Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Doplatne marke :

 

Zajedno s dobrotvornim markama u korist Hrvatskog crvenog križa 1942. godine izdana je i doplatna marka od 1 kune, koja se morala dodatno koristiti u tjednu Crvenog križa od 4. do 10. listopada 1942. za sve domaće telegrame.

 

Doplatna marka za tjedan Hrvatskog Crvenog križa :

Obavezno korištenje kao doplata za sve doma
će telegrame, koje je izradio prof. Oto Antonini i proizvedeno u offset tisku Tipografije A.G. Zagreb na običnom bijelom papiru s bijelim gumiranjem, zupčanje linije 11, veličina slike 23: 30 mm.

1 Kuna.
Michel katalog : 1.
Dan izdanja : 4. 10. 1942.
Naklada : 400.195.

 

 

 

Doplatna marka za tjedan Hrvatskog Crvenog križa :

Uz desetodjelni set za tjedan Hrvatskog Crvenog križa 1943. godine izdana je doplatna marka od 2 Kune, s kojom je u tjednu Crvenog križa od 3. do 9. listopada 1943. svaki doma
ći telegrami i svi transferi novca morali su se dodatno frankirati.

Projektirao ju je prof. Ivo Rezek u offset tisku u produkciji Tipografije A.G. Zagreb na običnom bijelom papiru s bijelom gumom, perforacija linije 11 1/4, veličina slike : 23:29 mm.

2 Kune.
Michel katalog : 2.
Dan izdanja : 3. 10. 1943.
Naklada : 378.685.

 

 

 

Doplatne marke za ratni doprinos :

Desizajn : Bravo Muhamed, u offset tisku u produkciji Državne tiskare Zagreb na obi
čnom bijelom papiru s bijelom gumenom oblogom, zupčanje linije 12, veličina slike 29:23 mm.

 

1 Kuna.
Michel katalog : 3.
Dan izdanja : 1. 1.1944.
Naklada : 29.906.500.
Nacrt : B. Muhamed.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

2 Kuna.
Michel katalog : 4.
Dan izdanja : 1. 1. 1944.
Naklada : 19.855.000.
Nacrt : B. Muhamed.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

5 Kuna.
Michel katalog : 5.
Dan izdanja : 1. 1. 1944.
Naklada : 4.902.500.
Nacrt : B. Muhamed.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

10 Kuna.
Michel katalog : 6.
Dan izdanja : 1. 1. 1944.
Naklada : 9.918.900.
Nacrt : B. Muhamed.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

20 Kuna.
Michel katalog : 7.
Dan izdanja : 1. 1.1944.
Naklada : 4.900.200.
Nacrt : B. Muhamed.
Offset tisak Državne tiskare u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]