Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Krajobrazi Nezavisne Države Hrvatske. / Landschaften des U.S.Kroatien. :

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 25 Banica - Osijek

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 50 Banica - Delnice

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 75 Banica - Gorski Kotar

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 1 Kuna - Hvar

25 Banica.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Osijek.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

50 Banica.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Delnice.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

75 Banica.
ŽŽKrajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Gorski Kotar.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

1 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Hvar.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

25 Banica.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Osijek.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

50 Banica.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Delnice.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

75 Banica.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Gorski Kotar.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

1 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Hvar.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 2 Kune - Sarajevo

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 3 Kune - Rijeka Bosna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 4 Kune - Planina Dinara

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 5 Kuna - Mostar

2 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Sarajevo.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

3 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Rijeka Bosna.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

4 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Dinara planina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

5 Kuna.
ŽKrajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Mostar.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

2 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Sarajevo.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

3 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Fluss Bosna.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

4 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Dinara Gebirge.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

5 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Mostar.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 6 Kuna - Okolica Trebinja

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 7 Kuna - Nevesinje

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 8 Kuna - Dubrovnik

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 9 Kuna - Bol na Bracu

6 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Okolica Trebinja.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

7 Kuna.
ŽKrajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Nevesinje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

8 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Dubrovnik.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

9 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Bol na Braču.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

6 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Umgebung von Trebinje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

7 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Nevesinje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

8 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Dubrovnik.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

9 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Bol auf Brač.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 10 Kuna - Omis

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 12 Kuna - Srijemska polja

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 14 Kuna - Sinj

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 15 Kuna - Poljica

10 Kuna.
ŽKrajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Omiš.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

12 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Polja Srijema.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

14 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Sinj.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

15 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Poljica.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

10 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Omiš.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

12 Kune.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Felder von Syrmien.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

14 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Sinj.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

15 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Poljica.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 16 Kuna - Rijeka Drina

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 18 Kuna - Rijeka Vrbas

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 20 Kuna - Knin

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 25 Kuna - Gospic

16 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Rijeka Drina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

18 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Rijeka Vrbas.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

20 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Knin.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

25 Kuna.
ŽKrajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Gospi
ć.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

16 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Fluss Drina.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

18 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Fluss Vrbas.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

20 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Knin.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

25 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Gospi
ć.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 30 Kuna - Obrovac

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 32 Kuna - Zagreb

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 35 Kuna - Planina Jahorina

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 40 Kuna - Slunj

30 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Obrovac.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

32 Kune.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Zagreb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

35 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Jahorina planina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

40 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Slunj.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

30 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Obrovac.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

32 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Zagreb.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

35 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Jahorina Gebirge.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

40 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Slunj.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 45 Kuna - Velebit

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 50 Kuna - Ribolov na Jadranu

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 60 Kuna - Crikvenica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 70 Kuna - Kraljevica

45 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Velebit planina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

50 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Ribolov na Jadranu.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

60 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Crikvenica.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

70 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Kraljevica.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

45 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Velebit Gebirge.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

50 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Fischerei auf der Adria.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

60 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Crikvenica.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

70 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Kraljevica.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 75 Kuna - Dakovo

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 80 Kuna - Brod na Savi

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 90 Kuna - Veliki Tabor

Nezavisna Drzava Hrvatska - Krajobrazi - 95 Kuna - Zemun

75 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Đakovo.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

80 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Brod na Savi.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

90 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Dvorac Veliki Tabor.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

95 Kuna.
Krajobrazi Nezavisne
Države Hrvatske :
Zemun.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

75 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Đakovo.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

80 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Đakovo.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

80 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Schloss Veliki Tabor.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

95 Kuna.
Landschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Zemun.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

KOMENTARI / KOMMENTARE :

 

 

 

Mehr lesen :

 

[ START ]

 

Alpenvorland Adria

Ausstellung : Kampf des vereinigten Europa im Osten

Belišće

Blöcke

Bögen

Bosnisch Kroatien

Brač

Briefe und Ersttagsbriefe

Briefmarken

Deutsche Volksgruppe

Dienstmarken

Exilmarken

Farbproben

Fiskalmarken:
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Vinkovci
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Fiumerland / Kupa

Gebührenmarken

Hvar

Inselpost

Islamische Glaubensgemeinschaft

Jugoserbische Okkupation

Katholische Kirche

Korčula

Kotor

Međimurje

Militärmarken / Feldpostmarken

Rotes Kreuz

Portomarken

Post in den Arbeitslagern Lobor Grad und Gornja Rieka

Postkarten

Sandschak

Šibenik

Split

Stempel

Steuermarken

Studentenfond

Truppenkameradschaft der Division Handschar

Unveröffentlichte Marken

Verschiedenes

Zadar

Zensurstempel

Zuschlagsmarken

 

Kroatische Philatelistische Gesellschaften

 

Kroatische Währung Kuna und Banica als Münzen und Banknoten

 

Informationen zum Unabhängigen Staat Kroatien und der Geschichte Kroatiens

 

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]