Hrvatski

Od Istre do Boke Kotorske

Od Slavonije do Dalmacije

Od Međimurja do Srijema

Od Zagorja do Sandžaka

Deutsch

[ DOWNLOAD ]

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

Kontakt samo
za marke :

Facebook
Email

 
[ Program internet radija “Krugoval” ]

 

Njemačka knjiga Ministarstva Vanjskih Poslova dokaziva srpske zločine u NDH već 3 dana nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske!

Šok za crvene domaće i dušmanske balkanske bradate bezpovijesne “istoričare” : ova knjiga Ministarska Vanjskih Poslova dokumentira srpske zločine od 13.4.1941 do listopada 1942 godine.

Dokaziva i činjenicu da su postojale tri formacije zločinaca :

- partizani
- četnici
- četnički partizani

Četnici su već 1941 godine prešli u partizane a ne kako bezpovijeni “istoričari” tvrde tek 1945te godine!

Pročitajte ovu knjigu na njemačkom jeziku i djelomično na hrvatskim
prijevodu [ OVDJE ].
 

NDH nije nikad kapitulirala pred jugo-srpskim okupatorom i pravno postoji još i danas!

Ovo vam jugo-srpski i bradati “istoričari” taje : Nezavisna Država Hrvatska nije pred okupatorima N.D.H. (partizanima i u partizane preobućenim četnicima) kapitulirala i zato pravno postoji još i danas!

Otkrivamo laž da je Poglavnik dr. Ante Pavelić “prodao” Dalmaciju Talijanima : to je već 1922 godine napravio srpski ministar Pašić u Kraljevini Jugoslaviji!

[
PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srbi dokazivaju sami svoju laž o navodnim broju “srpski žrtava” u NDH!

Jugo-srpske brojke dokazuju tko je zbilja žrtva u II. Svijetskom Ratu : prema popisu 1931 i 1948 je bilo
1.024.000 Srba više a 1.230.000 Hrvata manje!

... U lažima su duge brade!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Genetičari potvrdili : Srbi su genetski Turci!

Srpski genetičari iz Instituta Vinča su biokemijski potvrdili 49% turskog haplotipa HG-2 u genetici Srba!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srbi ukrali “svoj” grb i dvoglavnog orla od bizantske obitelji Palaiologos!

Otkrivena najveća srpska blamaža : ukrali su od bizantske obitelji Palaiologos grb i dvoglavnog orla a turski sultan Mahmud II. je Srbima dizajnirao njihovu zastavu!

Tko laže taj i krade!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Crnogorci svjedoće kako su Srpkinje uživale 500 godina pod Turcima!

Crnogorci svjedoće kako su Srpkinje uživale skoro 500 godina pod Turcima u prvoj bračnij noći i tako poboljšali genetiku takozvani Srba.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Sandžak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj!

O ovim šute domaći crveni izdajnici, četnički zlotvori a i takozvani "Bošnjaci" : Sandžak je bio na zahtjev Sandžaklija 6 mjeseci dio Nezavisne Države Hrvatske!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Otkrivamo srpsku laž
da na Katedrali u Magdeburgu piše anti-hrvatski natpis!

Srbi i domaći izdajnici tvrde da na katedrali u Magdeburgu (Njemačka) piše “Nek nas Bog čuva od kuge, rata i Hrvata!”.


Kontaktirali smo propovjednika i povijestničara katedrale te crkvenjaka katedrale koji su nam potvrdili tu srpsku laž!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Šrbi ubili 80.000 Židova i jedan dio Roma u Srbiji i prepisali svoje zločine Nezavisnoj Državi Hrvatskoj!

Srbi su Hitleru prvi javili da je Srbija “judenfrei” (oslobođena od Židova) i ubila 80.000 nedužni Židova i jedan dio Roma i kasnije te žrtve prepisala Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Pročitajte i dokumentacije prešućenog srpskog  antisemitizma :

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Trojedna Kraljevina  Hrvatska, Slavonija i Dalmacija je postojala 137 godina duže nego Kraljevina Srbija!

Velikosrpski "istoričari" taje da je Srbija na Berlinskom  kongresu 1878. godine postala samostalna a tek 1882 kraljevina, to znaći 137. godina nakon Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije a još više taje da je Srbija bila vazal Hrvatske!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Prema indijskoj svetoj knjigi Rig-Veda se o Hrvatima znade do
12.700 prije Krista!

Pročitajte sve o velikoj bogici Sarasvati i hrvatske Sarasvati-Ind civilizaciji te rano-hrvatske države [ Hurwurdu ],
[ Hurrwuhe-Mitanni ], [ Urartu ],
[ Huritsko kraljevstvo ], [ Harauvatija ]
i [ Chorasmija ]

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Šok za Srbe : Srpski vladari nisu bili Srbi!

Otkrivamo : navodna “srpska” dinastija Nemanjića je sve drugo bila, samo ne “srpska”!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Tko laže taj i krade!

Srbi kradu povijest hrvatski državica unutar Crvene Hrvatske [ DUKLJE ],
[ PAGANIJE ],[ ZAHUMLJA ] i
[ TRAVUNJE ].
 

Tko je zbilja bio crveni šumski bandit Tito?

Dali je lažni smrad Tito bio Joshua Ambroz Mayer ili Walter Weiss?

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Homo Balkanicus Primitivus protiv zdravog razuma
Hrvata!

Kako se velike “Hrvatine” bune svake godina protiv slavlja “Helloweena” a neznaju o poganstvu u svojoj kršćanskoj vjeri!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srbi i Sorbi nemaju ništa zajedno!

Bezpovijesni Srbi su propali u pokušaju ukrasti Sorbima identitet i prisvojiti ga sebi. Genetika, vjera, jezik  i veksilologija dokazivaju da opet lažu!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Muslimanske milicije Nezavisne Države Hrvatske.

Procitajte sve o muslimanskoj miliciji u Foči, Goraždu, Sandžaku, Huskinoj legiji, miliciji Salke Ćatića i miliciji Muhameda Hadžiefendića.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Zašto je Mađarska okupirala Međimurje, Bačku i Baranju od Nezavisne Države Hrvatske?

O ovoj temi domaći crveni izdajnici niti sluge bradati bezpovijesni “istoričara” neznaju ništa!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Ovo vam taje domaće sluge bezpovijesni bradati “istoričara” :
Velikaya Horvatiya u dana
šnjoj Ukrajini, Poljskoj i Českoj!

Jeste čuli za tri hrvatske države “Bijelu Hrvatsku”, “Crvenu Hrvatsku” i “Karpatsku hrvatsku” na tlu današnje Ukrajine, Poljske i Česke?

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srbi odgovorni za
17.000.000 mrtvih u
I. Svijetskom ratu!

Franz Ferdinand je htjeo preurediti dualnu “Austro-Ugarsku” monarhiju u trialnu “Austo-Ugarsku-Hrvatsku” pa je balkanski četnički divljak Gavrilo Prinicp dobio nalog da ga ubije.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srpkinja Sonja Biserko : “Cijela srpska povijest je laž!”

Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije potvrdila otovrenu tajnu : cijela srpska povijest je laž!

U lažima su duge brade!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Hrvatski Muslimani

“Bošnjaci” su Hrvati muslimanske vjere!

Genetika je potvrdila što su hrvatski Muslimani iz Bosne i Sandžaka uvijek znali ali u 90tim godinama prošleg stojeća zaboravili : oni su genetski Hrvati!

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Srpski genocid nad Hrvatima :

I prva i druga Jugoslavija su bile tamnica i grobnica za Hrvate – a to domaće crvene izdajice ignoriraju.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Genetika Hrvata :

Za Hrvate se znade prema indijskoj svetoj knjigi “Rig-Veda” čak 12.700 prije Krista a sa takozvane Srbe jedva 1.000 godina. Da su Srbi genetski Turci a da Hrvati nemaju ništa sa Srbima dokaziva i genetika.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]
 

Odvratno : Srbi koriste slike Auschwitza za “dokaz” za Jasenovac!

Skandal nad skandalima : jugo-srpski i četničiko-srpski lažovi i mitomani koriste slike Auschwitza i stalinovog terora nad Ukrajincima za navodne ustaške zloćine u radnim logoru Jasenovcu.

[ PROČITAJ VIŠE ] [ SVE TEME ]

 

Lokalno izdanje : Sušak / Upravno povjereničtvo Sušak-Krk

Tijekom 1943.godine osnovana su u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj dva posve nova ministarstva,bez presedana u dotadašnjoj najvišoj upravi države. Naime, najprijeje u proljeće osnovano Ministarstvo skrbi za postradale krajeve sa zadaćom da skrbi o postradalimm osobama s područja zahvaćenih ratnim pustošenjem, a nakon pada Italije, u jesen 1943. godine osnovano je Ministarstvo za oslobođene krajeve, s ciljem uspostave uprave i obnove civilnog života u obalnom pojasu s kojega su se povukli Talijani. Ova ministarstva se u svome djelokrugu djelomično i dodiruju, jer u onim dijelovimao balnog pojasa gdje nije bilo moguće, zbog partizanske kontrole i ratniho peracija, održati ili uspostaviti upravne ustanove Nezavisne Države Hrvatske, svoj djelokrug je ostvarivalo Ministarstvo skrbi za postradale krajeve. Područni uredi Ministarstva za oslobođene krajeve, čiji se rad treba odvijati u obalnom području Nezavisne Države Hrvatske, zbog razloga političke i vojne naravi ili nisu mogli započeti svoj rad kroz duže razdoblje i u planiranom opsegu ili ga na predviđenom području rada nisu mogli obavljati neometano. Osnutak i razvoj ustanove, njezin ustroji problemi koje je rješavala, pokazuju kako se radio veoma burnom i osjetljivom razdoblju, ne samo u vojnom i političkoms mislu, veći u održavanju svakodnevnog života. Ministarstvo za oslobođene krajeve Nezavisne Države Hrvatske (MOKNDH) osnovano je, dakle, tek nakon kapitulacije Italije 8. rujna 1943.godine i razvrgnuća Rimskih ugovora, po kojima je dio jadranske obale još 6.4.1941. godine pripojen teritoriju Kraljevine Italije, tada još od Kraljevine Jugoslavije (Nezavisna Država Hrvatska je tek nastala 4 dana kasnije, 10.4.1941).

Objavivši da Nezavisna Država Hrvatska razvrgava Rimske ugovore Poglavnik dr. Ante Pavelić je proglasio pripajanje tih krajeva državnom prostoru Nezavisne Države Hrvatske, te je u smislu "uspostavljanja, uređenja i pravilnog poslovanja državne uprave, državnihi samoupravnih oblasti, ustanova i poduzeća" 3. studenoga 1943. godine ustanovljeno ovo Ministarstvo i definirano odgovarajućom zakonskom odredbom. Prije proglašenja zakonske odredbe o Ministarstvu za oslobođene krajeve za područje s kojega su se povukli Talijani, bio je 10. rujna 1943. godine imenovan i poseban ministar za privremeno vođenje izvanrednih poslova u vezi s pripojenjem oslobođenih krajeva. Djelovao je pod nazivom ministra za oslobođene krajeve u Dalmaciji. Funkciju je obnašao Edo Bulat, koji jen a sličnoj funkciji bio 1941. godine prije proglašenja Rimskih ugovora, kaoministar za Dalmaciju.

Osnutkom ovog Ministarstva imenovan je njegovim ministrom i tu je dužnost obnašao do njegova ukinuća. Naredbom o unutarnjem uređenju Ministarstva za oslobođene krajeve u njemu je uspostavljeno tajništvo ministra i upravni odsjek. Istom naredbom bilo je predviđeno i eventualno uspostavljanje drugih potrebnih odsjeka .O tome nema sačuvanih kasnijih naredaba, pa su se očito takvi odsjeci (ili odjeli) formirali "u hodu". To su ured ministra, opći odjjel, vojni odjeliI, a  kao najznačajniji,  gospodarsko-opskrbni odsjek. Međutim, većinom se odsjeci pojavljuju tek sporadično i njihovo je kontinuirano djelovanje upitno, a sustavno se može pratiti samo rad gospodarsko-prehrambenog odsjeka ustanovljenog koncem 1943. godine. O vojnome odjelu postoje i podacida je djelovao iz Splita. Međutim, kada se radio ustroju Ministarstva, ne smiju se izostaviti glavarstva građanske uprave, koja čine njegov integralni dio sa statusom područnih ureda i kojima su za sjedišta određeni Sušak-Rijeka i Split. Uz ta glavarstvau Zagrebu su djelovalii uredi glavara građanske uprave - ured glavara za Dalmaciju i ured glavara zapodručje Sušak-Rijeka. U poslove nabave hrane za oslobođene krajeve bila je uključena od studenoga 1943. godine do ožujka 1944. godine "Zajednica za prehranu i opskrbu oslobođenih krajeva", kao samostalna ustanova osnovana, najvjerojatnije, po Ministarstvu za oslobođene krajeve. S njezinim nestankom u ožujku1944. godine pojavila se "Poslovnica za prehranu i opskrbu pučanstva u oslobođenim krajevima", kao pomoćni organ gospodarsko-opskrbnog odsjeka Ministarstva, koja je najvjerojatnije preuzela dotadašnje poslove Zajednice.

Teritorij za koje je Ministarstvo nadležno nalazio se u tzv. obalnome pojasu, u krajevima s kojih su se povukli Talijani, pa je trebalo preciznije definirati taj prostor. Tusu se zakonske odredbe našle u stanovitom razmimoilaženju sa stvarnom situacijom. Najprije je  prostor oslobođenih krajeva definiran odredbomo osnutku Ministarstva, kao "područje bivše Kraljevine Dalmacije prema njezinim granicama nadan 25. srpnja 1914.godine; područjeu pravnih kotara : Trebinje, Bileće, Ravno, Stolac, Čapljina, Ljubuški, Bosansko Grahovo, Gospić, Senj, Novi-Vinodol, Crikvenica, Sušak, Čabari Delnice; područje gradova Senj, Gospić, Sušak; područje grada i kotaraRijeka; područje bivše markgrofovije Istre koje je  u sastavu Nezavisne Države Hrvatske,te ona područja koja bi nakon što ova zakonska odredba dobije zakonsku snagu ušla u s-stav Nezavisne Države Hrvatske". Da bi se na tome prostoru djelatnost Ministarstva mogla ostvariti, 3. studenoga 1943.godine osnovani su i područni uredi koji su smatrani sastavnim dijelovima Ministarstva -  to su glavarstva građanske uprave,uredi kojima su rukovodili kao područni djelatnici (organi)ministra zao slobođene krajeve glavar igrađanske uprave.

Međutim, već Naredbom ministra o djelokrugu glavara građanske uprave u oslobođenim krajevima od 29.studenoga1943.godine,definicijom njihove mjesne na-ležnosti smanjeno je područje obuhvaćeno pojmom oslobođenih krajeva. Tak oje za Glavarstvo građanske uprave u Sušak-Rijeci, sa sjedištem u Sušaku- Rijeci, predviđen djelokrug na području velike župe Vinodoli Podgorje,upravnih kotareva Rijeka, Sušak, Rab, Čabar, gradova Rijeka, Sušak i Bakar te bivše markgrofovije Istre u dijelu koji je u sastavu Nezavisne Države Hrvatske, a za Glavarstvo građanske uprave za Dalmaciju u Splitu, na području velikih župa Dubrava, Cetina, Bribir, Sidraga i Ravni kotari i upravnog kotara Metković. Međutim, i ovaj je prostor zapravo bio manji, jer i ako predviđena za uključenje u državnopravni okvir Nezavisne Države Hrvatske, područja Istre, Kvarnera, Rijeke, Sušaka, Bakra, Kastva, Čabrai Krka potpala su pod novoosnovanu njemačku "Operativnu zonu Jadransko primorje (Operative zone Adriatisches Küstenland), zajedno s pokrajinama Furlanijom, Trstom, Goricom i Ljubljanom. Na tom su području Nijemci preuzeli i upravnu vlast, a ustupkom prema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj omogućeno je tek djelovanje "Upravnog povjereničtva Sušak-Krk". Ono je  obuhvatilo kotareve Sušak, Kastav, Čabar i Krk te grad Bakar odnosno područje koje je Italija anektirala 1941. godine. Time je područje djelovanja "Glavarstva Sušak-Rijeka" svedeno na područje velike župe Vinodoli Podgorje.

Slijedom vojnih i političkih prilika, Glavarstvo građanske uprave u Sušak-Rijeci djelovaloj e iz Zagreba i to putem "Ureda glavara građanske uprave Sušak-Rijeka", a potom je u veljači 1944. godine uspostavljen rad Glavarstva iz Kraljevice, ali samo preko zamjenika glavara građanske uprave Jurja Kamenarovića. U Zagrebu je ostao djelovati Ured glavara građanske uprave Sušak-Rijeka" na čelu s Oskarom Turinom. Početak djelovanja Glavarstva Sušak-Rijeka na terenu vezanje uz uspostavu vojne kontrole i vlasti Nezavisne Države Hrvatske odnosno uspostavu državnih i samoupravnih oblasti na području velike župe Vinodol i Podgorje .Od polovice veljače 1944. godine pod kontrolom su bili kotarevi Senj, Novi, Crikvenica i Kraljevica, u zaleđu Otočac i Brinje, a potom je uspostavljen i rad same velike župe Vinodol i Podgorje. S obzirom da je osnutkom Glavarstva bilo planirano uspostavljanje hrvatskih institucija napodručju Kvarnera i u Istri, a što se izjalovilo osnutkom "Operativne zone Jadransko primorje", Glavarstvo građanske uprave Sušak-Rijeka u Kraljevici uskoro je prestalo djelovati. Iako se takva situacija smatrala privremenom, ured Oskara Turine ostaoje u Zagrebu,ali je njegova djelatnost zapravo zamrla.

Konačno, u svome izvješćusa sjednice državne vladeod 14. siječnja 1944. godine ministar Bulat skrenuoje pozornostn a činjenicu, da bez obzira na sve poduzete mjere, u obalno područje ne stižu dostatne količine hrane, jer jeu proteklih 5 mjeseci pučanstvo primilo 50 vagona razne hrane, dok mu mjesečne potrebe samo za krušaricama iznose 300 vagona. Opskrbu obalnog pojasa trebalo je srediti u sljedećoj godini. Stoga su na susretu odnosno pregovorima mješovitog njemačko-hrvatskog povjerenstva, koji je  otpočeo u Trstu 12. siječnja 1944. godine ,s hrvatske strane sudjelovale i osobe uključene u rješavanje problema opskrbe hranom (na čelu hrvatske delegacije bio je Vilim Bačići z  Ministarstva vanjskih poslova, a ostali sudionici su bili predstavnici MOK-a, ZEMPRO-a, Hrvatske državne banke, Glavnog ravnateljstva hrvatskih državnih željeznica, Odsjeka za vanjsku trgovinu Ministarstva obrta, veleobrta i trgovine, Državne riznice, Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda glavara građanske uprave Sušak-Rijeka, a s njemačke strane predstavnici područja "Adriatisches Küstenland (na čelu s dr.Rainerom).

lako nisu sačuvani detalj ni zapisnici tih sastanaka, ondje su, sudeći po preostalimr elevantnim spisima, dogovoreni detalji oko nabave hranei z Njemačke i njezinojd opremi u hrvatske luke preko Trsta i Sušaka-Rijeke,pa se od početka 1944. godine taj koridor koristi intenzivnije u opskrbi obalnog pojasa. Njime je trebalo razvesti po hrvatskim lukama ražnabavljenu u Njemačkoj, a realizirano je kroz duže razdoblje, od početka godine do mjeseca svibnja 1944. godinene što manje od 2000 tona, štoj e opet bilo manje od planiranih 5000 tona. Poslove prijevoza njemačke raži koordinirali su u Trstu i Rijeci povjerenik za nadzor prijevoza Miro Šimunović i povjerenik Othmar von Slawik. Sam prijevoz obavljala je njemačka željeznica, u Rijeci-Sušak u špedicija Katić ,a u Trsta špedicija Lassen & Co., a zatim različiti brodovi obalom. U veljači je u opskrbu preko Trsta i Rijeke bila uključena i Kraljevica (osim Šibenika i Splita) ,a potom i Senj, budući da je tada oživljen rad velike župe Vinodol-Podgorje, nakon potiskivanja partizana s tog područja, a na koncu i Zadar. Na koridoru koji je koristio "bosansku prugu"- od Broda do Mostara - na mjestu pretovara robe u Bosanskom Brodu djelovao je također ured za koordinaciju poslova (tu se prelazilo na uskotračnu prugu)podn azivom - "Ured za nadzor pretovara Ministarstva za oslobođene krajeve - Bosanski Brod".


Pravni temelj za uspostavu Velike župe Raša bila je reorganizacija Velikih županija 5. srpnja 1944., ali bez imenovanja glavnog grada Velike župe Raša.

Nezavisna Država Hrvatska mogla je samo formalno osnovati Veliku župu Raša, budući da je kapitulaciju Italije na području koje je Kraljevina Italija dobila od Kraljevine Jugoslavije njemački III. Reich već preuzeo 1. listopada 1943. kontrolu i to nad cijelim Istarskom poluotok, gradovima Rijeka, Sušak, Bakar, Kastav, Čabra te otoku Krku. Te hrvatske teritorije su bile uključene u "Operativnu Zonu Jadransko Primorje" ("OZAK") skupa sa talijanskim pokrajinama Furlanijom, Trstom i Goricom te do kapitulacije Italije od Talijana okupiranoj slovenskoj pokrajini Ljubljana.

Vrhovni povjerenik "Operativne Zone Jadransko Primorje" je postao 1. listopada 1944 godine guverner Koruške Friedrich Rainer, koji je dao nalog da se "Operativna Zona Jadransko Primorje" deitalizira. Imena mjesta, ulica i institucija su bila germanizirana, talijanske škole i banke zatvorene.

30. listopada 1943. godine formirano je "Upravno Povjereničtvo Susak-Krk" iz područja oko grada Sušaka i otoka Krka.

Povjereničtvo je bilo podređeno hrvatskom zamjeniku pokrajine Fiume (Rijeka). Bila je to svojevrsna tampon zona između "Operativne Zone Jadransko Primorje" i Nezavisne Države Hrvatske.

Njemačke vojne jedinice u hrvatskom dijelu "Operativne Zone Jadransko Primorje" imale su pod zapovjedništvom jedinice Zemljanske zaštite, koje su činile lokalno hrvatsko stanovništvo.

1. Istarska Dombobranska Pukovnija Nezavisne Države Hrvatske sa sjedistem u Sušku je bila isto ukljućena u njemačke vojne jedinice "Operativne Zone Jadransko Primorje".

Iz nekih njemačkih aktivnosti kao naprimjer ukudanjem talijanskog jezika u školama i uvođenjem hrvatskog jezika se može zaključiti da je III. Reich planirao reintegraciju područja "Operativne Zone Jadransko Primorje" u Veliku župu Rašu Nezavisne Države Hrvatske.

Tijek rata je spriječio taj povratak, kao i povratak Sandžaka i Boke Kotorske od strane III. Reicha.

 

 

Suschak-Krk1

 

 

 

Opis :

Boja :

Godina :

Količina :

Posebnost :

Čista :

Žigosana :

 

 

 

 

 

 

 

0,20 Lire

Plava

1944

???

 

4.00 €

 

0,80 Lire

Zelena

1944

???

 

2.90 €

 

4 Lire

Ljubičasta

1944

???

 

11.50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretisak “Upravno povjereničtvo Sušak-Krk":

 

 

Opis :

Boja :

Godina :

Količina :

Posebnost :

Čista :

Žigosana :

 

 

 

 

 

 

 

0,40 Lire

Plava

1945

???

 

0.60 €

 

1 Lira

Ljubičasta

1945

???

 

0.90 €

 

2 Lire

Smeda

1945

???

 

0.90 €

 

4 Lire

Zelena

1945

???

 

1.70 €

 

20 Lira

Zelena

1945

???

 

5.80 €

 

50 Lira

Crvena na zelenoj boji

1945

???

 

8.60 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više :

 

IZDANJA PRVE HRVATSKE EMIGRACIJE :

 

Izdanje prve emigracije iz 1934. godine

 

REGULARNA IZDANJA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

Regularne poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske : 1941
Regularne poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske : 1942
Regularne poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske : 1943
Regularne poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske : 1944
Regularne poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske : 1945

 

LOKALNA IZDANJA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

- Banat
- Banja Luka (Slobodna Bosanska Hrvatska)
- Belišće
- Berane
- Boka Kotorska
- Brač
- Hvar
- Korčula
- Lastovo
- Međimurje
- OZAK (Operativna Zona Jadransko Primorje)
- Prinz Eugen Gau (Banat, Bačka, Baranja i Istočni Srijem)
- Rijeka / Kupa
- Sandžak
- Šibenik
- Split
- Sušak / Upravno povjereništvo Sušak-Krk
- Ugljan
- Velika župa Dubrava
- Velika župa Raša
- Zadar

 

BILJEGI OPĆINA I GRADOVA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

- Banja Luka
- Bjelovar
- Derventa
- Dubrovnik
- Granešinska Dubrava
- Hrvatska Mitrovica
- Hrvatski Karlovci
- Karlovac
- Koprivnica
- Kustošija
- Nova Gradiška
- Osijek
- Petrinja
- Petrovaradin
- Plehan
- Rajlovac
- Ruma
- Samobor
- Sarajevo
- Sinj
- Sisak
- Slavonski Brod
- Slavonska Požega
- Stara Pazova
- Stenjevec
- Sveta Klara
- Sveta Nedelja
- Šestine
- Tuzla
- Vinkovci
- Virovitica
- Vrapče
- Vrbovec
- Vukovar
- Zagreb
- Zemun

SVA DRUGA IZDANJA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

Doplatne marke
Službene marke
Porto marke
Porezne marke
Obranbeni prirez
Trošarinski biljeg
Biljezi
Nacionalna Obrana
Sudski biljeg
Pristojba za putni fond
Hrvatska Državna Željeznica
Izdanje katoličke crkve
Izdanje muslimanske zajednice
Traka za kontrolu poreza na promet
Savez hrvatskih planinarskih društava
Izdanje za sport
Izdanje za monopol
Mirovinski fond
Mirovinska zaklada namještenika S.P.Ž.
Evropsko osiguranje
Dunav osiguranje
Marka zagrebačkog električkog tramvaja
Studentski fond
Marke Hrvatskog Crvenog Križa
Vinjete
Marke Njemačke Narodne Skupine
Marke Njemačke Narodne Skupine za pristup SS diviziji “Princ Eugen”
Izdanje “Hitlerjugend”
Inselpost
Vojne marke
Neizdane marke
Nepoznate marke
Probe
Izložba : Borba ujedine Evropa na istoku
Alpenvorland Adria
Izdanja jugo-srpski okupatora Nezavisne Države Hrvatske

 

IZDANJA NAKON II. SVIJETSKOG RATA :

 

Izdanje vlade NDH u emigraciji
Sva druga izdanja emigracije Nezavisne Države Hrvatske
Izdanje "Republika Hrvatska" iz 1971. godine
Izdanja hrvatski Franjevaca
Izdanja australstog filatelističkog društva
Izdanja njemačke vojne udruge" Handžar"
Izdanje Hrvatski Obrambeni Snaga (HOS´a)
Fantazijska izdanja i falsifikati

 

INTERESANTNO OKO FILATELIJE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

Poštanski troškovi
Pošta u radnim logorima
Pečati NDH
Cenzura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Karl Seizinger
Radoslav Horvat
Vladimir Kirin
Božidar  Kocmut
Ivo Režek
Milan Vulpe
Volođa Kočiš
Otto Antonini

 

VALUTA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

 

Kune i Banice
Novac Hrvatske Pomorske Legije

 

PROČITAJ VIŠE :

 

Dionice
Lutrija
Razglednice
Karte

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

[ Dućan ] [ Sve teme ] [ Teritorij Nezavisne Države Hrvatske ] [ Tko je tko ] [ Vojska ] [ Filatelija ] [ Valuta ] [ Odlikovanja ] [ HOP ] [ HOS ] [ Genocid ] [ Krugoval ]


 Flag Counter
 

[ Narudžba ] [ Uvjeti pružanja usluge ] [ Poštarina ] [ Pravo na povlačenje ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]

Ova stranica koristi kolačiće. Ako i dalje ostanete na ovoj stranici, prihvaćate našu upotrebu kolači?a.

Privatnost OK