Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Taksene marke :

 

50 Banica. 1941.
Sudski biljeg.
Tamno plava & žuto-zelena.

1 Kuna. 1941.
Sudski biljeg.
Sme
đa & blijedo smeđa.

2 Kune. 1941.
Sudski biljeg.
Zelena & blijedo zelena.

5 Kuna. 1941.
Sudski biljeg.
Purpurna & naran
časta.

 

 

 

 

 

10 Kuna. 1941.
Sudski biljeg.
Sme
đa & blijedo žuto smeđa.

25 Kuna. 1941.
Sudski biljeg.
Sme
đa & blijedo plava.

50 Kuna. 1941.
Sudski biljeg.
Plava.

 

 

 

 

 

50 Para.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Sivo-zelena / žuta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

1 Dinar.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Crvena / zeleno-siva.
Datum izdanja : 5.7.1941.

2 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Plava / zelena.
Datum izdanja : 5.7.1941.

3 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Crvena / zeleno-siva.
Datum izdanja : 5.7.1941.

 

 

 

 

5 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Zelena / žuta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

10 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Sme
đe / žuta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

20 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Plavo / ljubičasta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

50 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

 

 

 

 

 

 

100 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Purpurna / žuta.
Datum izdanja : 5.7.1941.

250 Dinara.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska na taksenim markama Banovine Hrvatske.
Crveno / siva.
Datum izdanja : 5.7.1941.

 

 

 

 

 

 

1 Dinar.
Sme
đa.
Dan izdanja : 1.8.1941.

2 Dinara.
S
vijetlo plava.
Dan izdanja : 1.8.1941.

4 Dinara.
Zelena.
Dan izdanja : 1.8.1941.

5 Dinara.
Naran
đasta.
Dan izdanja : 1.8.1941.

 

 

 

 

6 Dinara.
Ruži
časta.
Dan izdanja : 1.8.1941.

7 Dinara.
Ljubi
časta.
Dan izdanja : 1.8.1941.

8 Dinara.
Karmin.
Dan izdanja : 1.8.1941.

9 Dinara.
Svijetloplava.
Dan izdanja : 1.8.1941.

 

 

 

 

 

10 Dinara.
Tamnozelena.
Dan izdanja : 1.8.1941.

15 Dinara.
Z
eleno-plava.
Dan izdanja : 1.8.1941.

20 Dinara.
Ljubi
často-plava.
Dan izdanja : 1.8.1941.

 

 

 

 

 

 

 

10 Banica.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

20 Banica.
Sme
đe / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

25 Banica.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

50 Banica.
Crveno / plava.
Datum izdanja : 3.9.1941.

 

 

 

 

1 Kuna.
Ljubi
často / plava.
Datum izdanja : 3.9.1941.

2 Kuna.
Ljubi
často / siva.
Datum izdanja : 3.9.1941.

3 Kuna.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

5 Kuna.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

 

 

 

 

10 Kuna.
Ljubi
často / ružičasta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

20 Kuna.
Zeleno / žuta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

50 Kuna.
Tamno-crveno / naran
časta.
Datum izdanja : 3.9.1941.

100 Kuna.
Crveno /
siva.
Datum izdanja : 3.9.1941.

 

 

 

 

 

 

250 Kuna.
Sme
đe / zelena.
Datum izdanja : 3.9.1941.

500 Kuna.
Plavo-sivo / maslinasto-zelena.
Datum izdanja : 3.9.1941.

 

 

 

 

 

 

10 Kuna, plava.
Postrojba za putni fond.
Dan izdanja : 9.9.1941.

10 Kuna, zelena.
Postrojba za putni fond.
Dan izdanja : 9.9.1941.

15 Kuna, plava.
Postrojba za putni fond.
Dan izdanja : 9.9.1941.

15 Kuna, zelena.
Postrojba za putni fond.
Dan izdanja : 9.9.1941.

 

 

 

 

1 Kuna.
Obranbeni prirez.
Žuta.
Dan izdanja : 10.7.1942.

2 Kuna.
Obranbeni prirez.
Naran
časta.
Dan izdanja : 10.7.1942.

4 Kuna.
Obranbeni prirez.
Ljubi
časta.
Dan izdanja : 10.7.1942.

5 Kuna.
Obranbeni prirez.
Plava.
Dan izdanja : 10.7.1942.

 

 

 

 

6 Kuna.
Obranbeni prirez.
Zelena.
Dan izdanja : 10.7.1942.

7 Kuna.
Obranbeni prirez.
Svijetlo-zelena.
Dan izdanja : 10.7.1942.

8 Kuna.
Obranbeni prirez.
Crvena.
Dan izdanja : 10.7.1942.

9 Kuna.
Obranbeni prirez.
Svijetlo-smeđa.
Dan izdanja : 10.7.1942.

 

 

 

 

 

10 Kuna.
Obranbeni prirez.
Tamno
-smeđa.
Dan izdanja : 10.7.1942.

15 Kuna.
Obranbeni prirez.
Karmin.
Dan izdanja : 10.7.1942.

20 Kuna.
Obranbeni prirez.
Siva.
Dan izdanja : 10.7.1942.

 

 

 

 

 

1 Kuna.
Plavo-zelena & zelena.
Godina izdanja : 1943.

2 Kune.
Plavo-zelena & zelena.
Godina izdanja : 1943.

5 Kuna.
Sme
đa & žuta.
Godina izdanja : 1943.

20 Kuna.
Maslinasto-zelena & žuta.
Godina izdanja : 1943.

 

 

 

 

 

 

 

500 Kuna.
Sme
đa & maslinato-zelena.
Godina izdanja : 1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 Kuna.
1943.
Hrvatski državni monopol.

 

 

 

 

 

 

 

2 Kuna.
Crvena.
Datum izdanja : 1.6.1944.

3 Kuna.
Karmin.
Datum izdanja : 1.6.1944.

5 Kuna.
Ljubi
časta.
Datum izdanja : 1.6.1944.

10 Kuna.
Plava.
Datum izdanja : 1.6.1944.

 

 

 

 

20 Kuna.
Ljubi
často-plava.
Datum izdanja : 1.6.1944.

50 Kuna.
Plava.
Datum izdanja : 1.6.1944.

100 Kuna.
Zelena.
Datum izdanja : 1.6.1944.

250 Kuna.
Siva.
Datum izdanja : 1.6.1944.

 

 

 

 

 

 

500 Kuna.
Maslinasto-zelena.
Datum izdanja : 1.6.1944.

1000 Kuna.
Sme
đa.
Datum izdanja : 1.6.1944.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]