mostar čuvar časti, ponosa i slave hrvatske Herceg Bosne.

- Hrvatsku župu Vrhbosnu na tlu današnjega Sarajeva utemeljili su Hrvati katolici a Turci su na temeljima uništene Vrhbosne sagradili tursku kasabu Sarajevo.

- Središnja Bosna hrvatski i katolički iskon bosanskih Hrvata i dokaz izvorne nacionalne, vjerske i državnopravne hrvatske pripadnosti srednjevjekovne Bosne.

- Veličanstena povijest hrvatske županije Soli je sol na rani muslimanske mitomanije o lažnom bošnjaštvu Tuzle.

- Hrvatska i katolička Bosanska Posavina bila je povijesno dijelom Hrvatskog Kraljevstva, tek na kratko u 14. stoljeću dijelom Bosne i nikada do velikosrpske agresije od 1992 - 1995. nije imala srpsku i pravoslavnu većinu naroda.

- Zaboravljena i zapostavljena nekad davno hrvatska i katolička Bijeljina srce odavno pravoslavizirane regije Semberije.

- Zvornik ili nekadašnji hrvatski Zvonik legendarna srednjovjekovna hrvatska utvrda na Drini.

- Slavna tradicija glasovite franjevačke provincije Bosne Srebrene i nekad hrvatske i katoličke Srebrenice.

- Davnašnja hrvatska i katolička Hotča, danas Foča, bila je u Podrnju glavno trgovačko odredište hrvatskih trgovaca iz Dubrovačke Republike.

- Trebinje biser južne Hercegovine cijelo tisućljeće je živjelo u mediteranskom ozračju hrvatskog duha zapadnokršćanske civilizacije.

- Očaravajuće kulturno blago Boke Kotorske zaljeva hrvatskih svetaca na jugu hrvatskoga Sinjeg mora svima znanog Jadrana.

- Grad pod Rumijom Bar tiho i kriomice čuva i živi sjećanje i uspomene na hrvatske i katoličke korijene.

- Duboko zapreteno i skriveno hrvatsko i katoličko kulturno naslijeđe Budve i Paštrovića.

- Srijemom je vladao niz hrvatskih kraljeva hrvatske loze Trpimirovića od kralja Tomislava do kralja Zvonimira.

- Syrmium ili današnja Srijemska Mitrovica prijestolnica rane srednjovjekovne Panonske Hrvatske.

 

 

SPC je od 16. i 17. stoljeća trebinjske katolike pretvarala u pravoslavce i od posrbljenih Hrvata izmislila nepostojeće trebinjske Srbe :

 

Iako je od vremena pada Tribunije pod srpsku političku vlast broj katolika počeo opadati, odsudno razdoblje u tom pogledu bilo je 16. i prva polovica 17. stoljeća. Prema nekim podacima iz 1606. godine bilo je tada u turskom dijelu biskupije još 15 000 katolika, a prema statistici iz 1640. godine bilo je u tri velike župe Žurovići, Gradac i Popovo sa 38 sela još samo 322 katoličke kuće s 2 130 vjernika. Postavlja se kao naravno pitanje što je moglo uzrokovati tako naglo opadanje katolika u Trebinjskoj biskupiji. Mogla su tomu biti dva uzroka. To su iseljavanje i otpad od vjere. Po mišljenju Krunoslava Draganovića prvi uzrok ne bi mogao doći u obzir, barem ne kao masovnija pojava. O tome, naime, nema podataka u poznatim dokumentima. Po svojem geografskom položaju trebinjski katolički vjernici su mogli bježati samo u susjednu katoličku Dubrovačku republiku. No, dubrovačko je područje premalo za prihvat većeg broja izbjeglica. Osim toga, i sam je Dubrovnik priznavao tada vlast obližnje turske carevine i teško bi se usudio prihvatiti veći broj bjegunaca sa turskog teritorija. Preostaju kao najvjerojatniji uzroci otpadi i prelasci na drugu vjeru, srpsko pravoslavlje i islam.

No, o tome skoro da nema podataka u objavljenim dokumentima iz Trebinjske biskupije ( Farlatti, Illyricum sacrum ), a o tome šuti i trebinjski biskup Krizostom Antić u svojim relativno brojnim izvještajima Propagandi u Rimu. Draganović tu Antićevu šutnju o shizmi tumači time što pretpostavlja da je kod Antića vladao opravdan strah od rimskih prigovora, kao i bojazni od većih poteškoća koje je imao u vezi s biskupskom rezidencijom. Starija južnoslavenska historiografija tome pitanju nije posvećivala nikakvu pažnju. Neki srpski historici bilježili su slučajeve navodnih prijelaza s pravoslavlja na katolicizam, što su ustvari bili rijetki slučajevi vraćanja natrag u krilo Katoličke crkve, od kojih su iz raznih razloga ranije bili otpali. Ne našavši zadovoljavajući odgovor ni u objavljenim izvorima u literaturi, Krunoslav Draganović se sam dao na istraživanje tog pitanja u arhivskim dokumentima. Posebno je istražio dokumente sadržane u arhivu Propagande u Rimu, ali kako je Propaganda osnovana tek 1622. godine, kad je već veliki broj katolika na Balkanu bio otpao od katoličke vjere i prešao na islam  ili još češće na pravoslavlje, to je u tom arhivu mogao naći podatke samo za 17. stoljeće i retrospektivno za vrijeme neposredno prije toga, dakle za drugu polovicu 16. stoljeća. Rezultate svojih istraživanja za hrvatsko govorno područje objavio je u opsežnoj studiji. Ovdje su zanimljivi njegovi rezultati istraživanja vezani za Trebinjsku biskupiju.

U neobjavljenom životopisu sluge božjega Pietra Julija Mencinelila (1537 - 1618), koji je oko 1580. bio teolog kod dubrovačkog nadbiskupa, ostalo nam je dragocjeno objašnjenje o uzrocima otpada trebinjskih katolika. Tu čitamo slijedeći citat:"Latinski svećenici ne mogavši trpjeti i robovanje Turcima i materijalnu oskudicu zbog pomanjkanja prihoda, napustili su brigu za one duše, prepustivši ih primitivnim seoskim svećenicima koji su plugom i motikom pribavljali potreban živež za sebe i svoju obitelj. Zbog pomanjkanja latinskih svećenika skoro sav onaj puk je prešao na istočni obred." Nadalje piše kako je onaj puk bio sasvim napušten, te su mnogi umirali bez ispovijedi i drugih sakramenata. U nekim mjestima po četrdeset godina ljudi ne bi vidjeli svojega svećenika, te je bilo među brdima mnogo praznih i poluporušenih crkava. On kaže da se pravoslavni nalaze posvuda po turskoj zemlji, pa i u mjestima gdje su ranije bili katolici, zbog toga što su ih napustili latinski svećenici, koji nisu htjeli služiti bez prihoda. Iz ovih zapisa u Menincellijevu životopisu, Draganović zaključuje da je Trebinjska biskupija već u ono vrijeme u drugoj polovici 16. stoljeća izgubila najveći dio svojih vjernika.

O stanju u prvoj polovici 17. stoljeća saznajemo iz pisama albanskih biskupa Andrijaševića i Medvedovića (Ursini). Oni se vode kao albanski biskupi jer su prvotno tamo službovali, ali su rodom obojica Hrvati upravo iz Popova polja u Hercegovini i stoga im je to područje bilo vrlo blisko za analizu situacije na terenu. Oni su pisali 1622. godine Propagandi u Rimu moleći da imenuje biskupa za staru biskupsku stolicu u Naroni, takozvanu Stefansku crkvu, jer su oni jako žalosni zbog stanja katolika u gornjem Iliriku. Njihovo pismo se nije sačuvalo, ali o njihovom sadržaju saznajemo iz sažetka koji je učinio tajnik Propagande iz Rima. Iz toga se može jasno zaključiti da su oni pisali o otpadima katolika, jer traže postavljanje biskupa u Neretvi,"kako bi se sačuvali oni koji su još uvijek katolici", a koji su prema istom svjedočanstvu još uvijek relativno brojni, budući da imaju 16 crkava. Ali, postoji velika opasnost da budu zavedeni od šizmatika i Turaka, kao što se desilo mnogima u susjednim mjestima, koji su prešli na islam ili pravoslavlje. Propaganda je 1625. godine zaista postavila biskupa u navodnu Stefansku crkvu (Staru Naronu) samog Marka Andrijaševića. On je ostao tamo stolovati nekoliko godina vodeći neprestane sporove s biskupima makarskim i trebinjskim zbog granica, jer je njegova biskupija djelomično zauzimala područje tih dviju biskupija.

No, nas ovdje posebno zanimaju njegovi izvještaji Propagandi u Rimu o otpadima katolika u njegovoj tadašnjoj biskupiji. Dana 16. studenog 1626. godine pisao je u Rim iz Gradca da je posjetio veći dio svoje biskupije, porušene i žalosne zbog dugotrajnog pomanjkanja vlastitih pastira. Slijedeće 1627. godine na dan 12. svibnja javlja da već pomalo ima uspjeha među šizmaticima, koji su se odijelili od sv. Crkve. Iste te godine javljao je biskup Marko Andrijašević i o stanju katolika u pojedinim župama njegove biskupije. Tako je u Popovu prije manje od 50 godina bilo 360 katoličkih kuća, koje su zbog pomanjkanja biskupa i svećenika prešle na pravoslavlje. Od 12 katoličkih crkava 7 su uzurpirali pravoslavni svećenici, ponajviše onih čiji su vjernici prešli s katolicizma na pravoslavlje. Sve to dogodilo se, kako kaže biskup Andrijašević, jer nije bilo katoličkog biskupa koji bi branio prava crkve. Na drugom kraju njegove biskupije u Dubravama i Podveležju našao je oko 250 katoličkih kuća, ali ti vjernici po 10 - 12 godina nisu vijdeli katoličkog svećenika, te su polazili na liturgiju kod šizmatika i tamo se vjenčavali, ali ipak nisu zaboravili katoličku vjeru. Nažalost, nije naveo pobliže imena sela čije su crkve zaposjeli šizmatici u župi Popovo, njih 7 od sveukupnih 12 su od katoličkih pretvorili u pravoslavne crkve. Nešto ozbiljnije podatke daje za župe Čvaljina i Zavala, selo koje je postojbina posrbljenoga Hrvata i četničkog vojvode Vojislava Šešelja.

Godine 1629. pisao je da se među tim župama nalazi pravoslavni manastir, te su sve obitelji u blizini toga manastira u Zavali, osim njih 8 postale šizmatičke. Na sličan način je od Katoličke crkve otpalo 60 obitelji u župi Dračevo - Dubljani, gdje sad obitavaju potomci nekad davno popravoslavljenih i posrbljenih etničkih Hrvata iz Trebinja i njegove okolice. Biskup Marko Andrijašević opisuje kako se to dogodilo. "Prije malo godina, budući da nijesu imali pastira koji bi ih branio, šizmatički metropolita je dvije crkve zauzeo i izuzevši 9 obitelji svi su otpali." U tim katolicima otetim crkvama šizmatički metropolit je dao izbaciti kosti pokojnika i porušiti katoličke oltare na veliku žalost vjernika, koji su se htjeli vratiti u krilo Katoličke crkve pod uvjetom da im biskup pošalje jednog svećenika. Kako on nije mogao ispuniti taj zahtjev, ostali su šizmatici do dana današnjega. U jednom pismu Propagandi u Rimu iz 1629. godine sam puk mjesta Neretve, Popova i Gradca tvrdi da ih je "velika većina prešla na pravoslavlje ili islam, jer nijesu imali vlastitog biskupa, pa čak ni drugih svećenika, osim popova toliko neukih da nijesu znali ni misu reći."

O otpadu katolika iz bliže okolice biskupskog sjedišta Trebinja postoji jedno svjedočanstvo misionara dominikanca, oca Josipa Marije Buonaldija, Taj rođeni Zadranin bio je neko vrijeme profesor teologije kod sv. Marije della Minerva u Rimu, te je nakon kratkog misionarenja u Hercegovini postao Barskim nadbiskupom. Kad je 1644. godine došao u tursku okolicu Dubrovnika, koja danas pripada trebinjskoj općini u Hercegovini, ona je bila već sasvim pravoslavna izuzev sedam malih sela. Kasnije je većina vjernika u tih sedam sela oko Trebinja prešla s katolicizma na pravoslavlje, tako da se mali broj katolika zadržao još samo u dva od tih sedam sela i to u Kaluđerovićima i Grepcima. Na dan 26. srpnja 1644. godine pisao je Buonaldi iz Žurovića, naselja u brdima iznad Rijeke Dubrovačke sljedeće:Ja, fra Josip Marija Buonaldi iz Zadra, dominikanac, misionar, poslan od EE.VV. u Tursku u biskupiju Trebinjsko - Mrkanjsku, našao sam ovaj puk željan Božje riječi. Udarili su u plač kad su me vidjeli i čuli, jer su mnogo vremena bili bez svećenika, bez svetih sakramenata i duhovne pomoći. Mnogi od njih su zbog pomanjkanja svećenika prešli na grčki obred, a drugi su se poturali, a mnogi su umrli bez presvetih sakramenata".

U jednom drugom pismu javlja taj isti misionar o otpadima u novije vrijeme na području Žurovića. Tu je u kratko vrijeme 15 katoličkih obitelji prešlo na istočni obred, a dvije na islam. U istom pismu javlja Buonaldi da su se neki pravoslavci obećali vratiti u Katoličku crkvu kojoj su pripadali njihovi stari, ali su zbog pomanjkanja svećenika prešli na pravoslavlje, koje ima dovoljno svećenika. I u župi Popovo s 15 katoličkih sela i oko 1000 sposobnih za ispovijed i pričest ljudi često prelaze na pravoslavlje, rjeđe na islam. Ima sela, piše Buonaldi, u kojima nitko, pa ni starci od 90 godina, nisu primili svetu potvrdu, što samo po sebi svjedoči o tome da su biskupi vrlo rijetko posjećivali svoju biskupiju. Od Buonaldija saznajemo i o njegovim uspjesima da neke ipak vrati u krilo Katoličke crkve. Tako je u Žurovićima jedan dio vjernika do njegova dolaska ostao uza sve teškoće vjeran Katoličkoj crkvi, a drugi su pali u shizmu, ali je misionaru uspjelo 21 obitelj sa 130 duša od tih šizmatika vratiti u Katoličku crkvu. Uz ovaj podatak Draganović napominje da se nijedna od ovih povraćenih obitelji čija se imena nalaze na popisu, danas više ne nalazi među katolicima, ali su zato mnoge od njih među pravoslavnima. O usješnom Buonaldijevu misionarskom djelovanju svjedoči i jedno pismo kapetana u pograničnom dubrovačkom selu Bosanka. Tu stoji da su mnogi šizmatici potreseni Buonaldijevim pripovijedanjem obećali vratiti se u Katoličku crkvu, koju su ostavili njihovi preci zbog pomanjkanja katoličkih svećenika.

Svi ovdje izneseni podaci odnose se na sela ili grupe sela na samoj granici biskupije. Sudeći prema slici koja se dobiva iz svjedočanstava, Draganović pretpostavlja da se sličan proces događao i u unutrašnjosti biskupije, ali ranije, možda već u 15. stoljeću. U arhivu Propagande u Rimu koja je osnovana tek 1622. godine, a gdje je on istraživao, takvih dokumenata za ranije razdoblje, naravno, nema. Trebat će stoga tražiti druga povijesna vrela i na drugom mjestu. Za barem pobližu sliku o procesu otpada katolika i njihov prelazak u Srpsku pravoslavnu crkvu mogu poslužiti i rezultati istraživanja u drugim disciplinama kao što su etnologija, lingvistika i slične znanosti. Kao polazni datum za početak velikih masovnih otpada s katolicizma na pravoslavlje može se sa sigurnošću uzeti 16. stoljeće, posebno njegova druga polovica. Naime, upravo u tom stoljeću počelo je s osnivanjem većeg broja srpskih pravoslavnih manastira u Hercegovini, ili barem u to vrijeme padaju prvi njihovi spomeni. Tako je prvi srpski i pravoslavni manastir u Hercegovini Tvrdoš osnovan tek 1509. godine, a nazočnost Rimokatoličke crkve tamo je gotovo cijelo tisućljeće starija od najstarijega srpskoga manastira Tvrdoš na tlu Hercegovine. To Srbe nimalo ne smeta svojatati Hercegovinu, iako i sami znaju da je Katolička crkva, s njom i Hrvati, starija od SPC i Srba gotovo tisuću godina na tome trebinjskom području. Zavala se prvi put spominje 1514. godine, a Žitomislić 1563. godine.

U tom 16. stoljeću. točnije 1563. godine u doba osnutka manastira Žitomislić, istodobno je obnovljena i srpska patrijaršija u Peći. Njezine granice na zapadu i sjeveru sukladno su se širile sa širenjem turske vojne i političke snage, čiji su Srbi bili vjerni pratitelji i produžena ruka turske moći. Tako je neko vrijeme Pećka patrijaršija u svome najvećem obujmu na zapadu sezala do Kupe, a na sjeveru do Slovačke nadomak same Bratislave, jer su uz odobrenje Turaka Srbi već u svojim osvajačkim, kleptomanskim i megalomanskim idejama prema političkim planovima Pećke patrijaršije i Budimpeštu označili svetom srpskom zemljom. To je potrajalo sve dok ih Mađari u dugome Bečkom ratu od 1683. do 1699. nisu uz njihove gospodare Turke skupa potjerali iz Budimpešte, njenoga okružja, kao i iz cijele Mađarske, buduči su se Srbi u tome ratu za oslobođenje Mađara od Turaka borili rame uz rame s Turcima, jer su im ovi u slučaju turske vojne pobjede nad Mađarima obećali nakon rata posjedovanje mađarske zemlje i njen trajni prelazak u srpske ruke, dakako uz tursku vojnu pomoć.

Turci su još prije velikoga Bečkog rata od 1683 - 1699. kojim je oslobođena cijela Mađarska i najveći dio Hrvatske osim njene povijesne i središnje pokrajine Bosne i Hercegovine, naselili toliko veliki broj Srba u Mađarskoj, pa i u samoj Budimpešti i njenoj okolici, da je Srba uoči austrijsko - turskoga rata od 1683 - 1699. bila već trećina u Budimpešti i njenoj periferiji. Velikosrpski mitomani i grandomani i danas se u svojem velikodržavlju pozivaju na taj maksimalni doseg širenja Pećke patrijaršije i sve pod paskom Turaka i njihovih vojnih osvajanja u tim granicama koje su ognjem i mačem osvojili Turci, da bi kasnije Srbi sebe proglasili samozvanim nasljednicima i čuvarima granica turskih vojnih osvajanja hrvatskih i mađarskih zemalja. Navodno su na riječima Srbi ogorčeni i nepomirljivi borci protiv Turaka, ali ih uopće ne smeta po potrebi se pozvati na krajnje granice turskih osvajanja hrvatskih zemalja i pripisati ta turska vojna osvajanja sebi, da bi se Srbi tako pokušali samoproglasiti tobožnjim legitimnim baštinicima turskih vojnih osvajanja etničkih i povijesnih hrvatskih zemalja sjeverno od Dunava i zapadno od Drine. I onda se tobože iščuđavaju i glume iznenađenost i uvrijeđenost što takvu nakaradnu i pokvarenu logiku razmišljanja u stilu otimačine i povijesne premetačine nitko u svijetu ne drži za normalan rezon. Od osnutka Pećke patrijaršije koja je uživala zaštitu turskih vlasti, za sve vrijeme njezinoga postojanja trajala su proganjanja katolika od strane pravoslavne hijerarhije u svim hrvatskim zemljama pod turskom vlasti i ona će tijekom vremena postajati sve češća i sve žešća.

 

© Dragan Ilić

 

Flag Counter 

Aktualizacija stranice : 16.8.2023.

[ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ] [ Pravo na odustanak ] [ Opći uvjeti poslovanja ] [ Dostava ]

 

Ova stranica koristi kolačiće. Ako i dalje ostanete na ovoj stranici, prihvaćate našu upotrebu kolačića.

Izjava o privatnosti Prihvaćam