Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

1934 - 1994 :


Izaberi jezik :
Sprache auswählen :
Choose language :
 

  1934

  1941

  1942

  1943

  1944

  1945

  1949

  1951

  1952

  1953

  1955

  1956

  1958

  1959

  1960

  1961

  1962

  1963

  1964

  1965

  1966

  1967

  1968

  1969

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1979

  1980

  1981

  1984

  1985

  1989

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  ????

 

Shop / dućan :

 

Ducan / Shop.

 

10. TRAVANJ :

 

Domoljubni pokret
10. travanj.

[
Pročitaj više ]

 

NJEMAČKA VOJNIČKA UDRUGA "HANDSCHAR" (HANDŽAR) :

 

1943 godine je Reichsführer SS Heinrich Himmler izdao zapovjed da se osniva prva hrvatska SS Divizija u kojoj bi sa nekoliko Nijemaca iz Reicha mnoštvo ljudstva iz Nezavisne Države Hrvatske, tj. iz pripadnika njemačke narodne skupine te muslimanski i katolički Hrvata.

Ta prva hrvatska SS-divizija je dobila ime "13. Gebirgs-Division Handschar" (13. oružana gorska divizija Handžar) i broj "kroatische Nr. 1" (hrvatska broj 1).

I ako taj broj daje dojam da je to onda prva hrvatska SS divizija, to povijesno nije točno, jer je već u ožujku 1942 godine osnovana SS divizija "Prinz Eugen". Nastala je kao divizija iz vojnih formacija njemačke narodne skupine („Einsatzstaffel“ i „Deutschen Mannschaft") u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Za zastitu njemački sela je već 1941 godina nastao bataljon "Princ Eugen" sa 6 kompanija sa ukupno 1500 ljudi. Sjedište je bilo u Osijeku. Iz toga bataljona je nastao srž za kasniju SS diviziju "Princ Eugen" u koju su uključeni bili i 1800 ljudi iz bataljona "Ludwig von Baden", "General Laudon" i "Emanuel von Bayern" ili bili rapodjeleni u vojne formacije Nezavisne Države Hrvatske. 17530 Volksdeutschera iz Nezavisne Države Hrvatske su se javili za tu i druge SS divizije, 1386 su se javili u njemački Wehrmacht, 2636 u Domobrane i Ustaše, 3488 u „Einsatzstaffel“ i „Deutschen Mannschaft", 410 u Državnu Radnu Službu Nezavisne Države Hrvatske te 2200 u "Organisation Todt".

 

Ukupno su postojale sljedeće hrvatske SS formacije :

- 7. SS dobrovoljačka gorska divizija "Prinz Eugen"

- 13. SS oružana gorska divizija "Handschar"

- 23. oružana gorska divizija SS-a „Kama”

- Samoobranbena SS pukovnija "Sandzak"

- Druga policijska SS pukovnija "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 1 "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 2 "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 3 "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 4 "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 5 "Kroatien"

- 1. Policijski protutenkovski vod "Agram" (Zagreb)

- 2. Policijski protutenkovski vod "Esseg" (Osijek)

 

U udrugi "Handžar" su se našli i preživjeli pripadnici :

369. njemačko-hrvatske "Vražja" divizije

373. njemačko-hrvatske "Tigar" divizije

392. njemačko-hrvatske "Plave" divizije

 

Nakon II. Svijetskog Rata je u Njemačkoj nastala vojnička udruga, sastavljena od prijasnjih vojnika i častnika SS divizije "Handžar" s istim imenom. U njoj su se skupili Nijemci, njemački Volksdeutscheri iz Nezavisne Države Hrvatske te katolički i muslimanski Hrvati u egzilu iz od Jugo-Srba i domaćih izdajnika okupirane Nezavisne Države Hrvatske.

Udruga je izdala početkom 50tih godina tri srebrena prstena sa motivom Handžar divizije, grbom Nezavisne Države Hrvatske i motivom Ustaške mladeži. Isto tako je izdala 10.4.1955 godine posebni pečat na markicama Adolf Hitlera (Michel 781 - 798) te markama Poglavnika Dr. Ante Pavelića (Michel 128 - 147).

 

 

PRETISAK NA MARKAMA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

0,25 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

0,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

0,75 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

1 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

1,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

2 Kune.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

3 Kune.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

3,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

4 Kune.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

5 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

8 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

9 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

10 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

12 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

12,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

18 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

32 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

70 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

100 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Pavelić.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 75 setova sa pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

PRETISAK NA MARKAMA TREĆEG REICHA :

 

1 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

3 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

4 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

5 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

6 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

8 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

10 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

12 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

15 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

16 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

20 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

24 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

25 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

30 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

40 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

 

42 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

50 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

60 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

80 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Dan izdanja u njemačkoj vojnoj udrugi "Handžar" :
10.4.1955.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.

[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

 

Njemacka vojnička udruga "Handžar" je organizirala svake godine veliki skup. Evo original poziv za jednih od zadnji skupova.

Već tada je bilo više živih žena nego prijašnjih vojnika i časnika na tim skupovima, jer su im muževi umrli.

Radi starosti članova udruga danas više ne postoji.

 

 

Njemačka vojnička udruga "Handžar" je izdala i tri prstena :

1. Motiv Handžar-divizije. Postoje 100 komada u srebru. 6 g. Promjer : ~ 1,9 cm.

Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

 

 

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]

 

2. Grb Nezavisne Države Hrvatske. Postoje 100 komada u srebru. 8 g. Promjer : ~ 2,1 cm.

Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

 

 

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]

 

3. Grb Ustaške mladeži. Postoje 100 komada u srebru. 7 g. Promjer : 2,1 cm.

Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

 

 

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]

 

 

IZDANJA NJEMAČKE UDRUGE "HANDŽAR" OD 1988 - 1994 :

 

Malo je poznata  činjenica da Nezavisna Država Hrvatska 1945. godine nije kapitulirala! Sa jednim dijelom hrvatski ministra se je i Poglavnik dr. Ante Pavelić  povukao prema britansko okupiranim području III. Reicha u današnjoj Austriji, ali napustio taj put i otišao prvo u Italiju i kasnije u Argentinu.

I ako je hrvatska vojska kapitulirala u Bleiburgu pred Englezima, nije NDH kao država kapitullirala, jer niti Poglavnik niti  nitko iz državnog vrha nije potpisao kapitulaciju, pogotovo ne pred komunističkim okupatorima Nezavisne Države Hrvatske. Država bez kapitulacije pravno još i danas postoji!

To i dokazuje činjenica da je Nezavisna Država Hrvatska i još danas  članica Svijetske poštanske unije. Zato su dio maraka nakon 1945te  godine legalna izdanja Nezavisne Države Hrvatske i ako postoje i dosta  privatnih izdanja.

Nakon II. Svijetskog Rata je u Njemačkoj nastala vojnička udruga, sastavljena od prijašnjih vojnika i častnika SS divizije "Handžar" s istim imenom (ali i "Kama" divizije, hrvatski  policijski SS divizija te "SS Policijska Obrambena Pukovnija Sandžak",  koja je od 1945 godine bila pod zapovjedništvo ustaškog generala  Vjekoslava "Maksa" Luburića. U njoj su se skupili Nijemci, njemački Volksdeutscheri iz Nezavisne Države Hrvatske te katolički i muslimanski  Hrvati u egzilu iz od Jugo-Srba i domaćih izdajnika okupirane Nezavisne Države Hrvatske.

Udruga je izdala početkom 50tih godina tri srebrena prstena sa motivom Handžar divizije, grbom Nezavisne Države Hrvatske i motivom Ustaške mladeži. Isto tako je izdala posebni pečat na  markicama Adolf Hitlera (Michel 781 - 798) te markama Poglavnika Dr.  Ante Pavelića (Michel 128 - 147).

Članovi udruge su tako skupljali novac za hrvatske emigrante i Višnjom Pavelić, jer se je iste  godine u emigraciji predvidili događaji rata i okupacije ostatka  AVNOJske Hrvatske od strane jugo-komunista, domaćih izdanjnika i četnika  i zato nastavili izdavati do 1994 godine setove poštanski maraka  Nezavisne Države Hrvatske.

U udrugi su prodavali set od 4 poštanski maraka za 89 DM, set od 8 poštanski maraka za 159 DM, set od 16 poštanski maraka za 319 DM i set od 32 poštanski maraka za 649 DM.

 

Županije Nezavisne
Države Hrvatske.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1989.
Veličina : 3,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1989.
Veličina : 3,5 x 2,8 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

2500 godina hrvatskog imena u Iranu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatski grb na vazi,
1000 prije Krista, Iran.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Zarathustra : otac mu je bio Hrvat.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Starohrvatska država :
Sarasvati.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Starohrvatska država :
Harauvatiya.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Starohrvatska država :
Horazmija.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Starohrvatska država :
Huritsko kraljevstvo.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Starohrvatska država :
Hurrwuhe Mitanni.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Starohrvatska država :
Urartu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,6 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Sveto Trojstvo.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,5 x 2,4 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Čuvaj se bandita!

Gumirana.
Set od 16 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 3,2 x 4,0 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Marija Oršić, hrvatska članica Vril organizacije.
Gumirana.
Set od 4 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,7 x 3,9 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Džamija Poglavnika
dr. Ante Pavelića.
Gumirana.
Set od 4 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,8 x 4,0 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Sulejman Pačariz, junak hrvatskog Sandžaka.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatska božica
Sarasvati.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Krojačica.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ivan Kukuljević Sakcinski.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ljudevit Gaj.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Nikola Tesla.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1990.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Safvet-Beg Bašagić.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Dr. Sekula Drljević.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Što Bog da i sreća junačka.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ubijeni Hrvati u Kraljevini Jugo-Srbiji.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Ustaška mladež.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Van iz N.D.Hrvatske.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ustaški general Vjekoslav “Maks” Luburić.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Za dom spremni!

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Živio Ante Pavelić.
Za dom spremni.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Dr. Ante Pavelić.

Gumirana.
Set od 16 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,8 x 3,8 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Dr. Ante Pavelić.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,8 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatski kralj Trpimir.

Gumirana.
Set od 16 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 2,6 x 3,3 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Croatan indijanci u Sjervernoj Americi.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvati u Stalingradu, istočno bojište.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Komunistički zločin nad Hrvatima.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani..
Dan izdanja :
10.4.1991.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatski kralj Trpimir.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ljudi koji gledaju smrti u oći.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Marija Oršić, hrvatska članica Vril organizacije.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Mijo Babić, Ustaša prvi dana.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Komunistički monstrumi.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Na rad!
Državna Radna Služba.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Na rad!
Državna Radna Služba.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja : 10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[
KUPI SET OVDJE ]

Izdanje “Pomoč” :
narodne nošnje.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Novi Pazar, Sandžak,
Nezavisna Država Hrvatska.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

U borbi pali Ustaša.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Pojačaj svoj rad, da skratiš rat.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Pomoč : dao si bratu Hrvatu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Porto marke.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Prste k sebi od Hrvatske.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Razmisli : komunistička opasnost!
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Rob nikada!

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1992.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Bitke na tlu NDH u
2. Svijetskom ratu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Savezničko bombardiranje hrvatski gradova.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

1. hrv. bombaška skupina na istočnom frontu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Brat uz brata.
Hrvat uz Hrvata.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Pomozite hrvatskom Crvenom Križu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Druga godina Nezavisne Države Hrvatske.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Frane Tente, ubijen od okupatora N.D.H.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Turistički motivi iz
N.D.Hrvatske.
Gumirana.
Set od 16 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Prva godina Nezavisne Države Hrvatske
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatski motivi kroz stoljeća.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatska kao dobro
hrvatskog seljačkog naroda.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

I krv za Hrvatsku.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

152 Nezavisna Drzava Hrvatska - Slavko Kvaternik - 7 Kuna

Istarska domobranska
pukovnija.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Jadran je naš!

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Jure vitez Francetić,
Crna Legija.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
10.4.1993.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Hrvatski kralj Tomislav.

Gumirana.
Set od 16 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,7 x 3,9 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Vojskovođa Slavko Kvaternik.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

152 Nezavisna Drzava Hrvatska - Draganovic - 3 Kune

Doglavnik dr. Mile Budak.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Vratimo naše!

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Džamija Poglavnika
dr. Ante Pavelića.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Krunoslav Draganović.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Komunistički zloćin u Bleiburgu i križnom putu.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 3,5 x 2,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Papa Ivan Pavao II.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Ženska tradicionalna tetovaža iz Bosne.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Jelka Hofman.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Juraj barun Rukavina Vidovgradski.
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

Vojnik sa zastavom.

Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada :
- 500 nezup
čani.
- 150
zupčani.
Dan izdanja :
2.1.1994.
Veličina : 2,5 x 3,5 cm.

[ KUPI SET OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :

Komentiranje je samo dozvoljeno na hrvatskim, njemačkim ili engleskim jeziku i na latinici.
Provokacije
domaći crveni izdajica i sluga Beograda i krivoslavnih bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike se brišu.

 

E-Mail.

YouTube.

Facebook.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ ČETNIČKI ZLOČINI U NDH ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ KROATISCHE GESCHICHTE ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

 

Posjetite naš partnerski hrvatski radio “Krugoval” na [ Facebooku ]. Pogledajte [ OVDJE ] program i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ VOJNA POVIJEST ]

Flag Counter 

[ TKO JE TKO U NDH ]

Nezavisna Država Hrvatska : od Međimurja do Srijema, od Istre do Sandžaka, od Slavonije do Dalmacije, od Zagorja do Boke Kotorske i Duklje.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]