Od Istre do Boke Kotorske

Od Slavonije do Dalmacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Međimurja do Srijema

Od Zagorja do Sandžaka

 

 

 

 

Nezavisna Država Hrvatska

 

 

Podržite našeg dopisnika Dragana Ilica financijski :  Paypal

32-Delcampe eBay eMail

Svi članci Dragana Ilića :

 

- Nemanjići su potomci hrvatske kraljevske dinastije Trpimirovića, a Ana Nemanjić žena Stefana Nemanje je kćer hrvatskoga velikaša iz Bosne bana Borića starinom iz Slavonije.

- Srbi taje da potječu od Hrvata i da su prvotno bili rimokatolici.

- Misli i izjave poznatih ljudi o Srbima.

- Bosna i Raška su bile prije Turaka samo hrvatske pokrajine, a Bosna naseljena samo Hrvatima.

- Mračna duša i kameno srce Rastka Nemanjića ( Svetog Save ) i krvavi tragovi njegove duhovne ostavštvine sve do današnjih dana.

- Ne posustaje uzaludna srbijanska promidžba o prošlosti i državnoj pripadnosti Kosova.

- Hrvatski književnici islamske vjere u razdoblju između dva svjetska rata.

- Nepregledni niz i doprinos Hrvata islamske vjere u hrvatskoj književnosti.

- Sveti Sava u svom djelu "Krmčija Svetog Save" i u "Hilandarskom tipiku" priznao je papi kako Rimu pripada pravo nadzora u svim srpskim zemljama i gradovima.

- Sveti Sava je dobio od nelegitimnog slijednika Bizanta u liku Nikejskog patrijarha pravno nevažeću dozvolu za osnutak lažne i u samom Bizantu nepriznate autokefalne crkve 1219. godine.

- Srbi u popunosti lažirali i povijesno krivotvorili i sakrili hrvatsku genezu rimokatoličke dinastije Nemanjića.

- Srbi priznali još jednu epohalnu tajnu SPC da su do 1919. godine slavili Božić 25. prosinca po Gregorijanskom kalendaru.

- Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno i geopolitički jedinstvena i neraskidiva cjelina sa Hrvatskom.

- Hrvatsko srednjevjekovno plemstvo sjeverozapadne Bosne dokaz je pripadnosti te oblasti Hrvatskoj.

- Povijesna vrela da je sjeverozapadna Bosna od pamtivijeka središnji dio države Hrvatske i prirodni trbuh nekadašnje Kraljevine Hrvatske.

- Sve župe današnje Banjolučke biskupije crkveno su pripadale Zagrebačkoj, Kninskoj i Krbavskoj biskupiji i politički bile sastavnim dijelom srednjevjekovne države Hrvatske.

- Na Bilinopoljskom saboru 8. travnja 1203. godine poglavari crkve bosanskih heretika u nazočnosti papinog izaslanika vratili se skupa sa zavedenim pukom Katoličkoj crkvi.

- Bilinopoljska izjava od 8. travnja 1203. snaga istine koja šamara laži izmišljene bošnjačke historiografije.

- SPC je od 16. i 17. stoljeća trebinjske katolike pretvarala u pravoslavce i od posrbljenih Hrvata izmislila nepostojeće trebinjske Srbe.

- Bosansku biskupiju utemeljio je u 11. stoljeću hrvatski kralj Petar Krešimir IV i crkveno je bila podložna Splitskoj nadbiskupiji.

- Najstarija rimokatolička biskupija u BiH-u je Trebinjsko - mrkanjska i umjetno je postala jakom utvrdom srpskoga svetosavlja.

- Bihać je kao povijesni i stolni hrvatski kraljevski grad dobio status slobodnoga grada 1262. godine.

- Banja Luka je povijesno nazvana svetim hrvatskim gradom Jeruzalemom.

- Raskošna kulturna baština i bogata ostavština hrvatskog i katoličkog Vrbaškog grada preteče današnje Banje Luke.

- Hrvatski Vrbaški grad ili današnja Banja Luka bio je poprištem mnogih slavnih i velikih hrvatskih bitaka.

- Punih 65 godina hrvatski kraljevski grad Jajce pružao je pod vojnom opsadom junački otpor divljim turskim barbarima s Istoka.

- Burna prošlost Bugojna, nekada hrvatskog grada ponosa u Bosni.

- Prozor - Rama na sjeveru Hercegovine i pred vratima Bosne stoljećima na braniku hrvatstva i katoličanstva.

- Završje ili Tropolje Livanjskog, Duvanjskog i Glamočkog polja povijesno je uvijek disalo hrvatskim plućima.

- Mostar čuvar časti, ponosa i slave hrvatske Herceg Bosne.

- Hrvatsku župu Vrhbosnu na tlu današnjega Sarajeva utemeljili su Hrvati katolici a Turci su na temeljima uništene Vrhbosne sagradili tursku kasabu Sarajevo.

- Središnja Bosna hrvatski i katolički iskon bosanskih Hrvata i dokaz izvorne nacionalne, vjerske i državnopravne hrvatske pripadnosti srednjevjekovne Bosne.

- Veličanstena povijest hrvatske županije Soli je sol na rani muslimanske mitomanije o lažnom bošnjaštvu Tuzle.

- Hrvatska i katolička Bosanska Posavina bila je povijesno dijelom Hrvatskog Kraljevstva, tek na kratko u 14. stoljeću dijelom Bosne i nikada do velikosrpske agresije od 1992 - 1995. nije imala srpsku i pravoslavnu većinu naroda.

- Zaboravljena i zapostavljena nekad davno hrvatska i katolička Bijeljina srce odavno pravoslavizirane regije Semberije.

- Zvornik ili nekadašnji hrvatski Zvonik legendarna srednjovjekovna hrvatska utvrda na Drini.

- Slavna tradicija glasovite franjevačke provincije Bosne Srebrene i nekad hrvatske i katoličke Srebrenice.

- Davnašnja hrvatska i katolička Hotča, danas Foča, bila je u Podrnju glavno trgovačko odredište hrvatskih trgovaca iz Dubrovačke Republike.

- Trebinje biser južne Hercegovine cijelo tisućljeće je živjelo u mediteranskom ozračju hrvatskog duha zapadnokršćanske civilizacije.

- Očaravajuće kulturno blago Boke Kotorske zaljeva hrvatskih svetaca na jugu hrvatskoga Sinjeg mora svima znanog Jadrana.

- Grad pod Rumijom Bar tiho i kriomice čuva i živi sjećanje i uspomene na hrvatske i katoličke korijene.

- Duboko zapreteno i skriveno hrvatsko i katoličko kulturno naslijeđe Budve i Paštrovića.

- Srijemom je vladao niz hrvatskih kraljeva hrvatske loze Trpimirovića od kralja Tomislava do kralja Zvonimira.

- Syrmium ili današnja Srijemska Mitrovica prijestolnica rane srednjovjekovne Panonske Hrvatske.

 

 

Sve župe današnje banjalučke Biskupije crkveno su pripadale zagrebačkoj, kninskoj i krbavskoj Biskupiji :

 

Od Vrbasa do Une prije dolaska Turaka živjeli su samo katolički Hrvati i govorili su ikavsku čakavicu, a bliže Uni i Savi i kajkavicu.

Srbi i Bošnjaci nemaju nikakva povijesna prava na teitorij od Vrbasa do Une jer nikad nisu te krajeve zauzeli ognjem i mačem, nego su ih dobili na dar od turskoga osvajača tih iskonskih hrvatskih krajeva.

Banjolučka biskupija je jedna od četiri teritorijalne jedinice Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 5. srpnja 1881. godine bulom pape Lava XIII Ex hac augusta. Sjedište joj je u Banjoj Luci, a ima 45 župa u šest dekanata koje pastoriziraju dijecezenski svećenici i franjevci, a jednu župu trapisti iz samostana Marije Zvijezde. Katedralna crkva je posvećena sv. Bonaventuri. Veliki potres 1969. godine teško je oštetio katedralu, a 1973. godine je izgrađena današnja katedrala. Iduća velika oštećenja je pretrpjela za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku i velikosrpskog pohoda po Bosni i Hercegovini 90 - tih godina prošlog stoljeća. U isto vrijeme su brojne hrvatske zajednice toga područja doživjele etnička čišćenja, tako da je ova biskupija izgubila znatan broj svojih vjernika, koji su ubijeni, protjerani, prognani ili izbjegli.

Bosanska Krajina, a to je prostorno i populacijski oko tri četvrtine Banjolučke biskupije, područje je sjeverozapadne Bosne, koje se prostorom uglavnom podudara s porječjem rijeka Une, Sane i Vrbasa. Na sjeveru i zapadu graniči sa Hrvatskom, kako je utanačeno Svištovskim mirom 1791. godine. Tada je uspostavljena današnja granica između Hrvatske i Bosne na rijeci Uni na zapadu Bosne i na Savi na sjeveru Bosne. Istočna i južna granica Bosanske Krajine nije uvijek bila stalna, ali se obično uzima granica područnih općina Srpca, Prnjavora, Čelinca, Kotor Varoša, Skender Vakufa i Jajca, pa zamišljenom crtom na Bosansko Grahovo i rijeku Unu, te na granicu sa Hrvatskom. Ovi se krajevi u povijesnim vrelima nazivaju Donji ili Dolnji kraji, a nakon najezde i turskoga zauzeća tog povijesnog i središnjeg dijela i srca i utrobe svih hrvatskih zemalja od strane turskog osvajača, svi ti krajevi jednim  imenom se od 15. pa do 19. stoljeća nazivaju Turska Hrvatska, što znakovito govori da su to područja srednjovjekovne hrvatske države koje su Turci okupirali, a poslije ih Osmanlije administrativno priključili Bosni, kojoj povijesno i geopolitički nikad nisu pripadali i s kojom nikad nisu imali dodirne točke.

Područje današnje Bosanske Krajine je u srednjem vijeku pripadalo Hrvatskoj, a bilo je podijeljeno na osam upravnih jedinica, odnosno na osam pripadajućih župa. To su Gorička, Dubička, Sanska, Vrbaška, Psetska, Humska, Mrenska i Zemljanička. O njima su opsežno raspravljali ugledni povjesničari Šišić, Klaić, Smičiklas i mnogi drugi hrvatski i svjetski povjesničari, što izučavaju razdoblje hrvatskoga srednjevjekovlja. Svi spomenuti krajevi s pripadajućim župama, postupno su ulazili, stjecajem povijesnih okolnosti, u sastav Bosne, odnosno bosanske države. No, najčešće je to bilo tek administrativnim putem nakon turskoga zauzeća tih izvorno hrvatskih i katoličkih oblasti i njihovog neprirodnog pripojenja Bosni u režiji turskog okupatora toga iskonskog hrvatskog ozemlja još od doselidbe Hrvata u 7. stoljeću, te sve do 15. i 16. stoljeća i invazije Turaka. To znači da široko područje Banjolučke biskupije gotovo 900 godina predstavlja sastavni dio Hrvatskog Kraljevstva, a danas ga bezočno i bešćutno pred očima svijeta kradu i pljačkaju Srbi i posrbljeni Vlasi, kao i islamizirani Hrvati ili drukčije znani pod imenom današnjih Bošnjaka.  Još koncem 14. i početkom 15. stoljeća pripadale su Gorička, Dubička, Vrbaška i Sanska župa politički Slavoniji, a crkveno Zagebačkoj biskupiji. Zagrebačka biskupija protezala se na jug u granicama u kojima je Slavonija vladala politički. Veći dio Vrbaške i Sanske župe pripadao je Bosni u vrlo kratkom razdoblju i to tek posljednjih godina vladanja bosanskog kralja, inače Hrvata katolika na bosankome tronu, Tvrtka Kotromanića. To je bilo oko 1390. godine, a Dubička župa je tek desetak godina nakon toga privremeno ušla u sastav Bosne i niakd više prije turskih osvajanja, pustošenja i haranja tih hrvatskih i katoličkih predjela.

Turskom najezdom i njihovim stalnim vojnim pohodima širi se i područje Bosne prema sjeverozapadu, nadiranjem i turskim umjetnim i administrativnim pripojenjem Bosni izvornih i povijesnih hrvatskih i katoličkih područja. Ali, poznato je kako su svi današnji veći gradovi i općenito sva ubicirana mjesta sjeverozapadne Bosne, pod Turke pali kao hrvatske vojne utvrde, na kojima su crtu bojišnice prema Turcima držali u to vrijeme isključivo hrvatski branitelji, koji su tad jedino i obitavali u tim predjelima. Govorili su ikavsku čakavicu, a u nekim krajevima, osobito prema Savi i Uni, prevladavala je kajkavica. Utjecaj kajkavice i čakavice prelamao se i križao oko prostora današnje Banje Luke na Vrbasu. Hrvatski srednjevjekovni gradovi Jajce i Banja Luka, koje je utemeljio hrvatski vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, pali su pod Turke nakon žestokih borbi 1528, pri čemu su bitke Hrvata i Turaka za prijestolni grad Jajce potrajale punih 65 godina. Od ostalih značajnijih mjesta, koja su Turci osvojili nakon velikoga i dugogodišnjega otpora Hrvata, vrijedi istaknuti današnju  Bosansku Gradišku, koja pada pod Osmanlije 1537. godine, te Bosansku Dubicu 1538. godine i Bosanski Novi 1557. godine, otkuda su Hrvati izbjegli pred navalom Turaka, napustili rodnu grudu i potražili spas i utočište sve do okolice današnje slovačke prijestolnice Bratislave. Sva navedena mjesta u to daleko doba nisu uopće imali u nazivima predznak bosanski, jer i nisu bili dio Bosne, nego Hrvatske i pod tursku vlast su pali kao sastavni dio Hrvatske, a ne Bosne. Tako je Bihać poslije velikih i ogorčenih bitaka Hrvata i Turaka pao u turske ruke 1592. godine i sve do turske okupacije bio je stolni grad srednjevjekovnih hrvatskih banova, a tamo je prije turske okupacije tradicionalno, kao u stolnom hrvatskom gradu na Uni, zasijedao redovito i državni Hrvatski Sabor.

Dramatičnom poviješću ovih krajeva nakon pada pod Turke do najnovijeg vremena, bavili su se, između ostalih priznatih autora, Lopašić, Batinić, Jelenić, Žorović, Karanović, Kreševljaković, Šestić, Draganović, a posebno Berislav Gavranović. Zaključimo na kraju kako je svih osam povjesnih hrvatskih župa današnje Banjolučke biskupije u sadašnjoj Bosanskoj Krajini, bio prije dolaska Turaka u te krajeve neotuđivim i sastavnim dijelom svih ostalih hrvatskih zemalja. Tamo je prije turske provale živjelo isključivo katoličko i hrvatsko pučanstvo, što dokazuje i veliki broj katoličkih župa i crkava toga područja, kao i veći broj franjevačkih samostana u njima. Samo na području između Une i Vrbasa bilo je blizu 40 katoličkih crkava. Svi ovi samostani i župe spadali su crkveno pod Zagrebačku, Kninsku i Krbavsku biskupiju, čija se vlast protezala i na Krajinu. Poznato je da granice crkvenih područja, primjerice biskupija, uvijek prate političku podjelu.

 

© Dragan Ilić

 

Flag Counter 

Aktualizacija stranice : 16.8.2023.

[ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ] [ Pravo na odustanak ] [ Opći uvjeti poslovanja ] [ Dostava ]

 

Ova stranica koristi kolačiće. Ako i dalje ostanete na ovoj stranici, prihvaćate našu upotrebu kolačića.

Izjava o privatnosti Prihvaćam