Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Marke Rijeka / Kupa :

 

Dana 6. travnja 1941. talijanske postrojbe usle su se na teritorij okolice Rijeke i Kupe, uključujući grad Sušak, koji je samo četiri dana pripadao Kraljevini Jugoslaviji, i okupirao ta područja.

Nezavisna Država Hrvatska, novoosnovana 10.4.1941. godine, dobila je dio tih područja nakon proglašenja natrag, a drugi dio nakon kapitulacije Italije 1943. godine.

 

0,25 Dinar.
Michel broj : 1.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 4.500.

0,50 Dinar.
Michel broj : 2.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 21.000.

1 Dinar.
Michel broj : 3.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 11.000.

1,50 Dinar.
Michel broj : 4.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 22.000.

 

 

 

 

3 Dinar.
Michel broj : 5.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 9.900.

4 Dinar.
Michel broj : 6.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 6.000.

5 Dinar.
Michel broj : 7.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 4.000.

5,50 Dinar.
Michel broj : 8.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 4.000.

 

 

 

 

6 Dinar.
Michel broj : 9.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 1.715.

8 Dinar.
Michel broj : 10.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 2.955.

12 Dinar.
Michel broj : 11.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 165.

16 Dinar.
Michel broj : 12.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 315.

 

 

 

 

 

 

20 Dinar.
Michel broj : 13.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Nakladae : 100.

30 Dinar.
Michel broj : 14.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Dan izdanja : 16. 5. 1941.
Naklada : 16.

 

 

 

 

 

 

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 5 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 10 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 15 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 20 Cent

5 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
24 x 20 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

10 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

15 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

20 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

 

 

 

 

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 25 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 30 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 50 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 75 Cent

25 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

30 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

50 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

75 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
20 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

 

 

 

 

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 1 Lira 75 Cent

1941 - Zona Occupata Fiumano Kupa - 2 Lira 55 Cent

 

 

1,75 Lire.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
24 x 20 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

2,55 Lire.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
24 x 20 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 100.

 

 

 

 

 

 

10 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

20 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

25 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

50 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

 

 

 

 

 

 

 

75 Cent.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occupata Fiumano Kupa - Espressi sovrastampati  - 1941 - 1 Lira 25 Cent

Zona Occupata Fiumano Kupa - Espressi sovrastampati  - 1941 - 2 Lira 50 Cent

 

 

1,25 Lira.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

2,50 Lira.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
40 x 24 mm.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 50

 

 

 

 

 

 

 

50 Para.
Michel broj : 15.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa, O.N.M.I.
40 x 24 mm.
Datum izdanja : 16. 6. 1941.
Naklada : 29.000.

1 Dinar.
Michel broj : 16.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa, O.N.M.I.
40 x 24 mm.
Datum izdanja : 16. 6. 1941.
Naklada : 29.000.

1,50 Dinar.
Michel broj : 17.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa, O.N.M.I.
40 x 24 mm.
Datum izdanja : 16. 6. 1941.
Naklada : 29.000.

 

 

 

 

 

50 Para.
Michel broj : 18a.
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 12.000.

50 Para.
Michel broj : 18b.
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 12.000.

50 Para.
Michel broj : ---
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 12.000.

50 Para.
Michel broj : ---
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1941.
Naklada : 12.000.

 

 

 

 

 

50 Para.
Michel broj : 19.
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 12.000.

1 Dinar..
Michel broj : 20.
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 12.000.

1 Dinar i 50 Para.
Michel broj : 21.
Pretisak : Memento Avdere Semper.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 12.000.

 

 

 

 

 

25 Para.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

50 Para.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

1 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

1,50 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

 

 

 

 

3 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

4 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

5 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

5,50 Dinar.
Pretisak : Zona Occupata Fiumano Kupa.
Godina izdanja : 1942.
Neizdana
Naklada : 100.

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]