Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Slobodna Bosanka Hrvatska :

 

Odmah nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske su Ustaše iz Banja Luke dali nalog za proizvodnju pretiska maraka od 1 i 2 Dinara sa Slobodna Bosanska Hrvatska" koje su izdavali na poštanskim pultovima.

To lokalno izdanje se je tek priznalo sa strane poštanske direkcije u Zagrebu 19. lipnja 1942 godine (broj : 1170-II-A-42).

Nakon proglašenja je Nezavisna Država Hrvatska još nekoliko tjedana bila prisiljena da se kosriste preštampane marke Kraljevine Jugoslavije.

Sa zapovjedi broj 119 od 18. travnja 1941 su Ustaše iz Banja Luke dali nalog da štamparija Jović iz Banja Luke pretiska 1000 komada 1 Dinar marke i 1000 komada 2 Dinar marke sa otiskom “Slobodna Bosanska Hrvatska”.

Te marke su se prodavale od 19. travnja do 23. travnja 1941 godine na poštanskim šalterima.

 

 

1 Dinar, 19. travanj 1941.
Naklada : 1.000.

2 Dinar, 19. travanj 1941
Naklada : 1.000.

 

 

Arci su postojali po 5 x 5 maraka a na svakom 22 polju je bila greška : "o" u "Bosanska" je lila "a", tako da se vidi "Slobodna Basanska Hrvatska".

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]