Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Blokovi :

 

Blok 1 :

Žup
čani blok.
Za hrvatska krila.
Veli
čina : 125 x 110 mm.
Naklada : 35.937.

 

 

Blok 2 :

Nežup
čani blok.
Za hrvatska krila.
Veli
čina : 125 x 110 mm.
Naklada : 35.937.

 

 

Blok 3 a :

Žup
čani blok.
Ustaška mladež.
5 + 20
Kuna.
Veli
čina : 80 x 96 mm.
Naklada : 51.478.

 

 

Block 3 b :

Nežup
čani blok.
Ustaška mladež.
5 + 20
Kuna.
Veličina : 80 x 96 mm.
Naklada : 51.357.

 

 

Block 4 a :

Žup
čani blok.
Ustaška mladež.
12 + 8
Kuna.
Veli
čina : 79 x 86 mm.
Naklada : 70.000.

 

 

Block 4 a :

Nežup
čani blok.
Ustaška mladež.
12 + 8
Kuna.
Veli
čina : 79 x 86 mm.
Naklada : 70.000.

 

 

Block 5 a :

Žup
čani blok.
Za hrvatske legionare.
Veli
čina : 105 x 90 mm.
Naklada : 199.050.

 

 

Block 5 b :

Nežup
čani blok.
Za hrvatske legionare.
Veli
čina : 105 x 90 mm.
Naklada : 99.030.

 

 

Block 6 :

Žup
čani blok.
III. Filatelisti
čka izložba u Zagrebu.
18
Kuna + 9 Kuna.
Veli
čina : 100 x 132 mm.
Naklada : 117.992.

 

 

Block 7a :
Žup
čani blok.

Block 7b :
Nežup
čani blok.

32 + 16
Kuna.
Državna Radna Služba.
Veli
čina : 100 x 132 mm.
Naklada : 69.255.

 

 

Block 8a :
Žup
čani blok.

Block 8b :
Nežup
čani blok.

Za prvu hrvatsku udarnu diviziju.
Veli
čina : 216 x 134 mm.
Naklada : 2.500.

 

 

Block 9a :
Žup
čani blok.

Block 9b :
Nežup
čani blok.

U korist zaklade poštansko-brzojavno brzoglasnih službenika.
Veli
čina : 100 x 120 mm.
Naklada : 63.937.

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]