Od Istre do Boke Kotorske

Od Slavonije do Dalmacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Međimurja do Srijema

Od Zagorja do Sandžaka

 

 

 

 

Nezavisna Država Hrvatska

 

 

Podržite našeg dopisnika Dragana Ilica financijski :  Paypal

32-Delcampe eBay eMail

Svi članci Dragana Ilića :

 

- Nemanjići su potomci hrvatske kraljevske dinastije Trpimirovića, a Ana Nemanjić žena Stefana Nemanje je kćer hrvatskoga velikaša iz Bosne bana Borića starinom iz Slavonije.

- Srbi taje da potječu od Hrvata i da su prvotno bili rimokatolici.

- Misli i izjave poznatih ljudi o Srbima.

- Bosna i Raška su bile prije Turaka samo hrvatske pokrajine, a Bosna naseljena samo Hrvatima.

- Mračna duša i kameno srce Rastka Nemanjića ( Svetog Save ) i krvavi tragovi njegove duhovne ostavštvine sve do današnjih dana.

- Ne posustaje uzaludna srbijanska promidžba o prošlosti i državnoj pripadnosti Kosova.

- Hrvatski književnici islamske vjere u razdoblju između dva svjetska rata.

- Nepregledni niz i doprinos Hrvata islamske vjere u hrvatskoj književnosti.

- Sveti Sava u svom djelu "Krmčija Svetog Save" i u "Hilandarskom tipiku" priznao je papi kako Rimu pripada pravo nadzora u svim srpskim zemljama i gradovima.

- Sveti Sava je dobio od nelegitimnog slijednika Bizanta u liku Nikejskog patrijarha pravno nevažeću dozvolu za osnutak lažne i u samom Bizantu nepriznate autokefalne crkve 1219. godine.

- Srbi u popunosti lažirali i povijesno krivotvorili i sakrili hrvatsku genezu rimokatoličke dinastije Nemanjića.

- Srbi priznali još jednu epohalnu tajnu SPC da su do 1919. godine slavili Božić 25. prosinca po Gregorijanskom kalendaru.

- Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno i geopolitički jedinstvena i neraskidiva cjelina sa Hrvatskom.

- Hrvatsko srednjevjekovno plemstvo sjeverozapadne Bosne dokaz je pripadnosti te oblasti Hrvatskoj.

- Povijesna vrela da je sjeverozapadna Bosna od pamtivijeka središnji dio države Hrvatske i prirodni trbuh nekadašnje Kraljevine Hrvatske.

- Sve župe današnje Banjolučke biskupije crkveno su pripadale Zagrebačkoj, Kninskoj i Krbavskoj biskupiji i politički bile sastavnim dijelom srednjevjekovne države Hrvatske.

- Na Bilinopoljskom saboru 8. travnja 1203. godine poglavari crkve bosanskih heretika u nazočnosti papinog izaslanika vratili se skupa sa zavedenim pukom Katoličkoj crkvi.

- Bilinopoljska izjava od 8. travnja 1203. snaga istine koja šamara laži izmišljene bošnjačke historiografije.

- SPC je od 16. i 17. stoljeća trebinjske katolike pretvarala u pravoslavce i od posrbljenih Hrvata izmislila nepostojeće trebinjske Srbe.

- Bosansku biskupiju utemeljio je u 11. stoljeću hrvatski kralj Petar Krešimir IV i crkveno je bila podložna Splitskoj nadbiskupiji.

- Najstarija rimokatolička biskupija u BiH-u je Trebinjsko - mrkanjska i umjetno je postala jakom utvrdom srpskoga svetosavlja.

- Bihać je kao povijesni i stolni hrvatski kraljevski grad dobio status slobodnoga grada 1262. godine.

- Banja Luka je povijesno nazvana svetim hrvatskim gradom Jeruzalemom.

- Raskošna kulturna baština i bogata ostavština hrvatskog i katoličkog Vrbaškog grada preteče današnje Banje Luke.

- Hrvatski Vrbaški grad ili današnja Banja Luka bio je poprištem mnogih slavnih i velikih hrvatskih bitaka.

- Punih 65 godina hrvatski kraljevski grad Jajce pružao je pod vojnom opsadom junački otpor divljim turskim barbarima s Istoka.

- Burna prošlost Bugojna, nekada hrvatskog grada ponosa u Bosni.

- Prozor - Rama na sjeveru Hercegovine i pred vratima Bosne stoljećima na braniku hrvatstva i katoličanstva.

- Završje ili Tropolje Livanjskog, Duvanjskog i Glamočkog polja povijesno je uvijek disalo hrvatskim plućima.

- Mostar čuvar časti, ponosa i slave hrvatske Herceg Bosne.

- Hrvatsku župu Vrhbosnu na tlu današnjega Sarajeva utemeljili su Hrvati katolici a Turci su na temeljima uništene Vrhbosne sagradili tursku kasabu Sarajevo.

- Središnja Bosna hrvatski i katolički iskon bosanskih Hrvata i dokaz izvorne nacionalne, vjerske i državnopravne hrvatske pripadnosti srednjevjekovne Bosne.

- Veličanstena povijest hrvatske županije Soli je sol na rani muslimanske mitomanije o lažnom bošnjaštvu Tuzle.

- Hrvatska i katolička Bosanska Posavina bila je povijesno dijelom Hrvatskog Kraljevstva, tek na kratko u 14. stoljeću dijelom Bosne i nikada do velikosrpske agresije od 1992 - 1995. nije imala srpsku i pravoslavnu većinu naroda.

- Zaboravljena i zapostavljena nekad davno hrvatska i katolička Bijeljina srce odavno pravoslavizirane regije Semberije.

- Zvornik ili nekadašnji hrvatski Zvonik legendarna srednjovjekovna hrvatska utvrda na Drini.

- Slavna tradicija glasovite franjevačke provincije Bosne Srebrene i nekad hrvatske i katoličke Srebrenice.

- Davnašnja hrvatska i katolička Hotča, danas Foča, bila je u Podrnju glavno trgovačko odredište hrvatskih trgovaca iz Dubrovačke Republike.

- Trebinje biser južne Hercegovine cijelo tisućljeće je živjelo u mediteranskom ozračju hrvatskog duha zapadnokršćanske civilizacije.

- Očaravajuće kulturno blago Boke Kotorske zaljeva hrvatskih svetaca na jugu hrvatskoga Sinjeg mora svima znanog Jadrana.

- Grad pod Rumijom Bar tiho i kriomice čuva i živi sjećanje i uspomene na hrvatske i katoličke korijene.

- Duboko zapreteno i skriveno hrvatsko i katoličko kulturno naslijeđe Budve i Paštrovića.

- Srijemom je vladao niz hrvatskih kraljeva hrvatske loze Trpimirovića od kralja Tomislava do kralja Zvonimira.

- Syrmium ili današnja Srijemska Mitrovica prijestolnica rane srednjovjekovne Panonske Hrvatske.

 

 

Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno i geopolitički, jedinstvena cjelina sa Hrvatskom :

 

Bosna i Hercegovina je povijesno bila dio Kraljevine Hrvatske a sa Srbijom nikad ništa zajedničko nije imala.

Svi Bosanci su Dinarci a ne Balkanci kako ih laže stotinu godina srbijanska politička i medijska propaganda.

Za budućnost Bosne i Hercegovine jedino pravo rješenje je konfederacija cijele Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom s glavnim gradom Zagrebom.

To treba provesti samo narodnim referendumom i mirnim putem za dobrobit i bolju budućnost svih u Bosni i Hercegovini, a Srbi i Bošnjaci iz BiH-a će se u novom i srednjoeuropskom ozračju sjedinjene Hrvatske i Bosne i Hercegovine vremenom emancipirati i postati i etnički i politički Hrvati i vratiti se svojim etničkim korijenima.

Turska Hrvatska je ime za okupirane krajeve srednjevjekovne hrvatske države koji danas obuhvaćaju prostor cjelokupne zapadne Bosne pod nazivom Bosanska krajina i Cazinska krajina. Prostor Turske Hrvatske obuhvaća tlo između rijeke Vrbas na istoku gdje su gradovi Jajce i Banja Luka, zatim na sjeveru prostor južno od rijeke Save i sve do planine Dinare na jugu, graničeći prema zapadu sa današnjim granicama Republike Hrvatske. Taj otuđeni hrvatski prostor etnički su desetkovali Turci uz pomoć islamiziranih stanovnika sa svih strana carstva i pravoslavnih Vlaha. Nakon okupacije ovih hrvatskih krajeva nad preostalim dijelom Hrvata katolika nasilno je vršeno odnarođivanje, islamizacija ili su Hrvati zbog zabrane djelovanja hrvatske Katoličke crkve bili prisiljeni prihvatiti tada privilegirano srodno pravoslavlje, kako ne bi postali muslimani. Tako je odnarođen znatan dio preostalog hrvatskog puka, a ostaci Hrvata koji su opstali sakrivali su se od Turaka i pravoslavnih Vlaha više od stoljeća. Zbog položaja u pograničnim krajevima između slobodnih ostataka Hrvatske i islamizirane Turske Bosne krajevi Turske Hrvatske bili su pod stalnim neposrednim ratnim i političkim pritiskom gotovo tri stoljeća.

Povijesno gledano, Hrvati su se naselili na područje Turske Hrvatske ili danas zvane Bosanske krajine, isto kao i na cjelokupnome hrvatskome tlu od 7. stoljeća oko 626. godine, te su bili pokršteni do 9. stoljeća i zarana prihvatili kršćanstvo po zapadnom kršćanskom obredu. Valja napomenuti da je srednjevjekovna ili prava Bosna obuhvaćala puno manje područje nego današnja Bosna i pružala se samo na užem području današnje središnje Bosne uz tok rijeke Bosne i istočno od njega. Najstarija biskupija na području današnje Bosne i Hercegovine je ona u Trebinju ( Crvena Hrvatska ), osnovana 1022. godine. Bosanska biskupija koja je sigurno postojala već 1067. godine sa sjedištem kod današnjeg Sarajeva od 13. stoljeća je imala svoje sjedište u Đakovu u Slavoniji izvan teritorija Bosne. Za vrijeme turske okupacije vlasti, biskupi iz Đakova i slobodnih dijelova Hrvatske nisu se uopće usuđivali doći u te hrvatske krajeve današnje Bosne, jer bi bili pretvoreni u roblje. Veliki dijelovi današnje Turske Hrvatske ( Bosanske Krajine ) pravno i politički pripadali su biskupijama u današnjoj Hrvatskoj. Tako se Splitska nadbiskupija protezala sve do Glamoča i Kupresa, Kninska biskupija protezala se od Unca i Oštrelja ( Drvar ), Krbava do Pastva ( Bosanski Petrovac, Ključ, Jajce ), Zagrebačka biskupija obuhvaćala je prostor od Usore i Žepča na istoku do Bihaća i Cazina na zapadu i Banje Luke u središnjim predjelima.

Padom Bosne pod otomansku vlast 1463. godine Hrvatska se našla na prvoj crti bojišnice prema Turskom carstvu, a na udaru su im najrpije bili krajevi Turske Hrvatske ( danas zapadne Bosne ili Bosanske Krajine ). Započela su teška razaranja i stradavanja Hrvata i Katoličke crkve na ovim prostorima, islamizacija i pravoslavizacija Hrvata na tom području, nestajanje mnogobrojnih župa i samostana, širenje islama i pravoslavlja na račun nestanka katoličanstva, a time i temeljita nasilna promjena vjerske i etničke slike Turske Hrvatske. Zbog nemogućnosti biskupa da pohode svoje biskupije ili župe ili njihove dijelove koji su pali pod tursku vlast, godine 1735. Sveta je Stolica osnovala Apostolski vikarijat za katolike u Turskoj Hrvatskoj i Bosni, te susjednim pokrajinama pod turskom vlašću. On je 1846. godine podijeljen na Bosanski i Hercegovački apostolski vikarijat i tako je ostalo sve do 1881. godine kada je u Bosni i Hercegovini ponovno uspostavljena redovita hijerarhija. Te su godine osnovane biskupije u Banjoj Luci i Mostaru, te nadbiskupija i metropolija u Sarajevu. U sastav je ušla i Trebinjsko - Mrkanjska biskupija. Njome trajno upravlja mostarski biskup kao njezin apostolski nuncij.

Prema starim hrvatskim toponimima vidi se kako s ona velikom većinom nisu promijenila od srednjevjekovne Kraljevine Hrvatske zbog toga što je glavnina stanovnika ostala starosjedilačka, mada većim dijelom odnarođena nasilnom islamizacijom i pravoslavizacijom zbog straha da ne dignu ustanak u zaleđu granice Turskog carstva. Zbog toga prema Hrvatima tih krajeva nije bilo milosti od strane Turaka. Preostale oaze Hrvata oporavljaju se tek nakon oslobođenja Bosne i Hercegovine od Turaka 1878. godine. Novo nasilje nad Hrvatima Turske Hrvatske započelo je u Kraljevini Jugoslaviji političkim progonima, a raspadom Kraljevine Jugoslavije i nastankom Nezavisne Države Hrvatske doživljava kulminaciju, kada Srbi etnički čiste hrvatska naselja po Turskoj Hrvatskoj. Tom prilikom su uništeni Krnjeuša, Oštrelj, Risovac i još mnoga druga hrvatska sela po krajevima Turske Hrvatske iliti Bosanske Krajine, općenito cijele zapadne Bosne. Za vrijeme nove SFR Jugoslavije za Hrvate se stanje nije promijenilo na bolje jer su nastavljene političke torture prema njima koje su 1992. godine ponovno doživjele kulminaciju progonima, paljenjem i uništavanjem svega hrvatskog širom Turske Hrvatske, prilikom čega su etnički očišćeni krajevi od Komušine kraj Teslića i Kotor Varoši na istoku preko Ivanjske, Ljubije, Sasine i Mačkovca na zapadu.

Današnji pojam Bosanske Krajine javlja se vrlo kasno. Prijašnji naziv Turska Hrvatska za teritorij cjelokupne zapadne Bosne bio je važeći u svim europskim literaturama 18. i 19. stoljeća, a sadašnje ime Krajina tome području dale su Osmanlije, iako sama riječ nije turska nego slavenska.Austrijski, talijanski, njemački i nizozemski kartografi su novi naziv Bosanska Krajina umjesto višestoljetog i povijesnog naziva Turska Hrvatska prihvatili 1860. godine. Ime ove oblasti su tako promijenili u Bosanska Krajina, što se prvi put spominje na kartama 1869. godine. Po starohrvatskim toponimima vidljivo je da se oni nisu promijenili još od doba Kraljevine Hrvatske, što također upućuje na zaključak da su islamizirani i pravoslavizirani Hrvati ostali većina na tom području.

 

© Dragan Ilić

 

Flag Counter 

Aktualizacija stranice : 16.8.2023.

[ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ] [ Pravo na odustanak ] [ Opći uvjeti poslovanja ] [ Dostava ]

 

Ova stranica koristi kolačiće. Ako i dalje ostanete na ovoj stranici, prihvaćate našu upotrebu kolačića.

Izjava o privatnosti Prihvaćam