Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

PROČITAJ SVE :

 

Srbi su genetski Turci

Srbi su ukrali svoj grb od bizantske obitelji Palaiologos

Srpska laž o srpskim jeziku

Lažni srpski vladari

Srpska laž o srpskim prezimenima

Srpska laž o Sorbima

Srpska laž o hrvatskim banovima

Srpska laž o hrvatskim vladarima

Jugo-srpski progon iranista

Srpska laž o navodnim napisu u Magdeburgu

Laži Srpske Pravoslavne Crkve

Srpska laž o Velebitskom ustanku

Srbi u Ustašama i organizacijama NDH

Četničke sluge Ustaša i Nezavisne Države Hrvatske

Srbi ubili 80.000 Židova i prepisali žrtve NDH

Židovi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Srpska laž o Jasenovcu

Kako su Hrvati na popisu žrtava Jasenovca “preko noći” pretvoreni u Rome

U lažima su duge brade

Srpska laž o genocidnosti Hrvata

Srpski genocid nad Hrvatima

Četnički zločini u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Jugosrpski zločini u Bleiburgu i križnim putevima

Jugosrpski zločini u okupiranoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Partizanski zločin nad djecom iz dječjeg doma Jastrebarsko

Jugo-srpski progon Nijemaca

Masovno i nasilno iseljavanje Hrvata iz Istre

Jugo-srpske laži o Istri

Jugo-srpske laži o Dalmaciji

Jugo-srpske laži o Duklji

Jugo-srpske laži o Paganiji

Jugo-srpske laži o Travuniji

Jugo-srpske laži o Zahumlju

Jugo-srpske laži o Bosni

Jugo-srpske, četničke i laži domaćih crveni izdajnika o hrvatskim grbu

O Hrvatima i takozvanim Srbima

 

Srbi ukrali “svoj” grb i dvoglavnog orla od bizantske obitelji Palaiologos!

 

Jedan od načudniji srpski "povijestničara" je Jovan Deretić. Ta osoba je poznata po izjavi da je čak i Isus bio Srbin. Samo po tom izjavom se mora postaviti pitanje dali je taj "povijestničar" možda promašio profesiju? Možda je bolje da je bio posato komičar?

Taj srpski "povijestničar" Jovan Deretić tvrdi naprimjer da je srpski narod nastao od Sorba, koji žive u istočnim dijelu Njemačke na tromeđi Njemačke, Poljske i Česke. Srbi ih vole nazivati Lužički “Srbi”.

Danas ima još oko 60.000 Sorba u Njemačkoj koji su ili katolici ili lutherinski evangelisti.

Po jeziku se sorbski dijeli na Gornjo-Sorbski koji je českim i slovačkim jeziku blizak i na Donji-Sorbski koji je bliži poljskom jeziku.

Srpskim komičaru povijesti Jovanu Deretiću to ne smeta : on zbilja tvrdi da su današnji Srbi nastali od Sorba.

Inteligentne osobe se moraju odmah pitati :

1. Kako to da onda Sorbi imaju drukčiju vjeru od današnji Srba?

Srbi vole drugima tumačiti da su pokatoličeni ili poturčeni. Ako su Srbi nastali od Sorba onda se moramo pitati zašto su oni popravoslavljeni i zašto su do 12. stoljeća bili dio Bugarske Pravoslavne Crkve? Tek u 12 stoljeću su pobjegli od Bugarske Pravoslavne Crkve osnovali su Srpsku Pravoslavnu Crkvu.

2. Totalna razlika u genetici Sorba i današnjih Srba može dokazati da su Srbi nisu nastali od Sorba. To je samo moguće ako se genetika Sorba poklapa sa genetikom Srba. Ona se na žalost Srba ne poklapa sa genetikom Sorba.

Interesantnije je da današnji Srbi imaju u krvi najveći postotak turske krvi : altajsko-anatolski (turski) haplotip Hg2 sa ukupno 49% u krvi Srba. Oni se danas slobodno mogu nazvati po genetici pravoslavnim turcima!

Sorbi imaju sa Srbima toliko kao Slovenci sa Slovacima : ništa.

3. Sorbi nebi Srbe razumjeli, tako da se moramo pitati kakav onda jezik Srbi govore kad ne govore istim kao njihovi navodni preci. To je još interesantnije znati pošto Srbi vole tumačiti drugim narodima da govore srpskim jezikom. Da je to nemoguće potvrđuje sama činjenica da ne govore istim jezikom kao njihovi navodni sorbski preci. Od koga su onda Srbi ukrali jezik koji danas govore? Možda od onih po kojima je navodna prva srpska država dobila ime : (H)R(V)AŠKA"?

Več te tri točke bi morale biti dosta da se odreknu te mitomanije i da se takozvani Srbi ne prave sa time majmunom, jer Srbi i Sorbi (koje oni vole zvati "lužickim "Srbima") imaju toliko zajedno kao Slovenci sa Slovacima : ništa!

Ali srpski klaunovi povijesti kao Deretić opet nastavljaju izmišljavati dokaze a ovaj put sa rusko-pravoslavnoj crkvi u Dresdenu na kojoj se po trvrdnjama nekih sprski mitomanski internet stranica vidi navodno ovaj grb :

 

 

 

 

Ta rusko-pravoslavna crkva u Dresdenu je još i danas u posjedu moskovske patrijahije.

Prema informacijama rusko-pravoslavne crkve iz Dresdena otkrivamo sljedeće :

Oni su nam rekli da taj grb NIJE na rusko-pravoslavnoj crkvi, kako se tvrdi na nekim veliko-srpskim stranicama, nego na takozvanim “Georgentoru” u Dresdenu, koji nema ništa sa rusko-pravoslavnom crkvom.

Jadni Srbi : niti sami neznaju o čemu pričaju kad lažu!

Na nekim drugim veliko-srpskim mitomanskim internet-stranicama im je taj tobože “srpski” grb sada i dokaz da su čak i Nijemci nastali od takozvani Srba!!!

Rusko-pravoslavna crkva u Dresdenu nam je potvrdila, da taj grb nema veze sa Srbima, a ispričali su nam sljedeće :

Nakon što je ruski knez Ivan III. oženio Sofiju Palaiologu, unuku zadnjeg bizantskog cara Konstantina XI 1439 godine je Ivan III. imao pravo nošenja grba bizantske obitelji Palaiologu.

Ivan III. je na to imao povijesno pravo, jer se je on vidio kao nasljednik Bizanta i čuvar pravoslavlja, dok su takozvani Srbi od te bizantske obitelji samo ukrali grb i malo ga izmjenili. Taj "srpski" grb i dvoglavni orao je znaći plagijat!

 

Dvoglavni orao bizantske obitelji Palaiologu.

Grb bizantske obitelji Palaiologu.

 

Ivan III. je bio jako važan za moskovsku patrijahiju.

1441 je protjerao zadnjeg grčkog mitropolita Isidora od Kijeva a 15.12. 1448 je izabran prvi metropolit "Kijeva i cijele Rusije".

Taj datum se može vidjeti kao utemeljenje moskovske patrijahije a nje nebi bilo bez kneza Ivana III. od Moskve.

Zanimljivo je da več nasljednik Ivana III. nije više imao pravo nositi grb obitelji Paliologos, nego samo na mušku liniju grbova kneževa od Moskve. Kad se je nasljednik oženio bi imao opet pravo nositi i grb obitelji njegove žene, koja ona bila da bila.

Pogledajte šta narod piše kome je laž u samom biću : [ PROČITAJ VIŠE ].

Za takozvane Srbe vrijedi "Tko laže taj i krade" a njbolje biće Srba opisiva ona stara izreka : "Nema nitko što Srbin imade, pogotovo kad od drugi jezik, povijest i teritorije ukrade!".

Ne kradu samo jezik, povijest i teritorije nego očito i od drugih i "njihov" grb i dvoglavnog orla. Mora se reći da je zbilja u povijesti jedan srpski vladar bio oženio bizantsku princezu, ali s time nisu njegovi nasljednici imali pravo nositi taj grb ženske linije, tj. obitelji Palaiologos. [ Pročitajte više o navodno "srpskim" vladarima Srbije ].

Znali su Srbi da nemaju dužu povijest nego nešto više od 1000 godina, pa su ukrali grb i dvoglavnog orla od bizantske obitelji Palaiologos sve u skladu s nihovoj izmišljenoj "istoriji". Zato i nemaju "povijest" nego samo "istoriju".

Problem je u tim srpskim tvrdnjama da se laž danas moze vrlo lako dokazati. Tako i sa  navodnim "srpskim" grbom na navodnoj katedrali.

Kontaktirali smo radi toga rusko-pravoslavnu crkvu u Dresdenu i od njih saznali da se taj navodno "srpski" grb ne nalazi na katedrali nego na Georgentoru. Srbi očito ni sami ne znaju gdje se navodno “njhov” grb nalazi.

Evo šta na članak srpskog Telegrafa sa tvrdnjom o “srpskim” grbu u Dresdenu kaže gospodina Roman Bannack od rusko-pravoslavne crkve iz Dresdena :

 

 

Prijevod :

Štovani gospodine.

Mogu vam reći da na rusko-pravoslavnoj crkvi nema tetragram grba. Slike sa srpskog članka, kao i vaša slika iz prijašnjog maila, pokazivaju Georgentor u Dresdenu. To nema ništa sa rusko-pravoslavnoj crkvi i ništa sa “katedralom” (tako u srpskim članku, misle možda na Dreifaltigkeits katedralu (Hofkirche) u blizini Georgentora). To nije niti ulaz u crkvu niti u katdedralu.

Da je to kao što članak tvrdi “srpski grb” je neodrživo.

Cijela priča oko grba Palaiologa se može zanemariti. Članak je jednostalno pogrešan.

S poštovanjem

Roman Bannack

 

Da se vratimo još jednom za takozvane Srbe neugodnu činjenicu o Sorbima : pogledajte kakve grbove Sorbi imaju u opčinama gdje oni žive : hrvatski grb a ništa navodno "srpsko".

 

Srbi nisu imali pravo koristiti orla i dvoglavnog orla bizantinske obitelji Palaiologos izvan doba kad su bili bračni par.

Četri bizantisnka "B" su kračenica za "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ" (Vassileus Vassileon Vassilevon Vasileusin = Kralj kraljeva vlada nad kraljevima). Taj bizantski križ sa četri "B" se zove "tetragram križ" ili "beta križ".

Srbi su pretvorili četri bizantinske "B" obitelji Palaiologos u srpska četri "C" i od toga napravili izreku "Samo sloga Srbina spašava".

To znaći da je srpski grb čisti plagijat i da su Srbi ukrali grb i dvoglavnog orla.

Evo dva primjera kako se je grb bizantske obitelji Palaiologos koristio nakon ženidbe od muževa :

 

Wappen des Hauses Gonzaga aus dem Jahr 1575

1. Grb talijanske plemičke obitelji Gonzaga (1575).

U njemu se vidi dvoglavi orao i tetragram križ bizantske obitelji Palaiologos.

Wappen des Markgraf von Montferrat 1494–1518

2. Grb grofa od Menferrata (1494 - 1518).

U njemu se vidi dvoglavi orao i tetragram križ bizantske obitelji Palaiologos.

 

 

 

 

 

Cinično rečeno se moramo pitati zašto srpski mitomani onda ne pripisivaju povijest obitelj Gonzaga i grofa of Menferrata sebi kad i oni nose navodno "srpski" grb kao što tumaće za "srpski" grb na “Georgentoru” u Dresdenu? Sigurno su svijesni toga da bi se onda laž i krada oko grba bizantske obitlji Palaiologos saznalo.

Sa Srbe vrijedi : "Tko laže taj i krade".

Evo dva primjera tetragram grba bizantske obitelji Palaiologo na kovanicama :

 

1. Denar Domenica Gattilusia, knez Lesbosa od 1455-1458 sa tetragram križom bizantske obitelji Palaiologos.

2. Kovanica Ivana V Palaiologa i Ivana VI Kantakouzena (1347 - 1353) sa tetragram križom bizantske obitelji Palaiologos.

 

Nakon što su Srbi izgubili rat protiv bizantskog crstva su im oni ipak dali neku vrstu autonomije, tako da se je ta srpska država prvi put 1190. godine spomenula. Najstariji srpski grb se tek može dokazati u samostanu Dečani iz godine 1397 u vrijeme vladavine Stefana Lazarevića.

Kao vrhunac srpski laži oko "njihovog" grba se može vidjeti srpski pokušaj da se i tetragram križevi iz antičkog doba u grčkoj dokaziva kao "srpski" grb. Tada niti nije bilo Srba na njihovim današnjem području a tada niti još nisu ukrali grb bizantske obitelji Palaiologos.

Na ovim antičkom posuđu se vide bizantinski tetragram križevi koje Srbi prodavaju kao "srpski" grb :

 

[ POVEČAJ SLIKU ]

[ POVEČAJ SLIKU ]

[ POVEČAJ SLIKU ]

1. Motiv sa tetragram križom na odjeći Aiasa.

2. Motiv sa tetragram križom na odjeći nepoznate boginje (lijevo). Na motivu se vidi suđenje Parizu.

3. Motiv sa tetragram križom na odjeći Helene Meleanos.

 

 

 

 

Srbi koji ili se prave ludi ili neznaju bolje, tvrde isto da si Srbi nastali od Sorba (ili nekad i obrnuto) zato što je srpska i sorbska zastava navodno ista! Istina i stvarnost su i ovdje dvije različite stvari!

 

Zastava Sorba!

Zastava Srba!

 

Današnjim tzv Srbima osim genetike su Turci i dizajnirali zastavu :

Fermanom turskoga sultana Mahmuda (1835) prvi put je u Srbiju uvedena trobojnica (crveno-plavo-bijela) “da se od visokog dževleta moga dade i srpskom narodu trobojnica barjak”. A sultanovim fermanom iz 1838. godine dodate su na zastavu na crvenom polju, kao simbol podaništva Turskoj, četiri zvijezde, a na plavom polju nacionalni grb. Osim toga, poznato je da je u vrijeme srpskoga ustanka bilo više različnijeh zastava (bijelo-zelena i druge) pa su Srbi kasnije dodali bizantski grb sa četri “B” (ne S).

A za takozvani "srpski jezik" :

Turci Srbima nisu samo donjeli genetiku, nego su im i ostavili prijeko 8000 turski riječi u "srpskom" jeziku.

Turcizme je i Vuk Karadžić zadržao u jeziku kao njegovu živu i u mnogo čemu nezamjenljivu komponentu.

"Oni jeziku daju ekspresivnost, stilski ga boje, čine ga bogatijim" kaže orijentalista Darko Tanasković. "Dokaz su pozitivne dimenzije kulturnog naslijeđa iz osmanskog doba."

Istaknuta srpska orijentalistica Olga Zirojević, koja istražuje fenomen uticaja turskog na srpski jezik, smatra da je turski jezik utjecao na srpski jezik više nego ijedan drugi jezik :

“Može se reći da je srpski mješavina hrvatskog dialekta koje se je govorio u najjužnijem dijelu Crvene Hrvatske (Duklji i Sandžaku) te turskog jezika.”

Srbi (i samo Srbi) tvrde za Sorbe koje oni voli nazivati "luzički Srbi", da su oni nastali od Sorba

Sorbi nebi Srbe razumjeli, tako da se moramo pitati kakav onda jezik Srbi govore kad ne govore istim kao njihovi navodni preci. To je još interesantnije znati pošto Srbi vole tumačiti drugim narodima da govore srpskim jezikom. Da je to nemoguće potvrdžuje sama činjenica da ne govore istim jezikom kao njihovi navodni sorbski preci. Od koga su onda Srbi ukrali jezik koji danas govore? Možda od onih po kojima je navodna prva srpska država dobila ime : (H)R(V)AŠKA"?

 

 

Srpski akademik Dobrica Ćosić o svojim Srbima :
 

- „Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja.

Lažemo zbog slobode.

Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije.

Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“

- „Laž je srpski državni interes.“

- „Laž je u samom biću Srbina“.

- „U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“

- „Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“

 

Ima i A. G. Matoš nesto o Srbima reći : “Srbima je laž od Boga.”

U Finskoj se i dan danas kaže : “Lažes kao Srbin”.
 

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :

Komentiranje je samo dozvoljeno na hrvatskim, njemačkim ili engleskim jeziku i na latinici.
Provokacije
domaći crveni izdajica i sluga Beograda i krivoslavnih bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike se brišu.

 

E-Mail.

YouTube.

Facebook.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ ČETNIČKI ZLOČINI U NDH ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ KROATISCHE GESCHICHTE ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

 

Posjetite naš partnerski hrvatski radio “Krugoval” na [ Facebooku ]. Pogledajte [ OVDJE ] program i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ VOJNA POVIJEST ]

Flag Counter 

[ TKO JE TKO U NDH ]

Nezavisna Država Hrvatska : od Međimurja do Srijema, od Istre do Sandžaka, od Slavonije do Dalmacije, od Zagorja do Boke Kotorske i Duklje.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]