Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Hrvatska filatelistička društva :

 

FILATELISTIČKI KLUB OSIJEK, J. J. Strossmayera 91, 31000 Osijek, e-Mail : jusol3@gmail.com

FILATELISTIČKI KLUB ZAGREB, Smičiklasova 22, 10000 Zagreb, e-Mail : info@fkzagreb.hr, www.fkzagreb.hr

FILATELISTIČKO DRUŠTVO KRK, Lukobran 5, 51500 Krk, e-Mail : fdkrk@net.hr, www.fdkrk.hr

FILATELISTIČKO DRUŠTVO POREČ, Partizanska 4/1, 52440 Porec, e-Mail : mbanko@inet.hr

FILATELISTIČKO-NUMIZMATIČKO DRUŠTVO RIJEKA, Verdijeva 11, 51000 Rijeka, www.rifd.hr, e-Mail : rifd@net.hr

FILATELISTIČKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO "TEMATIČAR", Josipa Kozarca 15, 31000 Osijek, e-Mail : marin.topalovic@hotmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKE FILATELIJE I MEMORABILIJE, Poštanski pretinac 483, 10002 Zagreb

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO ILOK, Trg žrtava domovinskog rata 3, 32236 Ilok

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO KARLOVAC, Poštanski pretinac 56, 47000 Karlovac, e-Mail : miro@kontkod.hr

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO SLAVONSKI BROD, Matije Gupca 31, 35000 Slavonski Brod, e-Mail : hfdsb1935@gmail.com

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO VINKOVCI, Srijemska 2a, 32100 Vinkovci

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO ZADAR, Don Ive Prodana 4, 23000 Zadar

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO ZRINSKI, Poštanski pretinac 55, 40000 Čakovec

HRVATSKO FILATELISTIČKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO NOVSKA ´94, Poštanski pretinac 18, 44330 Novska

KLUB MLADIH FILATELISTA TRAKOŠĆAN, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, e-Mail : kmf-trakoscan@bednja.hr

CROATIAN PHILATELIC SOCIETY (U.S.A.), Mr. Eck T. Spahich, Executive Secretary, P.O. Box 696, Fritch, Texas 79036-0696, USA

CROATIAN PHILATELIC SOCIETY, PO Box 161, Rockdale, NSW 2216, Australia

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]