Od Istre do Boke Kotorske

Od Slavonije do Dalmacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Međimurja do Srijema

Od Zagorja do Sandžaka

 

 

 

 

Nezavisna Država Hrvatska

 

 

Podržite našeg dopisnika Dragana Ilica financijski :  Paypal

32-Delcampe eBay eMail

Svi članci Dragana Ilića :

 

- Nemanjići su potomci hrvatske kraljevske dinastije Trpimirovića, a Ana Nemanjić žena Stefana Nemanje je kćer hrvatskoga velikaša iz Bosne bana Borića starinom iz Slavonije.

- Srbi taje da potječu od Hrvata i da su prvotno bili rimokatolici.

- Misli i izjave poznatih ljudi o Srbima.

- Bosna i Raška su bile prije Turaka samo hrvatske pokrajine, a Bosna naseljena samo Hrvatima.

- Mračna duša i kameno srce Rastka Nemanjića ( Svetog Save ) i krvavi tragovi njegove duhovne ostavštvine sve do današnjih dana.

- Ne posustaje uzaludna srbijanska promidžba o prošlosti i državnoj pripadnosti Kosova.

- Hrvatski književnici islamske vjere u razdoblju između dva svjetska rata.

- Nepregledni niz i doprinos Hrvata islamske vjere u hrvatskoj književnosti.

- Sveti Sava u svom djelu "Krmčija Svetog Save" i u "Hilandarskom tipiku" priznao je papi kako Rimu pripada pravo nadzora u svim srpskim zemljama i gradovima.

- Sveti Sava je dobio od nelegitimnog slijednika Bizanta u liku Nikejskog patrijarha pravno nevažeću dozvolu za osnutak lažne i u samom Bizantu nepriznate autokefalne crkve 1219. godine.

- Srbi u popunosti lažirali i povijesno krivotvorili i sakrili hrvatsku genezu rimokatoličke dinastije Nemanjića.

- Srbi priznali još jednu epohalnu tajnu SPC da su do 1919. godine slavili Božić 25. prosinca po Gregorijanskom kalendaru.

- Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno i geopolitički jedinstvena i neraskidiva cjelina sa Hrvatskom.

- Hrvatsko srednjevjekovno plemstvo sjeverozapadne Bosne dokaz je pripadnosti te oblasti Hrvatskoj.

- Povijesna vrela da je sjeverozapadna Bosna od pamtivijeka središnji dio države Hrvatske i prirodni trbuh nekadašnje Kraljevine Hrvatske.

- Sve župe današnje Banjolučke biskupije crkveno su pripadale Zagrebačkoj, Kninskoj i Krbavskoj biskupiji i politički bile sastavnim dijelom srednjevjekovne države Hrvatske.

- Na Bilinopoljskom saboru 8. travnja 1203. godine poglavari crkve bosanskih heretika u nazočnosti papinog izaslanika vratili se skupa sa zavedenim pukom Katoličkoj crkvi.

- Bilinopoljska izjava od 8. travnja 1203. snaga istine koja šamara laži izmišljene bošnjačke historiografije.

- SPC je od 16. i 17. stoljeća trebinjske katolike pretvarala u pravoslavce i od posrbljenih Hrvata izmislila nepostojeće trebinjske Srbe.

- Bosansku biskupiju utemeljio je u 11. stoljeću hrvatski kralj Petar Krešimir IV i crkveno je bila podložna Splitskoj nadbiskupiji.

- Najstarija rimokatolička biskupija u BiH-u je Trebinjsko - mrkanjska i umjetno je postala jakom utvrdom srpskoga svetosavlja.

- Bihać je kao povijesni i stolni hrvatski kraljevski grad dobio status slobodnoga grada 1262. godine.

- Banja Luka je povijesno nazvana svetim hrvatskim gradom Jeruzalemom.

- Raskošna kulturna baština i bogata ostavština hrvatskog i katoličkog Vrbaškog grada preteče današnje Banje Luke.

- Hrvatski Vrbaški grad ili današnja Banja Luka bio je poprištem mnogih slavnih i velikih hrvatskih bitaka.

- Punih 65 godina hrvatski kraljevski grad Jajce pružao je pod vojnom opsadom junački otpor divljim turskim barbarima s Istoka.

- Burna prošlost Bugojna, nekada hrvatskog grada ponosa u Bosni.

- Prozor - Rama na sjeveru Hercegovine i pred vratima Bosne stoljećima na braniku hrvatstva i katoličanstva.

- Završje ili Tropolje Livanjskog, Duvanjskog i Glamočkog polja povijesno je uvijek disalo hrvatskim plućima.

- Mostar čuvar časti, ponosa i slave hrvatske Herceg Bosne.

- Hrvatsku župu Vrhbosnu na tlu današnjega Sarajeva utemeljili su Hrvati katolici a Turci su na temeljima uništene Vrhbosne sagradili tursku kasabu Sarajevo.

- Središnja Bosna hrvatski i katolički iskon bosanskih Hrvata i dokaz izvorne nacionalne, vjerske i državnopravne hrvatske pripadnosti srednjevjekovne Bosne.

- Veličanstena povijest hrvatske županije Soli je sol na rani muslimanske mitomanije o lažnom bošnjaštvu Tuzle.

- Hrvatska i katolička Bosanska Posavina bila je povijesno dijelom Hrvatskog Kraljevstva, tek na kratko u 14. stoljeću dijelom Bosne i nikada do velikosrpske agresije od 1992 - 1995. nije imala srpsku i pravoslavnu većinu naroda.

- Zaboravljena i zapostavljena nekad davno hrvatska i katolička Bijeljina srce odavno pravoslavizirane regije Semberije.

- Zvornik ili nekadašnji hrvatski Zvonik legendarna srednjovjekovna hrvatska utvrda na Drini.

- Slavna tradicija glasovite franjevačke provincije Bosne Srebrene i nekad hrvatske i katoličke Srebrenice.

- Davnašnja hrvatska i katolička Hotča, danas Foča, bila je u Podrnju glavno trgovačko odredište hrvatskih trgovaca iz Dubrovačke Republike.

- Trebinje biser južne Hercegovine cijelo tisućljeće je živjelo u mediteranskom ozračju hrvatskog duha zapadnokršćanske civilizacije.

- Očaravajuće kulturno blago Boke Kotorske zaljeva hrvatskih svetaca na jugu hrvatskoga Sinjeg mora svima znanog Jadrana.

- Grad pod Rumijom Bar tiho i kriomice čuva i živi sjećanje i uspomene na hrvatske i katoličke korijene.

- Duboko zapreteno i skriveno hrvatsko i katoličko kulturno naslijeđe Budve i Paštrovića.

- Srijemom je vladao niz hrvatskih kraljeva hrvatske loze Trpimirovića od kralja Tomislava do kralja Zvonimira.

- Syrmium ili današnja Srijemska Mitrovica prijestolnica rane srednjovjekovne Panonske Hrvatske.

 

 

Središnja Bosna hrvatski i katolički iskon bosanskih Hrvata i dokaz izvorne nacionalne, vjerske i državnopravne hrvatske pripadnosti srednjevjekovne Bosne :

 

Travnička kronika istrajnosti,opstojnosti i nesalomivog duha Hrvata u dolini Lašve.

Zenica tvrda stijena hrvatskih pradjedova i mjesto gdje se 8. travnja 1203. hrvatski ban iz Bosne Kulin skupa sa sljedbenicima odrekao javno bogumilske hereze, javno se pokajao, ispričao se Rimskom papi i vratio se zajedno s cijelim bosanskim pukom katoličanstvu.

U središtu travničkog kraja u srednjem vijeku nastala je župa Lašva. Tu je tijekom druge polovice 11. stoljeća izgrađen stari grad, te tvrđava koja se uzdiže iznad današnjega grada Travnika. Radi povoljnoga zemljopisnog i općenito i važnog strateškog položaja, Travnik je bio na raskrižju važnih prometnica i karavanskih puteva od najranijih vremena. Glede toga, podignuta je zarana i obrambena tvrđava kaštel. Gradnja kaštela može se s pravom uzeti i kao začetak podizanja grada Travnika. Ubrzo je Travnik postao iznimno bitnim upravnim, političkim i gospodarskim središtem šireg područja središnje Bosne. U predtursko vrijeme kad su u njemu živjeli samo Hrvati katolici, Travnik je bio na posjedima hrvatskoga plemića, vojvode i vojskovođe Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Krajem 14. stoljeća usljed povećanih migracijskih kretanja, došlo je do još većeg priljeva hrvatskog katoličkog puka u grad Travnik, većem nego na ostalom području travničkoga kotara.

Sama župa Lašva s Travnikom kao glavnim središtem, u pisanim dokumentima iz 1244. godine spominje se u popisu biskupskih posjeda. Hrvatska župa Lašva u srcu Bosne protezala se cijelim krajem doline rijeke Lašve i njezinih pritoka, a u upravnom pogledu pripadala je Gornjoj Bosni. Drugi povijesno važan pisani izvor o župi Lašva datira iz 1380. godine. Tada je kralj Bosne Hrvat Tvrtko I uputio pismo hrvatskome velikašu iz Donjih kraja ili današnje zapadne Bosne, Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću, kojim ga imenuje velikim vojvodom i daruje mu tom prigodom kao leno ili srednjevjekovni vladarev dar, u vlasništvo Bilu, Trebeušu i Lupnicu, pripadajuća mjesta župe Lašva. Krajem 14. stoljeća župom Lašva je upravljao bosanski plemić Hrvat Batalo, koji je bio dvorski dostojanstvenik s titulom "tepčija", što znači odgojitelj mladih plemića. On je živio u vrijeme slabljenja i opadanja moći bosanske države, točnije u vrijeme vladavine kralja Dabiše, Jelene Grube i početkom u doba vladavine kralja Ostoje. Sve su to bili vladari hrvatske krvi i katoličke vjere i rođeni na tlu istočnohrvatskog Kraljevstva Bosne. Batalo je držao u svojim rukama i utvrdu Toričan. Njene ruševine postoje i danas i mogu se zamijetiti kod sela Varošluk u blizini danas islamiziranog Turbeta, nekad u srednjem vijeku hrvatskog i katoličkog uporišta iz kojeg je hrvatski plemić iz Bosne Batalo u svoje vrijeme gospodario cijelim krajem. Konačno, treći povijesno značajan spomen župe Lašve iz predturskog doba  je onaj iz vremena hrvatsko ugarskoga kralja Sigismunda oko 1400. godine, gdje on hrvatskome velikašu Vuku iz župe Lašva, sinu Nikole Drusića iz Guče Gore, dodjeljuje kao nagradu imanje Paka, odnosno današnji Pakrac u Slavoniji.

Na tridesetom kilometru od Travnika je grad Zenica. Povijesno je za hrvatski narod u Bosni najpoznatija po davno održanom Saboru na Bilinu polju, gdje su se 8. travnja 1203. u nazočnosti hrvatskoga bana iz Bosne Kulina on i njegova najbliža svita slijednika bogumula, kršćanske hereze, odrekli krivovjerja, zatražili oprost grijeha od vrhovnoga poglavara Katoličke crkve i dali prisegu na vječnu vjernost cijeloga bosanskoga puka katoličkoj vjeri. Iz trinaestoga stoljeća iz povijesti hrvatske Zenice na obalama rijeke Bosne, bitno je istaknuti još i povijesno važnu povelju hrvatsko - ugarskoga kralja Bele IV, obznanjenu u Zenici. Sadašnji naziv grada Zenice vezan je za 20. ožujka 1436. godine, a kasnije se Zenica razmjerno često spominje i u seriji pisanih dokumenata u svezi odnosa Bosne i Dubrovačke Republike.

U razdoblju srednjega vijeka, što je prethodilo turskoj okupaciji hrvatske Zenice, godine 1370. spominje se naselje Klopče, kao i hrvatska obitelj toga imena. Na dan 8. siječnja 1404. godine bosanski did iz hrvatskih Janjića kraj Zenice poslao je depešu dubrovačkome knezu Vlahu Sorkočeviću. U zeničkom naselju Varošišće otkopana je katolička crkva iz srednjeg vijeka i franjevački samostan Sv. Marije, koju je gradio kipar Ivan Hrelić, učenik Juraja Dalmatinca. Vrijeme političke samostalnosti srednjovjekovne Bosne u izravnoj je vezi sa Zenicom, prije svega Gradješinom pločom i aktom abjuracije, čime je dopunjeno Kulinovo vrijeme, ali istaknuta i naglašena činjenica političke moći. Blizina utvrđenoga hrvatskoga grada Vranduka u dolini Bosne, sjedište bosanskih kraljeva hrvatskih katolika, te Janjića i hiže dida bosanskih krstjana sa stećcima u Puhovcu i Pojskama, nekoliko pisara i graditelja, pored svega ostalog, dodatno daju na značaju zeničkome kraju u srednjem vijeku. Osobito je bio važan za povijesni razvoj bosanskih Hrvata. Samim imenom, što vodi etimološki porijeklo od serije izvedenica imena Bistua Nuova iz rimske epohe, te iz slavenskog perioda Bilinopolje i Brod, naposljetku i Zenica od 20.ožujka 1436. godine taj povijesni hrvatski grad u srcu Bosne vezan je jakim i neraskidivim karikama za povijest Hrvata središnje Bosne. Zenica je kao i Travnik i sva druga veća mjesta i gradovi središnje Bosne imala sve do prvih desetljeća nakon Drugog svjetskog rata u samoj gradskoj jezgri relativnu hrvatsku i katoličku većinu. To se u uvjetima tiranije nad Hrvatima Zenice i Travnika nakon 1945, a osobito nakon rata u Bosni od 1992. do 1995. drastično izmijenilo na štetu Hrvata, te danas Zenica nema hrvatsku etničku i katoličku vjersku "krvnu" sliku kakvu je gotovo čitavo tisućljeće s ponosom imala i time se dičila.

 

© Dragan Ilić

 

Flag Counter 

Aktualizacija stranice : 16.8.2023.

[ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ] [ Pravo na odustanak ] [ Opći uvjeti poslovanja ] [ Dostava ]

 

Ova stranica koristi kolačiće. Ako i dalje ostanete na ovoj stranici, prihvaćate našu upotrebu kolačića.

Izjava o privatnosti Prihvaćam