Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Njemačka udruga SS divizije “Handžar” :

 

1943 godine je Reichsführer SS Heinrich Himmler izdao zapovjed da se osniva prva hrvatska SS Divizija u kojoj bi sa nekoliko Nijemaca iz Reicha mnoštvo ljudstva iz Nezavisne Države Hrvatske, tj. iz pripadnika njemačke narodne skupine te muslimanski i katolički Hrvata.
Ta prva hrvatska SS-divizija je dobila ime "13. Gebirgs-Division Handschar" (13. oru
žana gorska divizija Handžar) i broj "kroatische Nr. 1" (hrvatska broj 1).

I ako taj broj daje dojam da je to onda prva hrvatska SS divizija, to povijesno nije to
čno, jer je već u ožujku 1942 godine osnovana SS divizija "Prinz Eugen". Nastala je kao divizija iz vojnih formacija njemačke narodne skupine („Einsatzstaffel“ i „Deutschen Mannschaft") u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Za zastitu njemački sela je već 1941 godina nastao bataljon "Princ Eugen" sa 6 kompanija sa ukupno 1500 ljudi. Sjedište je bilo u Osijeku. Iz toga bataljona je nastao srž za kasniju SS diviziju "Princ Eugen" u koju su uključeni bili i 1800 ljudi iz bataljona "Ludwig von Baden", "General Laudon" i "Emanuel von Bayern" ili bili rapodjeleni u vojne formacije Nezavisne Države Hrvatske. 17530 Volksdeutschera iz Nezavisne Države Hrvatske su se javili za tu i druge SS divizije, 1386 su se javili u njemački Wehrmacht, 2636 u Domobrane i Ustaše, 3488 u „Einsatzstaffel“ i „Deutschen Mannschaft", 410 u Državnu Radnu Službu Nezavisne Države Hrvatske te 2200 u "Organisation Todt".

Ukupno su postojale sljedece hrvatske SS formacije :

- 7. SS dobrovolja
čka gorska divizija "Prinz Eugen"

- 13. SS oružana gorska divizija "Handschar"

- 23. oružana gorska divizija SS-a „Kama”

- Samoobranbena SS pukovnija "Sandzak"

- Druga policijska SS pukovnija "Kroatien"

- Policijska dobrovoljačka pukovnija 1 "Kroatien"

- Policijska dobrovolja
čka pukovnija 2 "Kroatien"

- Policijska dobrovolja
čka pukovnija 3 "Kroatien"

- Policijska dobrovolja
čka pukovnija 4 "Kroatien"

- Policijska dobrovolja
čka pukovnija 5 "Kroatien"

- 1. Policijski protutenkovski vod "Agram" (Zagreb)

- 2. Policijski protutenkovski vod "Esseg" (Osijek)

 

Nakon II. Svijetskog Rata je u Njemačkoj nastala vojnička udruga, sastavljena od prijasnjih vojnika i častnika SS divizije "Handžar" s istim imenom. U njoj su se skupili Nijemci, njemački Volksdeutscheri iz Nezavisne Države Hrvatske te katolički i muslimanski Hrvati u egzilu iz od Jugo-Srba i domaćih izdajnika okupirane Nezavisne Države Hrvatske.

Udruga je izdala početkom 50tih godina tri srebrena prstena sa motivom Handžar divizije, grbom Nezavisne Države Hrvatske i motivom Ustaške mladeži. Isto tako je izdala posebni pečat na markicama Adolf Hitlera (Michel 781 - 798) te markama Poglavnika Dr. Ante Pavelića (Michel 128 - 147).


PRETISAK NA MARKAMA N.D.HRVATSKE :

 

0,25 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

0,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

0,75 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

1 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

1,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

2 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

3 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

3,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

4 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

5 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

8 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

9 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

10 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

12 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

12,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

18 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

32 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

70 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

100 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.
Izdano 75 setova sa pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

 

PRETISAK NA MARKAMA III. REICHA :

 

1 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

3 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

4 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

5 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

6 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

8 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

10 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

12 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

15 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

16 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

20 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

24 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

25 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

30 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

40 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

42 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

 

50 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

60 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

80 Reichspfennig.
Adolf Hitler.
Izdano 50 setova sa tim pretiskom.
[
KUPI MARKE OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

Njemacka vojnička udruga "Handžar" je organizirala svake godine veliki skup. Evo original poziv za jednih od zadnji skupova. Već tada je bilo više živih žena nego prijašnjih vojnika i časnika na tim skupovima, jer su im muževi umrli. Radi starosti članova udruga danas više ne postoji.
 

 


 

Njemačka vojnička udruga "Handžar" je izdala i tri prstena :

1. Motiv Hand
žar-divizije. Postoje 100 komada u srebru. Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]
 

2. Grb Nezavisne Države Hrvatske. Postoje 100 komada u srebru. Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]
 

3. Grb Ustaške mladeži. Postoje 100 komada u srebru. Nekoliko primjeraka postoje u zlatu za visoke časnike.

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Prsten Ustaska Mladez - srebro 2

Nezavisna Drzava Hrvatska - Prsten Ustaska Mladez - srebro 3

[ KUPI PRSTEN OVDJE ]
 

 

Emigracija NDH je izdala 1993 godine sljedeće poštanske marke :

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 1 Kuna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 2 Kune

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 3 Kune

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 4 Kune

1 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

2 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

3 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

4 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 5 Kuna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 6 Kuna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 7 Kuna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Handschar - 8 Kuna

5 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

6 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

7 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

8 Kuna.
13. SS divizija Handžar
(hrvatska broj 1).
Gumirana.
Set od 8 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1993.
Veli
čina : 2,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]