Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Arci :

 

Michel broj 97 : 21. 3. 1943.

 

 

Michel broj 100 : 10. 4. 1943.

 

 

Michel broj 101 : 10. 4. 1943.

 

 

Michel broj 150 : 3. 2. 1944.

 

 

Michel broj 151 : 3. 2. 1944.

 

 

Michel broj 152 : 3. 2. 1944.

 

 

Michel broj 153 : 3. 2. 1944.

 

 

Michel broj 156 : 16. 2. 1944.

 

 

Michel broj 157 : 16. 2. 1944.

 

 

Michel broj 158 : 22. 5. 1944.

 

 

Michel broj 159 : 22. 5. 1944.

 

 

Michel broj 160 : 22. 5. 1944.

 

 

Michel broj 162 : 20. 8. 1944.

 

 

Michel broj 163 : 20. 8. 1944.

 

 

Michel broj 164 : 20. 8. 1944.

 

 

Michel broj 165 : 20. 8. 1944. - Farbprobe

 

 

Michel broj 165 : 20. 8. 1944.

 

 

Michel broj 167 : 12. 11. 1944.

 

 

Michel broj 168 : 12. 11. 1944.

 

 

Michel broj 169 : 12. 11. 1944.

 

 

Michel broj 173 : 19. 3. 1945.

 

 

Michel broj 174 : 19. 3. 1945.

 

 

Michel broj 175 : 19. 3. 1945.

 

 

Michel broj 176 : 19. 3. 1945.

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]