Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

1934 - 1994 :


Izaberi jezik :
Sprache auswählen :
Choose language :
 

  1934

  1941

  1942

  1943

  1944

  1945

  1949

  1951

  1952

  1953

  1955

  1956

  1958

  1959

  1960

  1961

  1962

  1963

  1964

  1965

  1966

  1967

  1968

  1969

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1979

  1980

  1981

  1984

  1985

  1989

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  ????

 

Shop / dućan :

 

Ducan / Shop.

 

10. TRAVANJ :

 

Domoljubni pokret
10. travanj.

[
Pročitaj više ]

 

 : 1942

 

Izdanje povodom prve avijatičarske modelarske izložbe u Zagrebu.

Nacrt Mirosavljevi
ća perom. Tonovi od Tomšića. Pripremio za tisak R. Valić.

Offset tisak Državne tisakre u Zagrebu.

346

347

348

349

 

 

 

 

 

 

346a
346b

2 + 2 Kuna
2 + 2
Kuna

25.3.1942
25.3.1942

Smeđeljubičasta.
Sme
đeljubičasta.

Naklada : 170.877


Znak crtača “1”.

347a
347b

2,5 + 2,5 Kuna
2,5 + 2,5
Kuna

25.3.1942
25.3.1942

Tamnozelena.
Tamnozelena.

Naklada : 170.877


Znak crtača “9”.

348a
348b

3 + 3 Kuna
3 + 3
Kuna

25.3.1942
25.3.1942

Smeđekarmin.
Sme
đekarmin.

Naklada : 170.877


Znak crtača “2”.

349a
349b

4 + 4 Kuna
4 + 4
Kuna

25.3.1942
25.3.1942

Tamnoplava.
Tamnoplava.

Naklada : 170.877


Znak crtača “4”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1 : Za hrvatska krila - Zagreb 1942. Nezupčan.

 

 

350

2 + 8 Kuna

25.3.1942

Tamnoplava.

Naklada : 35.937

 

351

3 + 12 Kuna

25.3.1942

Smeđekarmin.

Naklada : 35.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 2 : Za hrvatska krila - Zagreb 1942. Zupčan.

 

 

352

2 + 8 Kuna

25.3.1942

Smeđekarmin.

Naklada : 35.937

 

353

3 + 12 Kuna

25.3.1942

Tamnoplava.

Naklada : 35.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdane povodom godišnjice osnivanja Nezavisne Države Hrvatske sa pretiskom malog grba i "1941 - 1942, 10-IV”.

Nacrt O. Antoninija.

Offset tisak tiskare "Tipografija" u Zagrebu.

354

355

356

 

 

 

 

 

354

2 Kune

9.4.1942

Sepia.

Naklada : 249.925

Tamnosmeđi pretisak.

355

5 Kuna

9.4.1942

Smeđekarmin.

Naklada : 245.701

Tamnosmeđi pretisak.

356

10 Kuna

9.4.1942

Crnozelena.

Naklada : 246.459

Tamnozeleni pretisak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdana povodom filatelističke izložbe u Banja Luci.

Marka broj 144 sa ugraviranim slovima "F.I." u gornjom desnom kutu.

Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu na razli
čitim papiru.

357

 

 

 

357a
357b
357c

100 Kuna
100
Kuna
100
Kuna

13.6.1942
13.6.1942
13.6.1942

Ljubičasta.
Ljubi
časta.
Ljubi
časta.

Naklada : 100.000


Marka bez “F.I.” u paru.
Sa znakom crta
ča “H”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisak Državne tiskare u Zagrebu. Pretisak u boji marke.

358

 

 

 

358a
358b
358c
358d
358e

0,25 na 2 Kune

23.6.1942

Smeđekarmin.

Naklada : 100.000


Marka sa obrnutim pretiskom.
Marka sa duplim pretiskom.
Crni pretisak.
Crni pretisak sa debelom nogom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrambeni prirez.

361

362

363

368

 

 

 

 

 

 

359

1 Kuna

10.7.1942

Žuta.

Naklada : ???

 

360

2 Kune

10.7.1942

Narančasta.

Naklada : ???

 

361

4 Kune

10.7.1942

Ljubičasta.

Naklada : ???

 

362

5 Kuna

10.7.1942

Plava.

Naklada : ???

 

363

6 Kuna

10.7.1942

Zelena.

Naklada : ???

 

364

7 Kuna

10.7.1942

Plava.

Naklada : ???

 

365

8 Kuna

10.7.1942

Crvena.

Naklada : ???

 

366

9 Kuna

10.7.1942

Smeđa.

Naklada : ???

 

367

10 Kuna

10.7.1942

Smeđa.

Naklada : ???

 

368

15 Kuna

10.7.1942

Karmin.

Naklada : ???

 

369

20 Kuna

10.7.1942

Siva.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje za zimsku pomoč.

Nacrt O. Antoninija.

Raster duboko tisak tiskare "Tipografija" u Zagrebu.

370

371

372

 

 

 

 

 

370a
370b

3 + 1 Kuna
3 + 1
Kuna

25.7.1942
25.7.1942

Crvena.
Crvena.

Naklada : 139.565


Znak crtača “V”.

371a
371b

4 + 2 Kune
4 + 2
Kune

25.7.1942
25.7.1942

Smeđa.
Sme
đa.

Naklada : 137.036


Znak crtača “o”.

372a
372b

5 + 5 Kuna
5 + 5
Kuna

25.7.1942
25.7.1942

Plava.
Plava.

Naklada : 136.413


Znak crtača “A”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje u korist hrvatskog Crvenog križa.

Narodne nošnje.

Nacrt O. Antoninija.

Raster dubokotisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

373

375

376

377

 

 

 

 

 

 

373

1,5 + 0,5 Kune

4.10.1942

Crvenosmeđa.

Naklada : 550.000

 

374

3 + 1 Kuna

4.10.1942

Tamnoljubičasta.

Naklada : 800.000

 

375

4 + 2 Kune

4.10.1942

Tamnoplava.

Naklada : 300.000

 

376

10 + 5 Kuna

4.10.1942

Sivosmeđa.

Naklada : 250.000

 

377

13 + 6 Kuna

4.10.1942

Lilacrvena.

Naklada : 145.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplatna marka Crvenog križa.

Nacrt O. Antoninija. Offset tisak tiskare “Tipografija” u Zagrebu.

378

 

 

 

378

1,5 + 0,5 Kune

4.10.1942

Tamnozelena.

Naklada : 400.195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 3a : 9.V.1937 - 9.V.1942 - Ustaška mladež.

Nezup
čan.

 

 

Blok 3b : 9.V.1937 - 9.V.1942 - Ustaška mladež.

Zup
čan.

 

 

379

5 + 20 Kuna

22.10.1942

Tamnoplava.

Naklada : 35.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje u korist Ustaške mladeži.

Nacrt Baldasara i Vulpea.

Raster dubokotisak Državne tiskare u Be
ču.

380

381

 

 

 

 

380

3 + 6 Kuna

22.11.1942

Crvena.

Naklada : 800.000

 

381

4 + 7 Kune

22.11.1942

Smeđa.

Naklada : 800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto marke.

Brojke u ornamentiranom okviru.

Nacrt V. Kirina.

Knjigotisak Državne tiskare u Zagrebu.

382

385

386

387

 

 

 

 

 

 

382

0,50 Kuna

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 3.000.000

 

383

1 Kuna

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 4.000.000

 

384

2 Kune

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 4.000.000

 

385

5 Kuna

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 500.000

 

386

10 Kuna

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 250.000

 

387

20 Kuna

1942

Sivomaslinasta.

Naklada : 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Službene marke.

Brojke sa grbom u ornamentiranom okviru.

Nacrt V. Kirina.

Offset tisak. Razli
čiti papiri.

391

396

401

405

 

 

 

 

 

 

388

25 Banica

1942/1943

Smeđelila.

Naklada : ???

 

389

50 Banica

1942/1943

Siva.

Naklada : ???

 

390

75 Banica

1942/1943

Tamnozelena.

Naklada : ???

 

391

1 Kuna

1942/1943

Svijetlosmeđa.

Naklada : ???

 

392

2 Kune

1942/1943

Zelenkastoplava.

Naklada : ???

 

393

3 Kune

1942/1943

Crvena.

Naklada : ???

 

394

3,50 Kune

1942/1943

Lilacrvena.

Naklada : ???

 

395

4 Kune

1942/1943

Lilasmeđa.

Naklada : ???

 

396

5 Kuna

1942/1943

Plava.

Naklada : ???

 

397

6 Kuna

1942/1943

Tamnolila.

Naklada : ???

 

398

10 Kuna

1942/1943

Svijetlozelena.

Naklada : ???

 

399

12 Kuna

1942/1943

Karminružičasta.

Naklada : ???

 

400

12,50 Kuna

1942/1943

Narančastocrvena.

Naklada : ???

 

401

20 Kuna

1942/1943

Crnoplava.

Naklada : ???

 

402

30 Kuna

1942/1943

Ljubičasta.

Naklada : ???

 

403

40 Kuna

1942/1943

Plavocrna.

Naklada : ???

 

404

50 Kuna

1942/1943

Lilakarmin.

Naklada : ???

 

405

100 Kuna

1942/1943

Crna.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

406

 

 

 

406

2 Kune

1942

Smeđa.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka zagrebačkog električkog tramvaja.

407

 

 

 

407

50 Kuna

1942

Crvena.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka mirovinske zaklade namještenika S.P.Ž.

408

 

 

 

408

3 Kune

1942

Plava.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marke Evropskog osiguranja.

409

410

411

 

 

 

 

 

409

30.000 Kuna

1942/1943

Tamnozelena.

Naklada : ???

 

410

100.000 Kuna

1942/1943

Žuta.

Naklada : ???

 

411

200.000 Kuna

1942/1943

Svijetlozelena.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Hrvatski Karlovci.

Slika uskoro ...

 

 

 

412

1 Kuna

1942

Zeleno/ružičasta.

Naklada : ???

 

413

2 Kune

1942

Ljubičasto/ružičasta.

Naklada : ???

 

414

5 Kuna

1942

Crveno/siva.

Naklada : ???

 

415

10 Kuna

1942

Plavo/zelena.

Naklada : ???

 

416

20 Kuna

1942

Smeđe/žuta.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodna marka : Hrvatski Karlovci.

Slika uskoro ...

 

 

 

417

5 Kuna

1942

Crveno/siva.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Koprivnica.

420

 

 

 

418

1 Kuna

14.3.1942

Ljubičasto/smeđa.

Naklada : ???

 

419

5 Kuna

14.3.1942

Narančasto/crvena.

Naklada : ???

 

420

10 Kuna

14.3.1942

Žuto/zelena.

Naklada : ???

 

421

20 Kuna

14.3.1942

Zelena.

Naklada : ???

 

422

50 Kuna

14.3.1942

Sivo/zelena.

Naklada : ???

 

423

100 Kuna

14.3.1942

Tamnoplava.

Naklada : ???

 

424

100 Kuna

14.3.1942

Svijetloplava.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Kustošija.

Slika uskoro ...

 

 

 

425

5 Kuna

9.9.1942

Plava.

Naklada : ???

 

426

10 Kuna

9.9.1942

Karmin.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Rajlovac.

427

428

432

434

 

 

 

 

 

 

427

10 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

428

15 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

429

20 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

430

25 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

431

50 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

432

80 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

433

100 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

434

500 Kuna

14.3.1942

Crna.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Vrbovec.

Slika uskoro ...

 

 

 

435

50 Kuna

1942

Zelena.

Naklada : ???

 

436

100 Kuna

1942

Narančasta.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Vukovar.

437

439

 

 

 

 

437

4 Kune

1942

Crno/ružičasta.

Naklada : ???

 

438

10 Kuna

1942

Crno/ružičasta.

Naklada : ???

 

439

20 Kuna

1942

Crno/zelena.

Naklada : ???

 

440

50 Kuna

1942

Crno/crveno-smeđa.

Naklada : ???

 

441

100 Kuna

1942

Crno/žuta.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodne marke : Zagreb.

Slika uskoro ...

 

 

 

442

1 Kuna

23.3.1942

Narančasto/siva.

Naklada : ???

 

443

2 Kune

23.3.1942

Žuto/siva.

Naklada : ???

 

444

5 Kuna

23.3.1942

Plavo/siva.

Naklada : ???

 

445

10 Kuna

23.3.1942

Karmin/siva.

Naklada : ???

 

446

50 Kuna

23.3.1942

Zeleno/siva.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smotra Ustaške Mladeži u Koprivnici.

447

 

 

 

447

Bez nominale.

1942

Sivo/plava.

Naklada : ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :

Komentiranje je samo dozvoljeno na hrvatskim, njemačkim ili engleskim jeziku i na latinici.
Provokacije
domaći crveni izdajica i sluga Beograda i krivoslavnih bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike se brišu.

 

E-Mail.

YouTube.

Facebook.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ ČETNIČKI ZLOČINI U NDH ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ KROATISCHE GESCHICHTE ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

 

Posjetite naš partnerski hrvatski radio “Krugoval” na [ Facebooku ]. Pogledajte [ OVDJE ] program i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ VOJNA POVIJEST ]

Flag Counter 

[ TKO JE TKO U NDH ]

Nezavisna Država Hrvatska : od Međimurja do Srijema, od Istre do Sandžaka, od Slavonije do Dalmacije, od Zagorja do Boke Kotorske i Duklje.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]