Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Marke sa pretiskom jugo-srpskog okupatora Nezavisne Države Hrvatske :

 

Nakon što se je već očekivala kapitulacija III. Reicha je hrvatsko vodstvo odlučilo da se vojne postrojbe i civili Nezavisne Države Hrvatske povuku u pravcu Austrije koje je kontrolirala američka i engleska vojska.

U domovini su se partizani i
četnici, koji su se preko noći izjasnili kao partizani, ušli u napuštene gradove koje godinama prije nisu mogli osvojiti. Kao za te bandite uobičajno su tamo, kao i godinama prije na tlu Nezavisne Države Hrvatske nastavili svoja zlodjela : silovali, otimali, krali, ubijali, itd.

O
ni su pored vlasti, zauzeli i poštanske urede i donijeli nove otiske mitomanske ""Demokratske" Federativne Jugoslavije" na markama Nezavisne Države Hrvatske (krajobrazi).

U jugo-srpsko-komunističkom okupacijom i tijekom dogadajima u Bleiburgu i križnim putevima su stradali 500.000 muslimanski i katolički Hrvata, žene, djeca, vojnici, civili, hrvatska intelegencija i državno vodstvo. Okupatori su prisilili stotine tisuće Hrvatica i Hrvata u prvom valu posljeratne emigracije u Australiju, Novi Zeland, Brazil, Argentinu, Ameriku, Kanadu, ... a u drugim valu posljeratne emigracije u 70tim godinama kao "Gastarbeiteri" u Njemačku, Austriju, itd.

Hrvati su bili prisiljeni da se isele, jer nisu radi jugo-srpsko-komunisti
čke okuacije mogli dobiti posao u vlstitoj zemlji. Radna mjesta su se dijelila domaćim komunističkim izdajnicima koje su bile sluge u partizanske odore preobučeni četnika. Ista situacija kao i danas. Pretpostavlja se da su pod tim jugo-srpsko-komunističkim terorom 1.200.000 Hrvatica i Hrvata napustilo okupiranu domovinu. Toj brojci se moraju dodati i onih 500.000 žrtava Bleburga i Križnim putevima, ali i 150.000 njemački državljana Nezavisne Države Hrvatske koji su isto bili ubijeni ili protjerani sa strane jugo-srpsko-komunističke okupacije.

Isti ti elementi i danas tjeraju preostale nacionalne Hrvate iz zemlje, jer im nedaju posao i perspektivu za
život. To radi ista banda kao i 1945te ili u 70tim godinama! Od 4.000.000 stanovnika Republike Hrvatske se pretpostavlja da su se radi istih razloga odselili 400.000 mladih, nacionalno orijentirani Hrvata. U zemlji ostaju potomci jugo-srpsko-komunističkih okupatora i domaćih crveni izdajnika i bandita.

 

Jugo-srpsko-komunistička okupacija Nezavisne Države Hrvatske : izdanje Split.

 

25 Banica.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : ???.

50 Banica.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 319.500.

75 Banica.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 43.600.

1 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 680.400.

 

 

 

 

2 Kune.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 80.700.

3 Kune.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 15.500.

3,50 Kune.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 463.200.

4 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 279.500.

 

 

 

 

5 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 50.400.

6 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 8.400.

7 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 127.100.

8 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 14.900.

 

 

 

 

10 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 246.800.

12,50 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 197.300.

20 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 58.600.

30 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 57.400.

 

 

 

 

 

 

 

50 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Izdana u ožujku 1945. godine.
Naklada : 74.300.

 

 

 

 

 

 

 

Jugo-srpsko-komunistička okupacija Nezavisne Države Hrvatske : izdanje Zagreb.

 

25 Banica.
Ozalj.
Original marka : Michel broj : 47.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
400 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 3.000.000.

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
160 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 4.000.000.

1 Kuna.
Velebit.
Original marka : Michel broj : 50.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 5.000.000.

2 Kune.
Zagreb.
Original marka : Michel broj : 52.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
80 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 5.000.000.

 

 

 

 

 

3,50 Kune.
Trakoš
ćan.
Original marka : Michel broj : 98.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
60 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 5.000.000.

5 Kuna.
Zemun.
Original marka : Michel broj : 56.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 3.000.000.

12,50 Kuna.
Veliki Tabor.
Original marka : Michel broj : 99.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
200 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 3.000.000.

 

 

 

 

 

Jugo-srpsko-komunistička okupacija Nezavisne Države Hrvatske : izdanje Zagreb - Porto marke.

 

50 Banica.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 1.000.000.

1 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
60 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 1.000.000.

2 Kune.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
80 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 1.000.000.

5 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
100 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 1.000.000.

 

 

 

 

 

 

 

6 Kuna.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
200 Kuna.
Datum izdanja : 20. 6. 1945.
Naklada : 1.000.000.

 

 

 

 

 

 

 

Jugo-srpsko-komunistička okupacija Nezavisne Države Hrvatske : izdanje Sarajevo.

 

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
1,50 Dinar.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

75 Banica.
Varaždin.
Original marka : Michel broj : 49.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
4 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

1 Kuna.
Velebit.
Original marka : Michel broj : 50.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
3 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

2 Kune.
Zagreb.
Original marka : Michel broj : 52.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
2 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

 

 

 

 

2 Kune.
Zagreb.
Original marka : Michel broj : 52.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
2 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

3,50 Kuna.
Trakoš
ćan.
Original marka : Michel broj : 98.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
5 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

10 Kuna.
Plitvice.
Original marka : Michel broj : 60.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
8 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945

20 Kuna.
Hvar.
Original marka : Michel broj : 62.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
8 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945

 

 

 

 

1 Kuna.
Pretisak na markama "Za ratnu pomo
ć" : Demokratska Federativna Jugoslavija,
2 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

2 Kune.
Pretisak na markama "Za ratnu pomo
ć" : Demokratska Federativna Jugoslavija,
4 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

5 Kuna.
Pretisak na markama "Za ratnu pomo
ć" : Demokratska Federativna Jugoslavija,
12 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

10 Kuna.
Pretisak na markama "Za ratnu pomo
ć" : Demokratska Federativna Jugoslavija,
4 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

 

 

 

 

 

 

 

20 Kuna.
Pretisak na markama "Za ratnu pomo
ć" : Demokratska Federativna Jugoslavija,
0,50 Dinara.
Datum izdanja : 7. srpnja 1945.

 

 

 

 

 

 

 

Jugo-srpsko-komunistička okupacija Nezavisne Države Hrvatske : izdanje Mostar.

 

 

 

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Porozni papir.
Naklada : 7.700.

1 Kuna.
Velebit.
Original marka : Michel broj : 50.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Porozni papir.
Naklada : 40.800.

 

 

 

 

 

 

25 Banica.
Ozalj.
Original marka : Michel broj : 47.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 400.

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 42.400.

1 Kuna.
Velebit.
Original marka : Michel broj : 50.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 2.400.

3,50 Kune.
Trakoš
ćan.
Original marka : Michel broj : 98.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
40 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 6.300.

 

 

 

 

4 Kune.
Drina.
Original marka : Michel broj : 54.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 400.

5 Kuna.
Zemun.
Original marka : Michel broj : 56.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 400.

7 Kuna.
Slavonija.
Original marka : Michel broj : 58.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : ???.

8 Kuna.
Sarajevo.
Original marka : Michel broj : 59.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : ???.

 

 

 

 

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Pelir papir.
Naklada : ???.

2 Kune.
Zagreb.
Original marka : Michel broj : 52.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 900.

3,50 Kune.
Trakoš
ćan.
Original marka : Michel broj : 98.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : ???.

10 Kuna.
Plitvice.
Original marka : Michel broj : 60.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Offset papir.
Naklada : 900.

 

 

 

 

50 Banica.
Jajce.
Original marka : Michel broj : 48.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Papir za dubokotisak.
Naklada : ???.

2 Kune.
Zagreb.
Original marka : Michel broj : 52.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
10 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Papir za dubokotisak.
Naklada : 800.

4 Kune.
Drina.
Original marka : Michel broj : 54.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Papir za dubokotisak.
Naklada : 4.000.

6 Kuna.
Dubrovnik.
Original marka : Michel broj : 57.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Papir za dubokotisak.
Naklada : 4.100.

 

 

 

 

 

 

 

7 Kuna.
Slavonija.
Original marka : Michel broj : 58.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
50 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Papir za dubokotisak.
Naklada : 1.660.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kuna.
Zrinski.
Original marka : Michel broj : 103.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 13.200.

3,50 Kuna.
Zrinski.
Original marka : Michel broj : 105.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 31.500.

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50 Kuna.
Važni Hrvati : Ru
đer Bošković.
Original marka : Michel broj : 148.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 7.700.

12,50 Kuna.
Važni Hrvati : Ru
đer Bošković.
Original marka : Michel broj : 149.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
30 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 3.700.

 

 

 

 

 

 

1 Kuna.
Za ratnu pomo
ć.
Original marka : Michel broj : 3.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 59.500.

2 Kune.
Za ratnu pomo
ć.
Original marka : Michel broj : 4.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 28.600.

5 Kuna.
Za ratnu pomo
ć.
Original marka : Michel broj : 5.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 25.300.

10 Kuna.
Za ratnu pomo
ć.
Original marka : Michel broj : 6.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 20.500.

 

 

 

 

 

 

 

20 Kuna.
Za ratnu pomo
ć.
Original marka : Michel broj : 7.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija,
20 Kuna.
Datum izdanja : 28. travnja 1945.
Naklada : 10.000.

 

 

 

 

 

 

 

5 Kuna, crvena.
Islamska vjerska zajednica.
Godina izdanja : 1945.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija.

10 Kuna, smeđa.
Islamska vjerska zajednica.
Godina izdanja : 1945.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija.

20 Kuna, žuta.
Islamska vjerska zajednica.
Godina izdanja : 1945.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija.

50 Kuna, sivo-crna.
Islamska vjerska zajednica.
Godina izdanja : 1945.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija.

 

 

 

 

20 Dinara na 20 Kuna.
Katolička crkva.
Godina izdanja : 1945.
Pretisak : Demokratska Federativna Jugoslavija.

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]