Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Županije Nezavisne Države Hrvatske. / Gespanschaften des U.S.Kroatien. :

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 5 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 10 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 15 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 20 Banica

5 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

10 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

15 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

20 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

5 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

10 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

15 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

20 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 25 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 50 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 75 Banica

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 1 Kuna - Zagorje

25 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

50 Banica.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

75 Banica.
ŽŽupanije Nezavisne
Države Hrvatske :
grb.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

1 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Zagorje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

25 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

50 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

75 Banica.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Wappen.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

1 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Zagorje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 2 Kuna - Medimurje

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 3 Kune - Bilogora

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 4 Kune - Baranja

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 5 Kuna - Vuka

2 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Me
đimurje
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

3 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Bilogora.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

4 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Baranja.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

5 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Vuka.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

2 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Me
đimurje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

3 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Bilogora.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

4 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Baranja.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

5 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Vuka.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 6 Kuna - Backa

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 7 Kuna - Pokupje

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 8 Kuna - Gora Prigorje

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 9 Kuna - Livac Zapolje

6 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Ba
čka.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

7 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Pokupje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

8 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Gora-Prigorje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

9 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Livac-Zapolje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

6 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Ba
čka.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

7 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Pokupje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

8 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Gora-Prigorje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

9 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Livac-Zapolje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 10 Kuna - Posavina

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 12 Kuna - Modrus

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 14 Kuna - Rasa

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 15 Kuna - Vinodol Podgorje

10 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Posavina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

12 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Modrus.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

14 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Raša.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

15 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Vinodol-Podgorje.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

10 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Posavina.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

12 Kune.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Modrus.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

14 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Raša.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

15 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Vinodol-Podgorje.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 16 Kuna - Lika Gacka

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 17 Kuna - Krbava Psat

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 18 Kuna - Sana Luka

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 20 Kuna - Sudraga Ravni Kotari

16 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Lika-Gacka.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

17 Kuna.
ŽŽupanije Nezavisne
Države Hrvatske :
Krbava Psat.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

18 Kuna.
ŽŽupanije Nezavisne
Države Hrvatske :
Sana-Luka.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

20 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Sudraga Ravni Kotari.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

16 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Lika-Gacka.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

17 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Krbava Psat.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

18 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Sana-Luka.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

20 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Sudraga Ravni Kotari.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 24 Kuna - Bribir

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 25 Kuna - Lasva Pliva

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 30 Kuna - Usora Soli

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 32 Kuna - Cetina

24 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Bribir.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

25 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Lašva-Pliva.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

30 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Usora-Soli.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

32 Kune.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Cetina.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

24 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Bribir.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

25 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Lašva-Pliva.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

30 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Usora-Soli.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

32 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Cetina.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

 

 

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 35 Kuna - Hum

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 40 Kuna - Vrhbosna

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 50 Kuna - Dubrava

Nezavisna Drzava Hrvatska - Zupanije - 75 Kuna - Sandzak

35 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Hum.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

40 Kuna.
ŽŽupanije Nezavisne
Države Hrvatske :
Vrhbosna.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

50 Kuna.
ŽŽupanije Nezavisne
Države Hrvatske :
Dubrava.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

75 Kuna.
Županije Nezavisne
Države Hrvatske :
Sandžak.
Gumirana.
Set od 32 maraka.
Naklada : 500 nežup
čani.
Dan izdanja : 10.4.1989.
Veli
čina : 3,5 x 3,5 cm.
[
KUPI OVDJE ]
 

35 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Hum.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

40 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Vrhbosna.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

50 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Dubrava.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

75 Kuna.
Gespanschaften des
Unabhängigen Staat Kroatien :
Sandžak.
Gummiert.
Set von 32 Marken.
Auflage : 500 ungezähnt.
Ausgabetag : 10.4.1989.
Größe : 3,5 x 3,5 cm.
[
HIER KAUFEN ]

 

 

KOMENTARI / KOMMENTARE :

 

 

 

Mehr lesen :

 

[ START ]

 

Alpenvorland Adria

Ausstellung : Kampf des vereinigten Europa im Osten

Belišće

Blöcke

Bögen

Bosnisch Kroatien

Brač

Briefe und Ersttagsbriefe

Briefmarken

Deutsche Volksgruppe

Dienstmarken

Exilmarken

Farbproben

Fiskalmarken:
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Vinkovci
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Fiumerland / Kupa

Gebührenmarken

Hvar

Inselpost

Islamische Glaubensgemeinschaft

Jugoserbische Okkupation

Katholische Kirche

Korčula

Kotor

Međimurje

Militärmarken / Feldpostmarken

Rotes Kreuz

Portomarken

Post in den Arbeitslagern Lobor Grad und Gornja Rieka

Postkarten

Sandschak

Šibenik

Split

Stempel

Steuermarken

Studentenfond

Truppenkameradschaft der Division Handschar

Unveröffentlichte Marken

Verschiedenes

Zadar

Zensurstempel

Zuschlagsmarken

 

Kroatische Philatelistische Gesellschaften

 

Kroatische Währung Kuna und Banica als Münzen und Banknoten

 

Informationen zum Unabhängigen Staat Kroatien und der Geschichte Kroatiens

 

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]