Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Marke Studentskog Fonda :

 

Najtajnovitije marke Nezavisne Države Hrvatske su izdaje "Studentski fond hrvatske akademske mladeži". Ove marke su "lijepa naša" izdanje s mtivima gradova Nezavisne Države Hrvatske. Izdane su dvije verzije : jedna s plavim tiskom i jedna s crvenim tiskom. Grafički dizajn ovih marki podsjeća na prvu hrvatsku marku iz 1919. godine.

Da su ove marke tiskane u egzilu nakon 1945., imale bi sigurno nominalu u Kuni ili Banici. U razdoblju jugo-srpske kraljevske diktature 1918-1941. godine vrlo je teško zamisliti da se nešto može objaviti u natpisu "lijepa naša" ili "Hrvatska akademska mladež".

Zbilja
čudno izdanje bez dosta informacija ... .

 

Boka Kotorska.

Čakovec.

Crikvenica.

Jajce.

 

 

 

 

Kraljevica.

Krk.

Malinska.

Mostar.

 

 

 

 

Omiš.

Ozalj.

Rab.

Sisak.

 

 

 

 

Topusko.

Travnik.

Velebit.

Višegrad.

 

 

 

 

Bjelovar.

Djakovo.

Krapina.

Osijek.

 

 

 

 

Sarajevo.

Senj.

Šibenik.

Slapovi Krke.

 

 

 

 

Sl. Brod.

Sl. Požega.

Subotica.

Tomislavgrad.

 

 

 

 

Trogir.

Varaždin.

Vinkovci.

Virovitica.

 

 

 

 

 

Arci "Studententski Fond Hrvatske Akademske Mladeži" :

 

 

 

Posljednjih godina su se pojavile nepoznate marke u stilu studentskih mrkica studenstog fonda. Je li to Cinderella, još se ne može razjasniti.

 

Bjelovar.

Brod na Savi.

Kotor.

Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

Split.

Zemun.

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]