Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Porto marke :

 

Otprilike u isto vrijeme sa drugim provizorijskim izdanju je izdan čitav set jugoslavenskih poštanskih maraka iz 1931./1932. godine sa grbom Hrvatske i nazivom države i dane na poštanske šaltere.

 

50 Para, ljubičasta.
Michel broj: 1.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Dan izdanja : 26. 4. 1941.
Naklada : 990.600.
Knjigotisak.

1 Dinar, tamnoružičasta.
Michel broj : 2.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Dan izdanja : 26. 4. 1941.
Naklada : 1.373.200.
Knjigotisak.

2 Dinar, plava.
Michel broj : 3.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Dan izdanja : 26. 4. 1941.
Naklada : 30.000.
Knjigotisak.

5 Dinar, narančasta.
Michel broj : 4.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Dan izdanja : 26. 4. 1941.
Naklada : 385.000.
Knjigotisak.

 

 

 

 

 

 

 

10 Dinar, tamnocrvenosmeđa.
Michel broj : 5.
Pretisak : Nezavisna Država Hrvatska sa grbom.
Dan izdanja : 26. 4. 1941.
Naklada : 66.400.
Knjigotisak.

 

 

 


 

 

 

 

Regularne porto marke N.D.Hrvatske :

Istodobno s prvom serijom legendarnih krajobraza, poštanska uprava je dala nalog za proizvodnju porto maraka
koje su sve bile ujednačenog dizajna i boje.

 

0,50 Kuna, lilakarmin.
Michel broj : 6.
Dan izdanja : 12. 9. 1941.
Naklada : 1.800.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

1 Kuna, lilakarmin.
Michel broj : 7.
Dan izdanja : 12. 9. 1941.
Naklada  : 3.000.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 Kune, lilakarmin.
Michel broj : 8.
Dan izdanja : 12. 9. 1941.
Naklada  : 1.500.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

5 Kuna, lilakarmin.
Michel broj : 9.
Dan izdanja : 12. 9. 1941.
Naklada  : 240.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

10 Kuna, lilakarmin.
Michel broj : 10.
Dan izdanja : 12. 9. 1941.
Naklada  : 120.000.
Nacrt : O. Antonini.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 


 

 

 

 

Nakon što su neke vrijednosti prvi Porto serija bile rasprodane, poštanska uprava odlučila je prema nalogu br. 11222 od 2. lipnja 1942. izdati nove Porto marke u izmijenjenom obliku.

Ve
ć su postojali dizajni za novinske marke, koje nisu bili nikad realizirani. Taj dizajn se je onda koristio za nove Porto marke.

Ova serija Porto maraka korištena je od 30. srpnja do 24. kolovoza 1942.

 

0,50 Kuna.
Michel broj : 11.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 3.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

1 Kuna.
Michel broj : 12.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 4.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 Kuna.
Michel broj : 13.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 4.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

5 Kuna.
Michel broj : 14.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 500.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

10 Kuna.
Michel broj : 15.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 250.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

20 Kuna.
Michel broj : 16.
Godina izdanja : 1942.
Naklada : 100.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 


 

 

 

 

Porto marke iz 1943./1944. godine :

Nakon rasprodaje prethodne Porto serije, nova serija u manjoj promjeni formata i boja je dana u produkciju.

Ova serija korištena je od travnja 1943. do veljače 1944.

 

0,50 Kuna.
Michel broj : 17.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

1 Kuna.
Michel broj : 18.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 7.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

2 Kune.
Michel broj : 19.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

4 Kune.
Michel broj : 20.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 2.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

5 Kuna.
Michel broj : 21.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 1.400.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

6 Kuna.
Michel broj : 22.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 1.000.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

10 Kuna.
Michel broj : 23.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 250.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

15 Kuna.
Michel broj : 24.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 250.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

20 Kuna.
Michel broj : 25.
Godina izdanja : 1943/1944.
Naklada : 390.000.
Nacrt : V. Kirin.
Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]