Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Poštanske marke Nezavisne Države Hrvatske :

 

Samo dva dana nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. pojavile su se prve službene marke s pretiscima maraka Kraljevine Jugoslavije s portretom omraženog jugoslavenskog kralja.

Nažalost, nisu sve marke Nezavisne Države Hrvatske navedene u bibliji postanski maraka, u Michel katalogu. Nisu navedene niti marke prvog i drugog egzila.

Na primjer, nema u njemu marke Sandzaka, marke Me
đimurja, marke Belišća, marke Korčule, marke Brača, marke Hvara i još mnogo toga. Da ne spominjemo marke njemačke narodne skupine o kojima se gotovo ništa ne znade.

Cudno je da su i
službene marke Vlade Nezavisne Države Hrvatske nakon 1945. godine klasificirane kao "privatne donatorske marke" ili, kao što je to slučaju 500 Kuna Mostar kao "lažni proizvod" ali se u Michel katalogu mogu naći marke neke mitomanske "jugoslavenske vlade u egzilu" iz Londona do 1945. godine, države koja već u travnju 1941. godine više nije postojala.

Nadamo se da
će se Michelov katalog prilagoditi toj činjenici.

I ako se sljede
ća činjenica posebno srpskim bradatim zločincima i domaćim crvenim izdajnicima neće sviđati : vlada Nezavisne Države Hrvatske nije nikad kapitulirala. Voljeli to oni ili ne, ali po međunarodnom pravu država ćija vlada ne kapitulira još postoji. Toćno je da su neki generali kapitulirali u Bleiburgu pred Englezima, ali ne i pred domaćim partizanskim banditskim izdajnicima i ne pred u partizanske odore preobućenim i obrijanim četnicima.

Nije niti njema
čki III. Reich sveukuno kapiltulirao samo zato što je general Paulus u Stalingradu kapitulirao pred Sovjetima!

Tako i sa Nezavisnom Dr
žavom Hrvatskom. Ona i danas pravno postoji!12. 4. 1941 :

 

0,50 Dinara, narančasta.
Michel broj : 1.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada : 346.700.

1 Dinar, zelena.
Michel broj : 2.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada :
449.300.

1,50 Dinar, crvena.
Michel broj : 3.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada :
510.000.

2 Dinara, crvenolila.
Michel broj : 4.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada :
449.209.

 

 

 

 

3 Dinara, svjetlosmeđa.
Michel broj : 5.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada :
50.000.

4 Dinara, ultramarin.
Michel broj : 6.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada
: 50.000.

5 Dinara, tamnoplava.
Michel broj : 7.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada
: 50.000.

5,50 Dinar, ljubičastosmeđa.
Michel broj : 8.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa 6 “štapića”.
Naklada
: 50.000.

 

 

 

 

21. 4. 1941 :

 

0,25 Dinara, smeđecrna.
Michel broj : 9.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 3.217.500.

0,50 Dinara, narančasta.
Michel broj : 10.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 1.548.800.

1 Dinar, zelena.
Michel broj : 11.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 2.142.600.

1,50 Dinar, crvena.
Michel broj : 12.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 2.727.500.

 

 

 

 

2 Dinara, crvenolila.
Michel broj : 13.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 733.200.

3 Dinara, svijetlosmeđa.
Michel broj : 14.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 761.900.

4 Dinara, ultramarin.
Michel broj : 15.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 1.094.200.

5 Dinara, tamnoplava.
Michel broj : 16.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 359.900.

 

 

 

 

5,50 Dinara, ljubičastosmeđa.
Michel broj : 17.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 490.000.

6 Dinara, plavoškriljasta.
Michel broj : 18.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 287.500.

8 Dinara, maslinastosmeđa.
Michel broj : 19.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 302.900.

12 Dinara, ljubičasta.
Michel broj : 20.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 301.300.

 

 

 

 

 

16 Dinara, smeđeljubičasta.
Michel broj : 21.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 194.800.

20 Dinara, svjetloplava.
Michel broj : 22.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 109.100.

30 Dinara, lilacrvena.
Michel broj : 23.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Naklada : 75.600.

 

 

 

 

 

29. 4. 1941 :

 

0,25 Dinara, smeđecrna.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

0,50 Dinara, narančasta.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

1 Dinar, zelena.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

1,50 Dinar, crvena.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

 

 

2 Dinara, crvenolila.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

3 Dinara, svijetlosmeđa.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

4 Dinara, ultramarin.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

5 Dinara, tamnoplava.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

 

 

5,50 Dinara, ljubičastosmeđa.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

6 Dinara, plavoškriljasta.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

8 Dinara, maslinastosmeđa.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

12 Dinara, ljubičasta.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

 

 

 

16 Dinara, smeđeljubičasta.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

20 Dinara, svjetloplava.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

30 Dinara, lilacrvena.
Pretisak : Sandžak, grb na polumjesecu sa zvijezdom, 29.4.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 75 seta.
[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

 

 

 

10. 5. 1941 :

 

0,25 Dinara, smeđecrna.
Michel broj : 24.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

0,50 Dinara, narančasta.
Michel broj. : 25.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

1 Dinar, zelena.
Michel broj : 26.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

1,50 Dinar, crvena.
Michel broj : 27.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

 

 

 

 

2 Dinara, crvenolila.
Michel broj : 28.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

3 Dinara, svijetlosmeđa.
Michel broj : 29.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

4 Dinara, ultramarin.
Michel broj : 30.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

5 Dinara, tamnoplava.
Michel broj : 31.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

 

 

 

 

5,50 Dinara, ljubičastosmeđa.
Michel broj : 32.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

6 Dinara, plavoškriljasta.
Michel broj : 33.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

8 Dinara, maslinastosmeđa.
Michel broj : 34.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

12 Dinara, ljubičasta.
Michel broj : 35.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

 

 

 

 

 

16 Dinara, smeđeljubičasta.
Michel broj : 36.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

20 Dinara, svjetloplava.
Michel broj : 37.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

30 Dinara, lilacrvena.
Michel broj : 38.
Pretisak : Grb, 10.IV.1941, Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 5.000 setova.

 

 

 

 

 

10. 5. 1941 :

 

 

1,50 Dinar + 1,50 Dinar.
Sivoplava. 30 x 40 mm.
Michel broj : 39.
II. Filatelisti
čka izložba u Zagrebu 16-27.3.1941.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 56.000 setova.

4 Dinar + 3 Dinar.
Tamnosme
đa. 30 x 40 mm.
Michel broj : 40.
II. Filatelisti
čka izložba u Zagrebu 16-27.3.1941.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska.
Naklada : 56.000 setova.

 

 

 

 

16. 5. 1941 :

 

 

1 Dinar na 3 Dinara.
23,5 x 30 mm.
Michel broj : 41.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + 1 Dinar.
Naklada : 3.300.000.

2 Dinara na 4 Dinara.
23,5 x 30 mm.
Michel broj : 42.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + 2 Dinara.
Naklada : 3.890.000.

 

 

 

 

17. 5. 1941 :

 

50 Para, ljubičasta.
23,5 x 30 mm.
Michel broj. : 43.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + Franco.
Naklada : 1.000.000.

2 Dinara, plava.
23,5 x 30 mm.
Michel broj. : 44.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + Franco.
Naklada : 164.500.

5 Dinara, narančasta.
23,5 x 30 mm.
Michel broj : 45.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + Franco.
Naklada : 100.000.

10 Dinara, tamnosmeđa.
23,5 x 30 mm.
Michel broj : 46.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska + Franco.
Naklada : 100.000.

 

 

 

 

 

Dana 7. srpnja 1941. godine, Nezavisna Država Hrvatska je dobila vlastitu valutu "Kuna" s manjom jedinicom "Banica".

Kovanice su službeno bile samo kovanice od 2 Kune, plus novčanice te tri novčanice od 50 Banica, 1 Kune i 2 Kune za grad Zagreb.

Postoje brojni probni uzorci u raznim metalima u iznosu od 25 Banica, 50 Banica, 1 Kune, 2 Kune, 5 Kuna i 10 Kuna.

Nadalje, službeni zlatnici s dvije različite prednje strane (Ante Pavelić i sijačica), kao i 2 različita leđa (s
a i bez "U" na hrvatskom grbu) su skovani.

Već je u prvom egzilu izašla 1934. godine srebrena kovanica od 5 Kuna. U drugom egzilu nakon 1945 godine su isto tako izašle službene kovanice vlade Nezavisne Države Hrvatske kao i privatna izdanja. [ PROČITAJ VIŠE ]

 

 

0,25 Kuna, ciglastocrvena.
Ozalj.
45 x 28 mm.
Michel broj : 47.
Dan izdanja : 16.11.1941.
Naklada : 2.400.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

0,50 Kuna, tamnoplava.
Jajce.
45 x 28 mm.
Michel broj : 48.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 18.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

0,75 Kuna, tamnomaslinasta.
Varaždin.
45 x 28 mm.
Michel broj : 49.
Dan izdanja : 7.8.1942.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

1 Kuna, tamnoplavozelena.
Velebit.
45 x 28 mm.
Michel broj : 50.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 18.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

1,50 Kuna, zelena.
Zelenjak.
45 x 28 mm.
Michel broj : 51.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 18.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 Kune, karmin.
Zagreb.
45 x 28 mm.
Michel broj : 52.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 25.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

3 Kune, smeđekarmin.
Osijek.
45 x 28 mm.
Michel broj : 53.
Dan izdanja : 10.7.1942.
Naklada : 4.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

4 Kune, ultramarin.
Drina.
45 x 28 mm.
Michel broj : 54.
Dan izdanja : 16.11.1941.
Naklada : 5.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

5 Kuna, crna.
Konji
ć.
45 x 28 mm.
Michel broj : 55.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 3.600.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

5 Kuna, plava.
Zemun.
45 x 28 mm.
Michel broj : 56.
Dan izdanja : 7.9.1942.
Naklada : 1.500.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

6 Kuna, smeđemaslinasta.
Dubrovnik.
45 x 28 mm.
Michel broj : 57.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 3.600.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

7 Kuna, cinober.
Slawonien.
45 x 28 mm.
Michel broj : 58.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 3.600.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

8 Kuna, crvenosmeđa.
Sarajewo.
45 x 28 mm.
Michel broj : 59.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 1.200.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

10 Kuna, tamnolila.
Plitvice.
45 x 28 mm.
Michel broj : 60.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 2.460.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

12 Kuna, smeđemaslinasta.
Klis.
45 x 28 mm.
Michel broj : 61.
Dan izdanja : 7.9.1942.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

20 Kuna, smeđa.
Hvar.
45 x 28 mm.
Michel broj : 62.
Dan izdanja : 16.11.1941.
Naklada : 2.960.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

30 Kuna, crnosmeđa.
Srijem.
45 x 28 mm.
Michel broj : 63.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 1.600.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

50 Kuna, crnozelena.
Senj.
45 x 28 mm.
Michel broj : 64.
Dan izdanja : 15.8.1941.
Naklada : 240.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

100 Kuna, ljubičasta.
Banja Luka.
45 x 28 mm.
Michel broj : 65.
Dan izdanja : 13.6.1942.
Naklada : 150.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

100 Kuna, ljubičasta.
Banja Luka.
45 x 28 mm.
Michel broj : 81.
Filatelisti
čka izložba.
Dan izdanja : 13.6.1942.
Naklada : 100.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

12. 10. 1941 :

 

 

1,50 + 1,50 Kuna.
Narodne nošnje : Sinj.
Tamnozelenaplava, crvena.
29 x 37 mm.
Michel broj. : 66.
Naklada : 349.867.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 + 2 Kune.
Narodne nošnje : Travnik.
Maslinastosme
đa, crvena.
29 x 37 mm.
Michel broj : 67.
Naklada : 349.834.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

4 + 4 Kune.
Narodne nošnje : Turopolje.
Sme
đekarmin, crvena.
29 x 37 mm.
Michel broj : 68.
Naklada : 349.853.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

5. 12. 1941 :

 

 

4 + 2 Kune.
Borba udružene Evrope na istoku.
Tamnoplava.
26 x 32 mm.
Michel broj : 69.
Naklada : 136.626.
Nacrt : Brilija.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

25. 3. 1942 :

 

2 + 2 Kune.
Za hrvatska krila.
Sme
đeljubičasta.
27 x 32 mm.
Michel broj : 70.
Naklada : 170.877 Sätze.
Nacrt : Mirosavljević.
Tonovi : Tomisić.
Priprema za tisak : R. Valić.
Offset tisak Dr
žavne tiskare u Zagrebu.

2,50 + 2,50 Kune.
Za hrvatska krila.
Tamnozelena.
32 x 27 mm.
Michel broj : 71.
Naklada : 170.877 Sätze.
Nacrt : Mirosavljević.
Tonovi : Tomisić.
Priprema za tisak : R. Valić.
Offset tisak Dr
žavne tiskare u Zagrebu.

3 + 3 Kune.
Za hrvatska krila.
Sme
đekarmin.
27 x 32 mm.
Michel broj : 72.
Naklade : 170.877 Sätze.
Nacrt : Mirosavljević.
Tonovi : Tomisić.
Priprema za tisak : R. Valić.
Offset tisak Dr
žavne tiskare u Zagrebu.

4 + 4 Kune.
Za hrvatska krila.
Tamoplava.
32 x 27 mm.
Michel broj : 73.
Auflage : 170.877 Sätze.
Nacrt : Mirosavljević.
Tonovi : Tomisić.
Priprema za tisak : R. Valić.
Offset tisak Dr
žavne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

Blok 1 : župćan.
Blok 2 : nežup
ćan.
Za hrvatska krila.
125 x 110 mm.
Naklada : 35.937 žup
ćani blokova i 35.937 nežupćani blokova.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

10. 4. 1942 :

 

 

2 Kune, Zagreb.
Sepia.
34 x 27,5 mm.
Michel broj : 78.
Naklada : 249.925.
Offset tisak tiskare “Tipografija” z Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

5 Kuna, Konjić.
Sme
đekarmin.
34 x 27,5 mm.
Michel broj : 79.
Naklada : 245.701.
Offset tisak tiskare “Tipografija” z Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

10 Kuna, Plitvice.
Crnozelena.
34 x 27,5 mm.
Michel broj : 80.
Naklada : 246.454.
Offset tisak tiskare “Tipografija” z Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

 

 

 

 

 

23. 6. 1942 :

 

 

0,25 Kune na 2 Kune.
Sme
đekarmin.
34 x 27,5 mm.
Michel broj. : 82.
Naklada : 5.000.000.
Tisak dr
žavne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

5. 7. 1942 :

 

 

3 + 1 Kuna.
Za zimsku pomoć.
Crvena.
29 x 35,5 mm.
Michel broj : 83.
Naklada : 139.565.
Raster duboko tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

4 + 2 Kune.
Za zimsku pomoć.
Smeđa.
35,5 x 29 mm.
Michel broj : 84.
Naklada : 137.036.
Raster duboko tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

5 + 5 Kuna.
Za zimsku pomoć.
Plava.
29 x 35,5 mm.
Michel broj : 85.
Naklada : 136.413.
Raster duboko tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.
Nacrt : O. Antonini.

 

 

 

 

 

4. 10. 1942 :

 

1,50 + 0,50 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Narodne no
šnje : Šestine.
Crvenosme
đa, crvena.
27 x 33,5 mm.
Michel broj : 86.
Naklada : 209.651.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

3 + 1 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Narodne no
šnje : Slavonija.
Tamnoljubi
časta, crvena.
27 x 33,5 mm.
Michel broj : 87.
Naklada : 231.701.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

4 + 2 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Narodne no
šnje : Bosna.
Tamnoplava, crvena.
27 x 33,5 mm.
Michel broj : 88.
Naklada : 151.785.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

10 + 5 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Narodne no
šnje : Dalmacija.
Sivosme
đa, crvena.
27 x 33,5 mm.
Michel broj : 89.
Naklada : 159.277.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

13 + 6 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Narodne no
šnje : Šestine.
Lilacrvena, crvena.
27 x 33,5 mm.
Michel broj : 90.
Naklada : 139.052.
Nacrt : O. Antonini.
Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

22. 11. 1942 :

 

 

3 + 6 Kuna.
U korist Ustaške mladeži.
Crvena.
27 x 35 mm.
Michel broj : 91.
Naklada : 512.605.
Nacrt : Baldasar / Vulpe.
Raster dubokotisak Državne tiskare u Beču.

4 + 7 Kuna.
U korist Ustaške mladeži.
Sme
đa.
27 x 35 mm.
Michel broj : 92.
Naklada : 510.795.
Nacrt : Baldasar / Vulpe.
Raster dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Block 3a

Blok 3a : župćan.
Blok 3b : nežup
ćan.
Ustaška mladež.
5 + 20
Kuna.
Tamnoplava.
80 x 96 mm.
Naklada : 51.478 žup
ćani blokova i 51.357 nežupćani blokova.
Raster dubokotisak Državne tiskare u Beču.

[ PROČITAJ VIŠE ]

 

 

17. 1. 1943 :

 

 

2 + 1 Kuna.
U korist Državne Radne Službe.
Sivomaslinastozelena.
27 x 35 mm.
Michel broj : 94.
Naklada. : 110.000.
Nacrt : R. Auer.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

3 + 3 Kune.
U korist Državne Radne Službe.
Sivosme
đa.
27 x 35 mm.
Michel broj : 95.
Naklada : 110.000.
Nacrt : R. Auer.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

7 + 4 Kune.
U korist Državne Radne Službe.
Sivoplava.
27 x 35 mm.
Michel broj : 96.
Naklada : 110.000.
Nacrt : R. Auer.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

21. 3. 1943 :

 

 

3,50 Kuna.
700 godina grada Zagreba.
Tamnoplava.
35 x 39 mm.
Michel broj : 97.
Naklada : 240.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

28. 3. 1943 :

 

3,50 Kuna.
Trakoš
ćan.
Karminsme
đa.
34 x 27,5 mm.
Michel broj : 98.
Naklada : 16.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

10. 4. 1943 :

 

 

5 + 3 Kune.
Druga godišnjica Nezavisne Države Hrvatske.
Karmincrvena.
27,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 100.
Naklada : 478.553.
Raster dubokotisak Državne tiskare u Beču.

7 + 5 Kuna.
Druga godišnjica Nezavisne Države Hrvatske.
Tamnozelena.
27,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 101.
Naklada : 478.551.
Raster dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

 

14. 4. 1943 :

 

 

12,50 Kuna.
Veliki Tabor.
Sivoljubi
častocrna.
34 x 27,5 mm.
Michel broj : 99.
Nacrt : O. Antonini.
Dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

17. 5. 1943 :

 

Blok 4a : župćan.
Blok 4b : nežup
ćan.
Ustaška mladež.
12 + 8
Kuna.
79 x 86 mm.
Naklada : 70.000 žup
ćani blokova i 70.000 nežupćani blokova.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

17. 6. 1943 :

 

 

1 Kuna.
Zrinski i Frankopan.
Tamnoplava.
26,5 x 34 mm.
Michel broj : 103.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : I. Rezak.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

2 Kune.
Zrinski i Frankopan.
Tamnomaslinasta.
26,5 x 34 mm.
Michel broj : 104.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : I. Rezak.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

3,50 Kuna.
Zrinski i Frankopan.
Tamnocrvena.
26,5 x 34 mm.
Michel broj : 105.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : I. Rezak.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

 

13. 6. 1943 :

 

 

3,50 Kune.
Dr. Ante Paveli
ć.
Tamnoplava.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj. : 106.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset
tisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

1. 7. 1943 :

 

1 Kuna + 50 Banica.
Hrvatska legija : Azovsko more.
Tamnozelena.
36,5 x 27 mm.
Michel broj : 107.
Naklada : 1.755.860.
Nacrt : R. Vali
ć.
Offset tisak tiskare “Tipografije” u Zagrebu.

2 Kune + 1 Kuna.
Hrvatska legija : Sevastopol.
Lilakarmin.
36,5 x 27 mm.
Michel broj : 108.
Naklada : 1.200.305.
Nacrt : R. Vali
ć.
Offset tisak tiskare “Tipografije” u Zagrebu.

3 Kune + 1,50 Kuna.
Hrvatska legija : Stalingrad.
Tamnoplava.
36,5 x 27 mm.
Michel broj : 109.
Naklada : 3.001.751.
Nacrt : R. Vali
ć.
Offset tisak tiskare “Tipografije” u Zagrebu.

9 Kuna + 4,50 Kuna.
Hrvatska legija : Don.
Tamnosme
đa.
36,5 x 27 mm.
Michel broj : 110.
Naklada : 834.669.
Nacrt : R. Vali
ć.
Offset tisak tiskare “Tipografije” u Zagrebu.

 

 

 

 

Blok 5a : župćan.
Blok 5b : nežup
ćan.
Za hrvatska legionare.
105 x 90 mm.
Naklada : 199.050 žup
ćani blokova i 99.030 nežupćani blokova.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

12. 9. 1943 :

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - III Filatelistiska izlozba - Hrvatsko more - 18 Kuna plus 9 Kuna - 12 9 1943

 

18 Kuna + 9 Kuna.
III. filatelisti
čka izložba u Zagrebu.
Ljubi
častocrna.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 115.
Naklada : 439.992.
Nacrt po slici V. Kirina.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

18 Kuna + 9 Kuna.
III. filatelisti
čka izložba u Zagrebu.
Ljubi
častocrna.
Pretisak : Hrvatsko more, 8. IX, 1943.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 117.
Naklada : 119.998.
Nacrt po slici V. Kirina.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

Blok 6 : župćan.
III. filatelisti
čka izložba u Zagrebu.
18
Kuna + 9 Kuna.
Michel broj : 116.
100 x 132 mm.
Naklada : 117.992.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

12. 9. 1943 :

 

1 Kuna + 50 Banica.
U korist Crvenog Križa.
Plavozelena, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 118.
Naklada : 217.506.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 Kune + 1 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Karmin, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 119.
Naklada : 240.638.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

3,50 Kune + 1,50 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Plava, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 120.
Naklada : 380.172.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

8 Kuna + 3 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Karminsme
đa, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 121.
Naklada : 145.770.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

9 Kuna + 4 Kune.
U korist Crvenog Križa.
Maslinastozelena, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 122.
Naklada : 152.095.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

10 Kuna + 5 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Tamnoljubi
časta, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 123.
Naklada : 148.932.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

12 Kuna + 6 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Tamnoplava, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 124.
Naklada : 145.892.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

12,50 Kuna + 6 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Tamnosme
đa, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 125.
Naklada : 180.076.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

18 Kuna + 8 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Sme
đonarančasta, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 126.
Naklada : 145.863.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

32 Kuna + 12 Kuna.
U korist Crvenog Križa.
Tamnosiva, crvena.
42,5 x 60 mm.
Michel broj : 127.
Naklada : 145.864.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

13. 12. 1943 :

 

 

3,50 Kune.
Važni Hrvati : Ru
đer Bošković.
Smeđecrvena.
27 x 34 mm.
Michel broj : 148.
Naklada : 1.992.300.
Nacrt : I. Rezek.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

12,50 Kuna.
Važni Hrvati : Ru
đer Bošković.
Lilasme
đa.
27 x 34 mm.
Michel broj : 149.
Naklada : 1.991.300.
Nacrt : I. Rezek.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

17. 1. 1944 :

 

0,25 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Sme
đecrvena.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 128.
Naklada : 5.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

0,50 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Plava.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 129.
Naklada : 23.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

0,75 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Maslinastozelena.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 130.
Naklada : 3.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

1 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Svijetlozelena.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 131.
Naklada : 21.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

1,50 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Crnoljubi
časta.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 132.
Naklada : 3.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

2 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Sme
đelilacrvena.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 133.
Naklada : 18.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

3 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Karminsme
đa.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 134.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

3,50 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Plava.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 135.
Naklada : 27.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

4 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Lila.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 136.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

5 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Plava.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 137.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

8 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Sme
đa.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 138.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

9 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Karmin.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 139.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

10 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Sepia.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 140.
Naklada : 3.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

12 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Maslinastosme
đa.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 141.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

12,50 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Tamnosiva.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 142.
Naklada : 10.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

18 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Svijetlosme
đa.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 143.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

32 Kune.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Tamnosme
đa.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 144.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

50 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Plavozelena.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 145.
Naklada : 500.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

70 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Naran
časta.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 146.
Naklada : 500.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

100 Kuna.
Poglavnik dr. Ante Paveli
ć.
Plavoljubi
časta.
25,5 x 32,5 mm.
Michel broj : 147.
Naklada : 250.000.
Nacrt : K. Sajcinger.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

3. 2. 1944 :

 

7 + 3,5 Kune.
U korist poštanskih
činovnika.
36 x 27 mm.
Michel broj : 150.
Naklada : 399.187.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

16 + 8 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
27 x 36 mm.
Michel broj : 151.
Naklada : 399.070.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

24 + 12 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
27 x 36 mm.
Michel broj : 152.
Naklada : 339.260.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

32 + 16 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
36 x 27 mm.
Michel broj : 153.
Naklada : 338.980.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

16. 2. 1944 :

 

7 + 3,50 Kune.
U korist ratnih invalida.
27,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 154.
Naklada : 277.443.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

16 + 8 Kuna.
U korist ratnih invalida.
35,5 x 27 mm.
Michel broj : 155.
Naklada : 259.836.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

24 + 12 Kuna.
U korist ratnih invalida.
27,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 156.
Naklada : 261.375.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

32 + 16 Kuna.
U korist ratnih invalida.
35,5 x 27 mm.
Michel broj : 157.
Naklada : 249.999.
Nacrt : I. Režak.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

22. 5. 1944 :

 

3,50 + 1,50 Kuna.
Za Ustašku mladež :
Crna legija.
Karmin.
25,5 x 32 mm.
Michel broj : 158.
Naklada : 950.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

12,50 + 6,50 Kuna.
Za Ustašku mladež :
Straža na Drini.
Crnoplava.
25,5 x 32 mm.
Michel broj : 159.
Naklada : 950.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

18 + 9 Kuna.
Za Ustašku mladež :
Jure Franceti
ć.
Tamnosme
đa.
25,5 x 32 mm.
Michel broj : 160.
Naklada : 950.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

12,50 + 287,50 Kuna.
Za Ustašku mladež :
Jure Franceti
ć.
Crna.
25,5 x 32 mm.
Michel broj : 161.
Naklada : 75.000.
Nacrt : O. Antonini.
Raster
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

20. 8. 1944 :

 

3,50 + 1 Kuna.
U korist Državne Radne Službe.
Crvena.
Größe : 27,5 x 33,5 mm.
Michel Katalog-Nr. : 162.
Auflage : 731.037.
Nacrt : O. Antonini.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

12,50 + 6 Kuna.
U korist Državne Radne Službe.
Sepia.
Größe : 27,5 x 33,5 mm.
Michel Katalog-Nr. : 163.
Auflage : 547.045.
Nacrt : O. Antonini.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

18 + 9 Kuna.
U korist Državne Radne Službe.
Dunkelblau.
Größe : 27,5 x 33,5 mm.
Michel Katalog-Nr. : 164.
Auflage : 547.045.
Nacrt : O. Antonini.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

32 + 16 Kuna.
U korist Državne Radne Službe.
Dunkelgrün.
Größe : 27,5 x 33,5 mm.
Michel Katalog-Nr. : 165.
Auflage : 547.045.
Nacrt : O. Antonini.
Rez : K. Sajcinger.
Linijski
dubokotisak Državne tiskare u Beču.

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Block 7a

Blok 7a : župćan.
Blok 7b : nežup
ćan.
32 + 16
Kuna.
Državna Radna Služba
100 x 132 mm.
Naklada : 69.255.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

12. 11. 1944 :

 

 

2 + 1 Kuna.
Za hrvatski Crveni Križ.
29 x 34 mm.
Michel broj : 167.
Naklada : 697.440.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

3,50 + 1 Kuna.
Za hrvatski Crveni Križ.
29 x 34 mm.
Michel broj : 168.
Naklada : 697.440.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

12,50 + 6 Kuna.
Za hrvatski Crveni Križ.
29 x 34 mm.
Michel broj : 169.
Naklada : 697.440.
Nacrt : I. Režek.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

5. 1. 1945 :

 

 

50 + 50 Kuna.
Za prvu hrvatsku udarnu diviziju.
Opekastocrvena.
49,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 170.
Naklada : 7.500.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

70 + 70 Kuna.
Za prvu hrvatsku udarnu diviziju.
Crnosme
đa.
49,5 x 35,5 mm.
Michel broj. : 171.
Naklada : 7.500.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

100 + 100 Kuna.
Za prvu hrvatsku udarnu diviziju.
Svjetloplava.
49,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 172.
Naklada : 7.500.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

Blok 8a : župćan.
Blok 8b : nežup
ćan.
Za prvu hrvatsku udarnu diviziju.
216 x 134 mm.
Naklada : 2.500

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

19. 3. 1945 :

 

3,50 + 1,50 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
Tamnosiva.
28,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 173.
Naklada : 490.000.

12,50 + 6 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
Crvenosme
đa.
28,5 x 35,5 mm.
Michel broj : 174.
Naklada : 490.000.

24 + 12 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
Tamnozelena.
28,5 x 35,5 mm.
Michel broj. : 175.
Naklada : 490.000.

50 + 25 Kuna.
U korist poštanskih
činovnika.
Sme
đekarmin.
Größe : 28,5 x 35,5 mm.
Michel Katalog-Nr. : 176.
Auflage : 490.000.

 

 

 

 

Blok 9a : župćan.
Blok 9b : nežup
ćan.
Für Postbeamte.
100 x 120 mm.
Naklada : 63.937.

[
PROČITAJ VIŠE ]

 

 

1. 5. 1945 :

 

 

3,50 Kuna.
Dan rada.
Crvenosme
đa
34 x 26 mm.
Michel broj : 178.
Naklada : 5.000.000.

 

 

 

KOMMENTARE :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]