Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Korčula marke :

 

Korcula

Marke ovog izdanja pojavile su se 1970. godine. Dva pisma i jedan dio pisma sa četiri pretiska na jugoslavenskim markicama sa pretiskom kralja Petra II od 1 + 1: 0,25, 2 + 2: 0,50, 3 + 3: 1 i 4 + 4: 1,50 dinara, kao i tiskarska pogreška od 4 + 4: 1,50 dinara, gdje je ime otoka niže i gore navedena vrijednost, umjesto obrnuto.

Dio pisma prikaziva je jasni R-žig s umetnutim rukopisom br. 108 i ostaci adrese.

Pismo upućeno primatelju u Blati nosi jednokratni "
Geprüft" i nejasan pečat "MANDAN". Poštanska oznaka "Curzola Poste (Dalmazia)" je dva puta čista i nosi datum 24.12.1943.

Mjesto Korčula nalazi se na istočnom kraju, mjestu Blata na zapadu otoka.

 

 

Problem opet nije u samim markama, već u pečatu na pismima.

Kao u slučaju hvarski poštanski maraka, ne može se vidjeti konačan dokaz potpunog krivotvorenja korčulanskih marki u činjenici da je snalažljiv poduzetnik krivotvorio pismo tako što je na njega zalijepio korčulanske marke i utisnuo na njega lažni pečat!

Ne mogu, na primjer na pismo nalijepiti bilo koju marku Nezavisne Države Hrvatske, napraviti pečat sa godinom 1946. i po pojavljivanju ovog pisma sve marke Nezavisne Države Hrvatske od 1941-1945 nazvati krivotvorine!

Normalno da ne, ali to ocito ide kod postanski maraka Korčule i Hvara!

Problem u datumu pecata lezi u tome da njemački vojnici nisu sletjeli na otok do 26. prosinca 1943., a tek tjedan dana kasnije zauzeli su Blatu.

 

 

Naklada : Ukupno 400 maraka po 4x100 maraka.

Kataloška cijena neoznačene serije je 7.000
Eura (otkazana u 5.000 Eura), na pismu : 6.250 Eura.

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]