Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Međimurje marke :

 

Dva dana nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske u Čakovcu, prestampane su marke Kraljevine Jugoslavije sa motivom jugo-srpskog kralja Petra II. sa hrvatskim grbom i natpisom "Država Hrvatska" nad i "Međimurje" ispod grba.

Istog dana su izdane na
šalterima u Varaždinu.

Ovo izdanje su odobrile samo lokalne vlasti, ali držvna po
šta Nezavisne Države Hrvatske ta izdanja kasnije nije priznala kao naprimjer marke "Slobodna Bosanska Hrvatska".

Pretisak
je napravljen rukom u po četri bloka.

12. travnja 1941.
su pretiskane te makre u tiskari Kraljek i Vežićin u Čakovcu u dva razlićita tipa.

U Tipu I, tamna polja državnog grba su
šrafirana vertikalno, u Tipu II, su šrafirana vertikalno i horizontalno.

Visina pretiskani maraka se kreće između 2.500 i 3.000 na niskim apoenima.

Sa najvišom vrijednošću su pretiskane samo 117 maraka, jer više maraka nisu bile dostupne.

 

Lokalno izdanje Varaždin : Tip I

 

(Nezavisna) Drzava Hrvatska - Medimurje - Verzija 2 - 50 Para

(Nezavisna) Drzava Hrvatska - Medimurje - Verzija 2 - 1 Dinar

(Nezavisna) Drzava Hrvatska - Medimurje - Verzija 2 - 1 Dinar i 50 Para

0,25 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

0,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

1 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

1,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

(Nezavisna) Drzava Hrvatska - Medimurje - Verzija 2 - 3 Dinara

(Nezavisna) Drzava Hrvatska - Medimurje - Verzija 2 - 4 Dinara

2 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

3 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

4 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

5 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

5,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

6 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

8 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

12 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

 

16 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

20 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

30 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

 

Lokalno izdanje Varaždin : Tip II

 

0,25 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

0,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

1 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

1,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

2 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

3 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

4 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

5 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

5,50 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

6 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

8 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

12 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

 

16 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

20 Dinar.
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

30 Dinar..
Pretisak : Država Hrvatska Me
đimurje, grb.
Dan izdanja : 12. April 1941.

 

 

 

 

 

 

Radi srpskog interesa da se raskomada hrvatski teritorij, ostalo je Međimurje izvan granica veliko-srpske Kraljevine Jugoslavije. Srpski ministar Nikola Pašić je već 1916 obečao Italiji da će dobiti za njega tuđi hrvatski teritorij koji se je tada nalazio u Austro-Ugarskoj. U Rapallskom ugovoru od 12.XI.1920 je ispunio to obećanje - sada kao vanjskiministar Kraljevine Jugoslavije - i poklonio Italiji hrvatske teritorije Istru, otoke Cres, Lošinj, Unije i Sušak, Zadar i Lastovo, Palagružu i manje otoke bez stanovnistva. Iz hrvatske zemlje je izčupan i grad Rijeka, koji je postao kao "slobodni grad" samostalan.

Kasnije se je to rakomadanje hrvatskog teritiorija od strane (jugo)-srpskog ministra
Nikole Pašića htjelo prepisati Poglavniku Dr. Ante Paveliću. Trvdilo se je da je on "prodao" ta područje Italiji. Kako je mogao Poglavnik dr. Ante Pavelić nesto "prodati" sto uopće nije bilo dio Nezavisne Države Hrvatske? To je nemoguće! Srbin Nikola Pašić je prodao/poklonio ta područja Talijanima a ne Poglavnik i to 21 godina prije uspostavanja Nezavisne Države Hrvatske. To negiraju samo oni koji neznaju za "povijest" nego znaju samo za "istoriju" koju su im tumaćili neki iz naroda notornih lažljivaca a sto su prihvatli "naše" domaće sluge Beograda!

Poglavnik je jedino morao za priznanje Nezavisne Dr
žave Hrvatske sa strane (tada premocne) Italije dodati vrlo mali teritorij u okolici Zadra. Taj se je teritorij formalno vratio 1943 godine. Komunisticki banditi su kasnije tvrdili da je to Tito vratio, ali to je tipična crvena laž. Boka Kotorska i Sandžak su bili okupirani od strane Nijemaca nakon sto je Italija kapitulirala. Nijemci su namjeravali vratiti Boku Kotorsku i Sandžak tek nakon pozitivnog završetka rata. Do toga nije došlo i obe teritorije se nisu nikad vratile.

Nacionalno vijeće je pod vodstvom dr. Ivan Novaka u Međimurju 1918. godine započelo ustanak protiv mađarske vlasti. Mađarski okupatori su odmah počeli ugušit ustanak.

Srpsko dominirana vojska novo nastale "Krajevina Srba, Hrvata i Slovenaca" su odbili stati na stranu Hrvata u Međimurju, ali je Slavko Kvaternik u vojnoj akciji uspio Međimurje osloboditi od Mađara. Srbi su tako morali Međimurje ipak pripojiti "Krajevini Srba, Hrvata i Slovenaca".

9. siječnja 1919. je u Čakovcu u nazočnosti 10.000 stanovnika Međimurja na velikom skupu nakon mise na Franjevačkom trgu objavljeno odvajanje Mađarske i ponovno uvođenje hrvatskog jezika u škole i javne urede. Nekoliko dana kasnije "Međimurske novine" su objavljene na hrvatskom jeziku.

Međimurje je ostalo dio te velikosrpske države, koja se je svijetu prodavala kao Kraljevina Jugoslavije, sve do travnja 1941., kada je ta umjetna drzava propala.

Tri dana prije službenog proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. godine, ljekar Košak je proglasio u Čakovcu Nezavisnu Državu Hrvatsku 7. travnja i dobio je ovlasti nad Međimurjem.

Drugi svjetski rat je u Međimurju započeo 6. travnja 1941. sa njemačkim bombardiranjem Čakovca. Uprava Nezavisne Države Hrvatske zaustavljena je u Međimurju već nekoliko dana kasnije.

Mađarska vojska je 16. travnja 1941. ušla u Međimurje, i Horthyjeva Mađarska je okupirala Međimurje.

Do kraja rata, to je i dalje bio glavni razlog napetosti između Nezavisne Države Hrvatske i Mađarske, a odnosi su bili ponekad toliko loši da su prijetili da će utjecati i na diplomatske odnose.

Iste godine su Mađari poceli prognanjati hrvatsku inteligenciju.

1944. godine su Mađari započeli deportaciju međimurskih Židova, koji su odvedeni u Nagykanizsu, a potom u Auschwitz.

Slično kao i sa ubojstvom od 80.000 Židova u Srbiji, te su žrtve kasnije pripisane Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, iako je ova službeno imala samo šest dana vlasti nad Međimurjem, a deportacija se dogodila tri godine nakon te šestodnevne vladavine Nezavisne Države Hrvatske nad Međimurjem!

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]