Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Belišće : marke firme “Salomon Heinrich Gutmann”

 

Vodeće industrijsko poduzeće iz Belišća, firma Salomon Heinrich Gutmann, osnovana od židova njemačkog podrijetla koji je bio oplemenjen od strane cara Franje Josipa I. kao "barun iz Gelsea i Belišća", kupio je dio postojećih marki Nezavisne Države Hrvatske i perforirao ih za svoju poslovnu poštu.

Ova praksa nije se primjenjivala samo na marke Nezavisne Države Hrvatske, ve
ć također na i na markama propale Kraljevvine Jugoslavije s portretom kralja Petra (Michel broj 393. - 407.).


Te su marke perforirane sa "SHG" za "Salomon Heinrich Gutmann".

U gotovo svim zemljama postojale su marke koje su perforirane za potrebu firma koje su ih koristile.

Deseci tisu
ća tvrtki koje su primijenile ovu praksu danas su jedva prepoznatljive. Ipak, postoje sakupljači perforacija, neizrecivo veliko područje sakupljanja koje zahtijeva daljnja istraživanja i analize.

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]