Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

1934 - 1994 :


Izaberi jezik :
Sprache auswählen :
Choose language :
 

  1934

  1941

  1942

  1943

  1944

  1945

  1949

  1951

  1952

  1953

  1955

  1956

  1958

  1959

  1960

  1961

  1962

  1963

  1964

  1965

  1966

  1967

  1968

  1969

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1979

  1980

  1981

  1984

  1985

  1989

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  ????

 

Shop / dućan :

 

Ducan / Shop.

 

10. TRAVANJ :

 

Domoljubni pokret
10. travanj.

[
Pročitaj više ]

 

REPUBLIKA HRVATSKA PRIJE REPUBLIKE HRVATSKE !

 

50 Kuna i 200 Kuna, izašle u 1971. godini.

 

 

 

 

Na prvim demokratskim izborima 1990. godine premoćnu pobjedu ostvaruje HDZ predvođen dr. Franjom Tuđmanom, te se 30. svibnja konstituira višestranački Sabor. Novi Ustav Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. više nije ustav jedne komunističke države, a iz naziva se izbacuje naznaka "Socijalistička" : od sada ime države glasi : Republika Hrvatska.

Na Referendumu o hrvatskoj samostalnosti održanom 19. svibnja 1991. većina od 93.24% birača opredjeljuje se za samostalnu i neovisnu državu. Slijedom te odluke Sabor RH je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kojim se Hrvatska uspostavlja kao neovisna država. Neuspjehom u rješavanju jugoslavenske krize 8. listopada 1991. godine raskida sve državnopravne sveze s dosadašnjom SFRJ.

Dali ste znali da je Republika Hrvatska već proglašena u 70tim godinama i da je imala u Münchenu
"Hrvatski Narodni Odbor" što je nešto slično bilo kao i krvatsko konzularno predstavništvo koje je izdalo 2 marke od 50 i 200 Kuna koje su se lijepile u hrvatske putnice ali i na zahtjeve i prevedene dokumente?

Hrvatske putnice je
izdavao "Hrvatski Narodni Odbor". Jedan primjerak putovnice se može vidjeti u katalogu D. Oparića iz 2002 godine na stranici 34.

U unutra
šnjosti putovnice se moze prožitati ovaj tekst :

 

UPUTSTVA
o pravima i obavezama nosilaca hrvatske putnice.

1. Ova putnica predstavlja slu
žbeni dokument, koji potvrđuje hrvatsko državnljanstvo nosioca putnice.
U medjunarodnopravnom prometu va
žnost ove putnice se suspendira do daljnjega u smislu odredbi medjunarodnog javnog prava.

2. Hrvatsko dr
žavljanstvo je državnopravna i medjunarodnopravna legalistička kategorija u smislu kontinuiteta hrvatske države.
Dr
žavnopravni u medjunarodnopravni nasljednici Hrvatske su (od 8. svibnja 1945 godine) Socijalistička Republika Hrvatska i Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

3. Nosilac ove putovnice izja
šnjava se suvereno o afirmaciji državljanstva i opunomoćuje hrvatsku političku frontu da u svojstvu pravnih odredbi (Puvoir constituant) poduzme mjere za stvaranje REPUBLIKE HRVATSKE.

4. REPUBLIKA HRVATSKA je suverena dr
žava hrvatskog naroda, koja obuhvaća cijelo nacionalno, povjesno i državnopravno podrucje hrvatske nacije.
Podru
čja koja na dan 10. travnja 1971 godine nisu pripadala dvjema spomenutim subjektima pod točkom 2, odjelak 2, imaju se pod medjunarodnom, a putem plebiscita, izjasniti o priključenju REPUBLICI HRVATSKOJ. Do daljnjega, stanovnici ovih područja izdaje se na njihov zahtjev hrvatska putnica.

5. Pravo na hrvatsku putnicu imaju sve osobe koje nastanjuju Socijalisti
čku Republiku Hrvatsku i Socijalističku Republiku Bosnu i Hercegovinu te su u tom smislu hrvatski državljani.
Pravo na dodjeljivanje hrvatske putnice imaju i osobe koje su poslje 8.V.1945 godine napustile teritorij Nezavisne Dr
žave Hrvatske, i njihove obitelji.

6. Mogu
će je, na zahtjev hrvatski organizacija u inozemstvu, dodjeliti počasno državljanstvo stranim osobama, u koliko su se zalagili za prava hrvatskog naroda.

7. Zloupotreba putnica se ka
žnjava odluke u smislu točke 1.

8. Nosilac ove putnice mo
že posjedovat i jedno strano državljanstvo, ukoliko to prilike zahtjevaju.

9. Ovim aktom ukida se va
žnost "državljanstva SFRJ", na osnovi intencija točke 2, odjelak 2. i točke 3 ovih Uputstava.
U tom smislu ne priznaje se "jugoslavensko dr
žavljanstvo", nego se samo tolerira njegova uzurpacija hrvatskog državljanstva u medjunarodnom pravu.

10. Hrvatski narodni odbor u svojstvu op
ćehrvatske fronte, a u smislu odredbi točke 3 ovih Uputstava, se obvezuje hrvatskoj putnici osigurati status medjunarodno važećeg dokumenta.

 

Marke po 50 i 200 Kuna su se kroistile ne samo za putnice, nego i za prevedene dokumente ili za zahtjeve.

Paritet je bio u 1971 godini : 100 Kuna = 100 DM.

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :

Komentiranje je samo dozvoljeno na hrvatskim, njemačkim ili engleskim jeziku i na latinici.
Provokacije
domaći crveni izdajica i sluga Beograda i krivoslavnih bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike se brišu.

 

E-Mail.

YouTube.

Facebook.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ ČETNIČKI ZLOČINI U NDH ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ KROATISCHE GESCHICHTE ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

 

Posjetite naš partnerski hrvatski radio “Krugoval” na [ Facebooku ]. Pogledajte [ OVDJE ] program i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ VOJNA POVIJEST ]

Flag Counter 

[ TKO JE TKO U NDH ]

Nezavisna Država Hrvatska : od Međimurja do Srijema, od Istre do Sandžaka, od Slavonije do Dalmacije, od Zagorja do Boke Kotorske i Duklje.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]