Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Njemačke "Inselpost" marke iz Nezavisne Države Hrvatske :

 

 

Inselpost : Agram (Zagreb).

Inselpost : Vukovar.

 

 

Nakon osvajanja Grčke od strane saveznika, njemačke snage stacionirane na Kreti i Egejskim otocima mogle su se opskrbljivati samo zrakom.

Zapovjednik vojne pošte za tu regiju je naredio da se samo pošta sa markama vojne pošte sa pretiskom "Inselpost" dostavljaju.

Izdana je zapovijed da se pretiskaju 200.000 maraka (Michel broj : 2 B) u Vukovaru i da se podjele njema
čkim trupama u Kreti i Egejskim otocima.

Avion koji je trebao transportirati marke nije nikad stigao u Kretu, tako da se pretpostavlja da je bio oboren od strane saveznika.

U studenom 1944. godine je u državnoj tiskari u Zagrebu proveden novi tisak.

Ukupno 1,5 milijuna markica je tiskano za korištenje na Kreti i Egejskim otocima.

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]