Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Vojne marke :

 

Krajem ožujka 1945. godine su vjerojatno izdani vojni marke kako bi se osigurao paketni promet između vojnika na terenu i njihovih rođaka u domovini. Iako su te marke bile distribuirane nekim jedinicamaa radi ratne situacije nisu došle do upotrebe, jer je paketski promet bio nemoguć.

 

Marka za pakete do 1 kg :

Offset tisak na običnim bijelim papiru s bijelom gumenom oblogom, zupčanje 10, veličina slike 23: 34 mm.

Arak po 45 maraka (9x5).

Crvena tinta prikazuje varijacije boja od ružičaste do grimizne.

Crvena/crna.
Michel-Katalog : 1.
Izdana : ožujak 1945.
Naklada : 2.000.000.

 

 

 

Marka za pakete do 2 kg :

Offset tisak na obi
čnom bijelom papiru s bijelom gumom, zupčanje linije 12, veličina slike 18 x 23 mm.

Marka prikazuje dolinu Neretve kod Jablanice, desno dolje znak hrvatske vojne pošte.

Obje marke su se izdavale sa njemackim pecatom od 24.III.1945 nekoliko dana u pošti Zagreb 6 skupljačima.

Smeđa/žuta.
Michel-Katalog : 2.
Izdana : travanj 1945.
Naklada : 100.000.

Smeđa/žuta.
Michel-Katalog : -
Probni tisak.
Nije od Wehrmachta dozvoljen.

 

 

 

 

Zajedno s ove dvije vojne marke izdavana je i dopisnica na hrvatskom i njemačkom jeziku. Iako su te dopisnice podijeljene vojnicima, malo je vjerojatno da su bile korištene, jer je u posljednjim tjednima rata poštanska služba potpuno propala. U svakom slučaju, nijedna korištena dopisnica do danas nije poznata.NJEMAČKA VOJNA POŠTA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ :

Za u Nezavisnoj Dr
žavi Hrvatskoj stacionirane postrojbe Wehrmachta su radile nekoliko vojni pošta, koje su se u početku samo brinuli o pošti njemački vojnika. Pošto se je radi partizanski bandita sve više važne pošte u Njemački Reich izgubilo, nalogom br. 51/1942, objavljenim u Feldpostamtblattu od 24. travnja 1942. godine, uvedena je i "Plaćena vojna pošta" u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

U toj posebnoj službi sudjelovale su hrvatske tvrtke aktivne u njemačkom Wehrmachtu ili naoružanju te njemački civili koji su živjeli u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Pošta iz Njemačkog Reicha za firme se je morala podignuti kod vojne poste a pošta iz Nezavisne Države Hrvatske se je skupljala i tek nakon nekoliko vremena slana u Njemački Reich.

Za firme su bile dozvoljene dopisnice, pisma i štampa do 250 g i paketi do 1000 g. Postojala je mogućnost slanja preporučeno. Njemačke civilne osobe koje su boravile u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj nisu mogle slati preporučeno, nego samo dopisnice i pisma do 100 g i pakete do 1000 g.

Prilikom slanja pošte trebalo je poštivati sljede
ća pravila : pisma su morala sadržavati potpune podatke o pošiljatelju na njemačkom jeziku, a na vrhu je morao biti označen crvenom bojom : "Durch Deutsche Feldpost", donja lijeva napomena "Über Luftgaupostamt Wien" morala je biti podcrtana crvenom bojom.

Do sada su poznate sljedeće hrvatske tvrtke koje su sudjelovale u plaćenoj vojnoj pošti:

 

1. Hrvatska Landesbank A.G. Zagreb.

2. Intercontinental A.G. za prijevoz.

Me
đutim, možda su ti i bile uključene više tvrtki.

Tako su njemačke vojne pošte u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj na određeni način vršile funkciju poštanskih ureda, kao što su postojali na teritorijima koje je okupirala Njemačka, ali ih nije bilo moguće uvesti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, jer Nezavisna Država Hrvatska nije bila okupirana zemlja, nego saveznička i prijateljska zemlja.

Vojna po
šta za brojne hrvatske dobrovoljce u redovima Wehrmachta se je naplaćivala do 28. VII 1942. i visini njemačkih ili hrvatskih domaćih tarifa.

Budući da su se redovne hrvatske postrojbe sve više
i više korištene zajedno s Wehrmachtom, je uvedeno bezplatno slanje u oba smjera sa Uredbom br. 67/1942 i br. 73/1942 : od 28. srpnja 1942. dopisnice, pisma do 100 g i paketi do 250 g bili su besplatni u oba smjera.

Cijena za vojne pakete iznad 250 g do 1000 g u smjeru Njema
čkog Reicha je bila 20 Pfenniga a u smjeru fronte 7,50 Kuna.

Sve po
šiljke su se morale kontrolirati, a vojna pošta se je morala predati inostranoj inspekciji.

Nakon ispekcije su predane državnoj pošti Nezavisne Dr
žave Hrvatske.
 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]