Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

1934 - 1994 :


Izaberi jezik :
Sprache auswählen :
Choose language :
 

  1934

  1941

  1942

  1943

  1944

  1945

  1949

  1951

  1952

  1953

  1955

  1956

  1958

  1959

  1960

  1961

  1962

  1963

  1964

  1965

  1966

  1967

  1968

  1969

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1979

  1980

  1981

  1984

  1985

  1989

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  ????

 

Shop / dućan :

 

Ducan / Shop.

 

10. TRAVANJ :

 

Domoljubni pokret
10. travanj.

[
Pročitaj više ]

 

LOKALNO IZDANJE : Šibenik

 

Dana 9. ožujka 1944 izdao je upravatelj kotarske oblasti u Šibeniku Miren Blaž, kapetan korvete, nalog broj 391 poštanskom uredu u Šibeniku, da se otvori u prisutnosti povjerenstva blagajna u oštećenoj zgradi poštanskog ureda, koja je bila od početka mjeseca prosinca 1943 zatvorena, jer su blagajnici usljed opasnosti od zraćnih napada napustili grad, uzevši sa sobom ključeve, a njihov boravak nije bilo poznat a niti su se do 9. ožujka vratili u grad. U povjerenstvo su odredeni kapetan korvete Miren Blaž i činovnici VIII razreda Antun Šarić i Lavoslav Tratnik. O nalazu u blagajni ima povjerenstvo zastaviti zapisnik, a vrijednote predati poharanim poštanskim uredu u Šibeniku. Osim toga je isto povjerenstvo trebalo ustanoviti količinu talijanskih maraka u poštanskom uredu Mandalini.

Dana 10. ozujka 1944 otvorilo je povjerenstvo blagajnu i u istoj pronašlo gotovinu od 773,45 Lira i poštanske marke i dopisnice prema posebnom popisu u ukupnoj vrijednosti od 51.183 Lira. Prema tom popisu pronadeno je franko-maraka za 34.815 Lira, dopisnica za 8373 Lira, porto-maraka za 1170 Lira i maraka po 25, 30 i 50 Centi za 1035 Lira.

Dana 12. ozujka 1944 izdaje kotarska oblast poštanskom uredu sljede
ći nalog :


Kotarska oblast Šibenik
Broj 437                                                                                                                                         Šibenik, dne 12 ozujka 1944
                                                                                                                                                             Poštanskom uredu
                                                                                                                                                                     Šibenik

Savezno s potrebom ponove ustpostave poštanskog prometa s unutrašnjosti, a koji je promet od kapitulacije Italije u mjesecu rujnu 1943. godine do danas usljed prometnih poteško
ća bio obustavljen, te pošto do danas još nisu u Šibenik stigle hrvatske marke, nalažem, da se od pronađenih talijanskih maraka savezno zapisniku prema nalogu ove oblasti broj 391 od 9 o. mj. pretiskaju sve pronađene franko-marke sljedećih vrijednosti :

1)   5.700 komada po 10 Cent
2)   4.700 komada po 20 Cent
3) 12.700 komada po 25 Cent
4) 13.500 komada po 30 Cent
5) 24.800 komada po 50 Cent

60.800 komada, t.j. ukupno 608 araka po 100 komada s pretiskom :

                                                                                                                 N.D.
                                                                                                             Hrvatska
                                                                                                             Kn. 3.50

te sve prona
đene dopisnice po 30 Cent, t.j. 16.900 komada na vrijednost od 2 Kune.
Sve ove vrijednosti pustiti u promet 15 o. mj. te zbog tezko
će i nesigurnosti poštanskog prometa primati samo obićnu listovnu poštu i poštanske dopisnice, u koju svrhu dolaze u obzir samo franko-marke od Kn. 3.50.
Sve ostale prona
đene vrijednote imaju se pohraniti kod poštanskog ureda i zapečati, te se s obzirom na premalu količinu istih neće upotrijebiti.
Izvrsenje i nadzor pretiska provesti
će povjerenstvo, koje je odredeno nalogom broj 391 od 9 o. mj.
Zapisnik o pretisku priklju
čiti knjizi vrijednota kao dokument primitka.

Za Dom spremni!

                                                                                                                                                     Upravatelj kotarske oblasti
                                                                                                                                                             kapetan korvete
                                                                                                                                                                   Blaž v.r.


Gornje povjerenstvo je nakon obavljenog pretiska maraka sastavilo sljede
ći zapisnik.


Zapisnik

sastavljen u poštanskom uredu Šibenik dana 12. ozujka 1944 godine o izvršenom pretisku poštanskih franko-maraka prema nalogu kotarske oblasti u Šibeniku broj 437 od danas.
U Pu
čkoj tiskari braće Matačića pok. Petra u Šibeniku izvršen je danas prema navedenom nalogu pretisak na vrijednosti od 3.50 Kn. sljedećih talijanskih franko-maraka :

5.700 komada po 10 Cent = 19.950 Kn.
4.700 komada po 20 Cent = 16.450 Kn.
12.700 komada po 25 Cent = 44.450 Kn.
13.500 komada po 30 Cent = 47.250 Kn.
24.800 komada po 50 Cent = 84.700 Kn.

Ukupno 60.800 komada u vrijednosti od Kuna 212.800.
Po izvršenom pretisku slog je razturen.
Prilaze se jedan slijepi odtisak, izvršen na po
četku pretiskavanja i jedan otisak po svršetku tiska.
Pretisak dopisnica izvršit
će se dana 13. i 14. o. mj.

U Šibeniku, dne 12. ožujka 1944 g.

                                                                            
Članovi povjerenstva
                                                                             kapetan korvete Blaž v.r.
                                                                            
činovnik VII č.r. Šarić v.r.
                                                                            
činovnik VIII č.r. Tratnik v.r.
                                                                             Naprijed navedenu koli
činu franko-maraka pretiskao i izpravno predao Vjekoslav Matačić v.r.
                                                                             Naprijed navedenu kolicinu franko-maraka primio i uveo u knjigu vrijednota Lavoslav Tratnik v.r.

 

Šibenik.

Lokalno neslužbeno provizorno izdanje pretisak "N.D.H." na talijanskim markama.

Crni pretisak.

Nastale su inicijativom upravitelja šibenske poste, bez dokumentacije, lokalno poštanski korišteno, ali i privatno pretiskano tijekom 1944 godine.

593

 

 

 

582

5 Cent

1943

Smeđa.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

583

10 Cent

1943

Tamnosmeđa.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

584

15 Cent

1943

Tamnozelena.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

585

20 Cent

1943

Karmin.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

586

25 Cent

1943

Zelena.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

587

30 Cent

1943

Smeđa.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

588

50 Cent

1943

Svijetloljubičasta.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

589

75 Cent

1943

Karmin.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

590

1 Lira

1943

Ljubičasta.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

591

1,25 Lira

1943

Plava.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

592

1,75 Lira

1943

Narančasta.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

593

2 Lire

1943

Karmin.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

594

5 Lira

1943

Crvena.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

595

10 Lira

1943

Tamnoljubičasta.

Naklada : ???

Marke iz serije “Imperiale”.

 

 

 

 

 

 

596

30 Cent

1943

Smeđa.

Naklada : ???

Propagandne marke.

 

 

 

 

 

 

597

25 Cent

1943

Tamnozelena.

Naklada : ???

Marke za žurnu poštu.

598

50 Cent

1943

Smeđa.

Naklada : ???

Marke za žurnu poštu.

599

1 Lira

1943

Ljubičasta.

Naklada : ???

Marke za žurnu poštu.

 

 

 

 

 

 

600

2 Lire

1943

Tamnosiva.

Naklada : ???

Marke za zračnu žurnu poštu.

 

 

 

 

 

 

601

5 Cent

1943

Smeđa.

Naklada : ???

Porto marke.

602

10 Cent

1943

Plava.

Naklada : ???

Porto marke.

603

20 Cent

1943

Crvena.

Naklada : ???

Porto marke.

604

25 Cent

1943

Zelena.

Naklada : ???

Porto marke.

605

30 Cent

1943

Narančasta.

Naklada : ???

Porto marke.

606

40 Cent

1943

Sivosmeđa.

Naklada : ???

Porto marke.

607

50 Cent

1943

Ljubičasta.

Naklada : ???

Porto marke.

608

1 Lira

1943

Narančasta.

Naklada : ???

Porto marke.

 

 

 

 

 

 

 

Šibenik.

Lokalno provizorno izdanje na
činjeno po nalogu lokalnog vojnog zapovjednika i kotarskog predstojnika. Popraćeno službenim zapisnicima i nalazima, koristile su se u lokalnom prometu ali, također, vlasti Nezavisne Države Hrvatske nisu izrijekom priznale ovo izdanje, niti ga proglasile nevažećim.

Crni pretisak “N. D. Hrvatska Kn. 3.50”.

Marke ovog izdanja bile su u po
štanskoj prodaji.

Na po
šiljkama su korištene samostalno ili zajedno s redovitim markama Nezavisne Države Hrvatske.

664

 

 

 

660

3,5 Kn. / 10 C.

15.3.1944

Tamnosmeđa.

Naklada : 5.700

 

661

3,5 Kn. / 20 C.

15.3.1944

Karmin.

Naklada : 4.700

 

662

3,5 Kn. / 25 C.

15.3.1944

Zelena.

Naklada : 12.700

 

663

3,5 Kn. / 30 C.

15.3.1944

Smeđa.

Naklada : 13.500

 

664

3,5 Kn. / 50 C.

15.3.1944

Svijetloljubičasta.

Naklada : 24.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :

Komentiranje je samo dozvoljeno na hrvatskim, njemačkim ili engleskim jeziku i na latinici.
Provokacije
domaći crveni izdajica i sluga Beograda i krivoslavnih bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike se brišu.

 

E-Mail.

YouTube.

Facebook.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ ČETNIČKI ZLOČINI U NDH ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ KROATISCHE GESCHICHTE ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

 

Posjetite naš partnerski hrvatski radio “Krugoval” na [ Facebooku ]. Pogledajte [ OVDJE ] program i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ VOJNA POVIJEST ]

Flag Counter 

[ TKO JE TKO U NDH ]

Nezavisna Država Hrvatska : od Međimurja do Srijema, od Istre do Sandžaka, od Slavonije do Dalmacije, od Zagorja do Boke Kotorske i Duklje.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]