Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Neizdane marke :

 

Nezavisna Država Hrvatska je imala niz probnih maraka koje nikada nisu bile prihvaćene.

 

1,50 Kuna + 1,50 Kuna.
Neprihva
ćeni prijedlog Otto Antoninia za Crveni Križ - Narodne nošnje : Bosna.

2 Kune + 2 Kune.
Neprihva
ćeni prijedlog Otto Antoninia za Crveni Križ - Narodne nošnje : Hrvatska.

4 Kune + Kune.
Neprihva
ćeni prijedlog Otto Antoninia za Crveni Križ - Narodne nošnje : Dalmacija.

1 Kuna.
Važni Hrvati :
Marulić.

 

2 Kune.
Važni Hrvati :
Gundulić.

3 Kune.
Važni Hrvati :
Klović.

30 Kuna.
Važni Hrvati :
Kvaternik.

40 Kuna.
Važni Hrvati :
Starčević.

 

50 Kuna.
Važni Hrvati : Radić.

3,50 Kuna.
1945.
Dan rada.

5 Kuna.
1945.
Dan rada.

5 Kuna, Zemun.

 

3 Kune.
Neprihva
ćeni prijedlog za redovne marke Poglavnika dr. Ante Pavelića.

3 Kune.
Neprihva
ćeni prijedlog za redovne marke Poglavnika dr. Ante Pavelića.

3 Kune.
Neprihva
ćeni prijedlog za redovne marke Poglavnika dr. Ante Pavelića.

3 Kune.
Neprihva
ćena proba za redovne marke Poglavnika dr. Ante Pavelića u odori Domobrana.

 

27 + 13 Kuna.
Važni Hrvati :
Dr. Milan Amruš.

86 + 43 Kuna.
Važni Hrvati :
Dr. Josip Fon.

Neprihvaćena proba za marke pomoći.

Neprihvaćena proba za marke pomoći.

 

3 Kune.
Neprihva
ćena proba za redovne marke Poglavnika dr. Ante Pavelića u odori Domobrana.

2 Kune, Mostar.
Neprihva
ćeni prijedlog za novu seriju krajobraza.

3,50 Kuna.
Poglavnik Dr. Ante Paveli
ć.

3,50 Kuna.
Neprihva
ćeni prijedlog za novu seriju krajobraza : Trakošćan.

 

 

60 Kuna.
Neprihva
ćen prijedlog zadoplatne marke.

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]