Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia
État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia

Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994. I Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994.

[ SVE SRPSKE LAŽI ] [ JUGO-SRPSKI ZLOČINI U NDH ] [ VOJNA POVIJEST ] [ POVIJEST ] [ DIE VERBOTENE GESCHICHTE DER KROATEN ] [ SERBISCHE LÜGEN ]

PROČITAJ VIŠE :

 

[ POČETAK ]

 

- Prva emigracija do 1941

- Sva izdanja :
-
1941
-
1942
-
1943
-
1944
-
1945

- Porto marke

- Službene marke

- Doplatne marke

- Banja Luka

- Belišće

- Boka Kotorska

- Međimurje

- Sandžak

- Šibenik

- Split

- Marke gradova i općina :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Vinkovci
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

- Studentski fond

- Izdanja njemačke vojske
- Brač
- Hvar
-
Korčula

- Izdanja njemačke narodne skupine

- Izdanje “Hitlerjugend”

- Inselpost

- Katolička crkva

- Islamska vjerska zajednica

- Vojne marke

- Crveni Križ

- Rijeka/Kupa

- Otok Ugljan

- Marke “Evropskog osiguranja”

- Nepoznate marke i vinjete

- Neizdane marke

- Probe

- Karl Seizinger

- Pečati

- Cenzura

- Poštanski troškovi

- Pošta u radnim logorima

- Pisma i FDC

- Izložba "Borba ujedinjene Evrope na Istoku"

- Kune

- Hrvatsko Filatelističko Društvo

- Alpenvorland-Adria

- Partizanska okupacija Lastova

- Jugosrpska okupacija od 1945

- Druga emigracija od 1945

- Njemačka vojnička udruga "Handžar"

- Izdanje "Republika Hrvatska" iz 1971

- Izdanja australskog Hrvatskog Filatelističkog Društva

- Izdanje HOSa

- Fantazijska izdanja

 

KONTAKTIRAJTE NAS :

 

E-Mail

 

CD / DOWNLOAD :

 

Transponder - 10. Travanj

 

Transponder - Keep The Frequency Clear

 

Transponder - Music For Your Body, Mind And Soul

 

Transponder - The Falcons Of Zagreb

 

Transponder - Those Who Came From Heaven To Earth

 

Transponder - Velika Smradija

 

 

POKRET 10. TRAVANJ :

 

Domoljubni pokret
10. travanj.

[ Pročitaj više ]

 

 

HRVATSKI DOMOLJUBNI POKRET “10. TRAVANJ” :

 

Temelj Hrvatske koju mi zamišljamo je Nezavisna Država Hrvatska koja nije nikad pred jugo-srpskim okupatorom kapitulirala i s time pravno još i danas postoji!

Mi ne priznajemo granice AVNOJske Hrvatske koje su nam namentuli jugo-srpski okupatori 1945. godine i koju su potvrdile domaće izdajice, te lijevi i desni UDBAši i (prijašnji) komunisti koji i danas uništavaju taj ostatak Nezavisne Države Hrvatske kao sluge Beograda.

Mi pozivamo sve braniteljske udruge, HOSovce, desne stranke, navijačke udruge da se organiziraju samostalno i stanu pod načela domoljubnog pokreta "10. Travanj" da istjeramo uhljebljene domaće crvene izdajice i krivoslavne bradate balkanske nomade iz naše domovine.

 

 

NAČELA HRVATSKOG DOMOLJUBNOG POKRETA "10. TRAVANJ" :

 

I.) Hrvatski narod jest samosvojna narodna (etnička) jedinica. On je narod sam po sebi, te u narodnosnom smislu nije istovjetan ni s jednim drugim narodom, niti je dio ili pleme bilo kojega drugoga naroda.

II.) Hrvatski narod ima svoje izvorno povijesno ime Hrvat, pod kojim se je pojavio u davno povijesno doba, pod kojim je prije 1400 godina došao u današnju svoju postojbinu, te pod kojim živi sve do danas a za kojeg se znade već iz doba Sarasvati kulture u današnjoj Indiji i Pakistanu. Toga imena ne može i ne smije zamijeniti nikakvo drugo ime.

III.) Svoju današnju postojbinu učinio je hrvatski narod već u pradavna vremena svojom domovinom, u njoj se trajno nastanio, s njome srastao i dao joj izvorno i naravno ime Hrvatska. To ime ne može se i ne smije se zamijeniti ni s jednim drugim imenom.

IV.) Zemlja, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su posebna pokrajinska imena imale dijelom još prije dolaska Hrvata, a druga su pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sačinjavaju jednu jedinstvenu domovinu Hrvatsku, te nitko nema prava, da bilo koju od tih pokrajina svojata za sebe.

V.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao kao potpuno slobodan narod, i to u vrijeme seobe naroda vlastitom pobudom, te je tu zemlju osvojio i svojom za uvijek učinio.

VI.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao potpuno izgrađen (organiziran) ne samo obiteljski, nego i vojnički, te je odmah po dolasku osnovao svoju vlastitu državu sa svima obilježjima državnosti.

VII.) Svoju vlastitu državu Hrvatsku osnovanu već onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još potpuno nesređeni (neorganizirani), hrvatski je narod održao kroz sve vijekove pa do konca svjetskoga rata, a nije je se kao ni prava na nju nikada, pa ni koncem svjetskog rata, bilo kojim činom ili bilo kojom zakonitom odlukom odrekao, ili to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tek mu je koncem svjetskoga rata tuđinska sila spriječila, da dalje vrši svoja vrhovnička (suverena) prava u vlastitoj svojoj državi Hrvatskoj.

VIII.) Hrvatski narod imade pravo svoju vrhovničku (suverenu) vlast u svojoj vlastitoj državi Hrvatskoj na cijelom svome narodnom i povijesnom području oživotvoriti, t. j. svoju potpuno samostalnu i Nezavisnu Državu opet uspostaviti. Tu uspostavu imade pravo izvršiti svim sredstvima, pa i silom oružja. Hrvatski narod ne vežu nikakve međunarodne niti državnopravne obveze iz sadašnjosti, niti iz prošlosti, koje nisu u potpunoj suglasnosti sa ovim načelima, niti će se na takove u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj obazirati.

IX.) Hrvatski narod ima pravo na sreću i blagostanje kao cjelina, a isto tako pravo ima i svaki pojedini Hrvat, kao član te cjeline. Ta sreća i blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao članove cjeline, jedino u posve samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja ne može i ne smije biti sastavnim dijelom u ni jednom obliku ni jedne druge države ili bilo kakove ine državne tvorevine.

X.) Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet) po kome on jedini ima vladati u svojoj državi i upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

XI.) U hrvatskim narodnim i državnim poslovima u samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskoga naroda, te isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i Hrvatske Države odlučivati ni jedan strani narod, ni država.

XII.) Seljaštvo je temelj i izvor svakoga života, ono samo po sebi i sačinjava hrvatski narod, te je kao takovo nosilac i vršilac svake državne vlasti u Hrvatskoj Državi. I kraj toga svi staleži hrvatskoga naroda sačinjavaju jednu narodnu cjelinu, budući i ostali staleži u hrvatskom narodu, kojih su članovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i podrijetlo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom.

XIII.) Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u Hrvatskoj Državi vlasništvo su naroda, te je on jedini vlastan s njima raspolagati i s njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske Domovine, napose njezine šume, rude i vode, ne mogu biti predmetom privatne trgovine. Zemlja može biti vlasništvo samo onoga, koji je obrađuje sam sa svojom obitelji, t. j. seljaka.

XIV.) Temelj svake vrijednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u Hrvatskoj Državi rad označuje stupanj vrijednosti svakoga pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnoga narodnog blagostanja. Nitko ne može imati nikakvih posebnih prava, nego samo dužnosti prema narodu i državi, koje jedino daju svakome pravo na osigurani život.

XV.) Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je na odgovornost. Svatko, tko u ime naroda ili Države vrši javne poslove bilo kakove vrsti, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela i propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem svake djelatnosti u posebničkom (privatnome) životu svakog pojedinca, člana hrvatskoga naroda.

XVI.) Težište ćudoredne (moralne) snage hrvatskoga naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegove gospodarske snage u seljačkom gospodarstvu, zadružnom životu i prirodnom bogatstvu i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni i kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju nauke, znanosti i prosvjete. Veleobrt, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina imaju biti ruka pomoćnica u sveukupnom seljačkom i općem narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje časnoga rada, te vrelo dostojnoga života, a ne sredstvo gomilanja narodne imovine u rukama glavničara (kapitalista).

XVII.) Skladno gajenje, promicanje i usavršivanje svih narodnih vrlina i grana narodnog života, zadaća je svih pregnuća javnoga rada i državne vlasti kao takove, jer one daju potpuno jamstvo opstanka, vjekovnog bivstvovanja i blagostanja sadašnjih i budućih pokoljenja cjelokupnog hrvatskog naroda, te opstojnosti i sigurnosti Nezavisne Države Hrvatske.

 

 

NACIONALNE MANJINE I ETNIČKE SKUPINE :

Pokret "10. Travanj" poštuje nacionalne manjine i etničke skupine u Hrvatskoj. Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju većinu etničkih prava putem redovitih institucija Hrvatske kao i većinski hrvatski narod u slučaju da u njihovim zemljama Hrvati kao nacionalna manjina imaju ista prava.

Pokret "10. Travanj" zatjeva odmah ukidanje mogučnosti osobnog izjašnjavanja kao pripadnik nacionalne manjine za sve one koji su preci došli na kasnije područje Nezavisne Države Hrvatske poslje izbijanja I. Svijetskog rata 28. srpnja 1914. godine. Svi čiji su preci došli nakon tog datuma se mogu izjašnjavati samo kao stranci.

Priznate nacionalne manjine u Hrvatskoj trebaju biti : Albanci, Austrijanci, Bugari, Česi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Rumunji, Rusi, Slovaci, Slovenci, Srbi (*), Talijani, Turci, Ukrajinci.

(*) = Za osobe koje su se do sada izjašnjavali kao "Srbi" je nužan genetski test u kojem će se utvrditi dali su genetski (pravoslavni) Hrvati, genetski Srbi (pravoslavni Turci) ili genetski Vlasi. Ukoliko genetski test ustanovi da je osoba koje se je izjašnjavala do sada kao "Srbin" ustvari (pravoslavni) Hrvat ili Vlah i ne prizna genetsku analizu, izgubi pravo biti pripadnik nacionalnih manjina u Hrvatskoj. U tom slučaju mogu dobiti status stranaca u Hrvatskoj sa (privremenim) pravom na boravak u istoj.

Nacionalne manjine mogu biti samo narodi sa svojom državom. Vlasi, Rusini i Romi ne mogu biti u Hrvatskoj koju mi zamišljamo “nacionalna manjina” jer nemaju svoju državu u kojoj bi Hrvati koji u tim državama žive mogli dobiti ista prava kao oni u Hrvatskoj. Tek kada ti narodi dobiju svoju državu i kad se sa tim državama instaliraju diplomatski odnosi i u međudržavnim ugovorima Hrvatima u tim državama jamče ista prava oni u Hrvatskoj mogu dobiti status “naciolane manjine”.

Dvojno državljanstvo treba biti zabranjeno. Ako pripadnik nacionalne manjine ipak ima dva ili više državljanstva gubi automatski hrvatsko državljanstvo bez mogućnosti povratka.

Dosadašnji muslimanski Bošnjaci/Bosanci i Sandžaklije genetski pripadaju hrvatskom narodu, jer u genetici ne postoji bosanski geni. Zahvaljujući Islamu su ti hrvatski muslimani iz današnje Bosne i Sandžaka očuvali hrvatsku krv, jer se nisu miješali previše sa ne-hrvatskim narodima. Kroz stoljeća je samo Musliman mogao uzeti ne-hrvaticu/ne-muslimanku kao ženu, dok Muslimanka nije mogla uzeti ne-muslimana kao muža. Kod hrvatskih katolika je muško i žensko moglo uzeti ne-hrvatskog muža ili ženu i tako miješati gene. Kod hrvatski muslimana je to samo bilo moguće sa muške strane. Zato je u nekim hrvatsko-muslimanskim krajevima u Bosni postotak hrvatskog genskog markera veći nego u bilo kojim krajevima današnje AVNOJ-ske Hrvatske.

Pripadnici nehrvatski obitelji čiji su se predci doselili poslje 1918 godine na teritorij Hrvatske mogu dobiti samo status stranca sa pravom (privremenim) boravka na teritoriju Hrvatske. Stranci sa pravom (privremenog) boravka u Hrvatskoj će izgubiti to pravo ako borave više od 3 mjeseci izvan Hrvatske (izuzetak : studij izvan Države Hrvatske, liječenje izvan Države Hrvatske ako u Hrvatskoj ne postoji mogućnost istog liječenja) ili ako učine kazneno/kriminalno djelo u Hrvatskoj isto gube pravo na boravak u Hrvatskoj. Stranci koje učine kazneno/kriminalno djelo u Hrvatskoj moraju napustiti teritorij Hrvatske i trajno se iseliti u državu ciji su pripadnici. Svaki stranac mora imati vazeću putovnicu iz zemlje za koju se izjašnjava da je pripadnik. Iztekne strana putovnica ima stranac mjesec dana vremena da opet dobije dozvolu boravka u Hrvatskoj u novoj ili produženoj putovnici zemlje iz koje dolazi. Nakon toga gubi pravo boravka u Hrvatskoj i mora opet zatražiti dozvolu boravka u Hrvatskoj. Svaka osoba koja radi kaznenog djela i kriminala mora napustiti teritorij Hrvatske na svoje troškove, te nosi sve druge troškove koje su nastale da ta osoba napusti teritorij Hrvatske.

 

VANJSKA POLITIKA PREMA SLOVENIJI :

1. O granici na Muri se 1991.-1993. u svim slovenskim ponudama govorilo o ušću Lendave u Krku kao točki razgraničenja. Međutim, sada hrvatska granica po slovencima treba biti pomaknuta sa ušća Lendave u Krku na ušće Krke u Muru, te sa starog tokana novi tok Mure! Granica na Muri pak slijedi razgraničenje po starom toku Mure, dogovoreno još 1692. između grofova Feštetića (koji su preuzeli posjede Zrinskih) u Međimurju i grofova Esterhazyja koji su imali svoje posjede u Prekomurju. Ova "međugrofovska granica" je utvrđena u katastru dakle prije više od 300 godina, no za slovence je odjednom sporna. Riječ je o parcelama čiji su vlasnici oko 600 Hrvata, stanovnika sela Novakovec, Podturen i Ferketinec u Međimurju. Unatoč tome što su još 1954. godine Hrvatska i Slovenija bilateralno usuglasile i utvrdile razgraničenje u tom području, Slovenci sada, pozivajući se na dvostruku katastarsku evidenciju, svoju tadašnju odluku ne priznaju i postavljaju zahtjev za 250 ha hrvatskog teritorija u Međimurju.

2. Sva granica između Hrvatske i Slovenije, osim u Međimurju i Istri, slijedi granicu nekadašnjeg ugarskog i austrijskog dijela. Krajnje je nevjerojatno da je ta granica loše definirana jer se porez i tada plaćao prema zemljišniku, a ugarska i austrijska državna kasa su bile zasebne! Međutim, evo kako se stvari kompliciraju :

a) Prapratna draga : Riječ je o šumi, koju Slovenci zovu Tomšićeva, a koja je postala sporna tek 1993.. Naime, slovenska strana je pokrenula vlasnički spor uz argument da je vlasnik sporne šume prije nacionalizacije 1948. bio Slovenac. Ta šuma je dvostruko katastarski evidentirana, a Slovenci u svoju korist navode i Rapalsku granicu iz 1920.!?

Međutim, Prapratna draga je dio hrvatskog kraljevstva do 1918., granično kamenje između hrvatske Trojednice i ostatka Austro-Ugarske stoji tamo još od 1913., a tek 1920. je Rapalskim ugovorom pripojena Italiji, te je 1945. opet vraćena Hrvatskoj.

Kao kuriozitet treba navesti činjenicu da je ovaj "međudržavni spor" pokrenuo šef katastra iz jedne slovenske općine,. Slovenija s jedne strane drži Rapalsku granicu mjerodavnom, a s druge strane drži da je Rapalsko razgraničenje 1920. značilo poniženje i okupaciju Slovenije.

b) Sv. Gera : Danas je samo još jedno mjesto u Hrvatskoj pod stranom vojnom okupacijom. To je Sv. Gera na Žumberku, na granici sa Slovenijom, a koja je pod kontrolom slovenske vojske. Vojnu bazu s odašiljačima JNA preuzela je TO Slovenije tijekom rata u Sloveniji 1991. i do danas se nije iselila. Zanimljivo je da je slovenska strana suglasna s hrvatskom Državnom komisijom za granice i hrvatskim MUP-om da Sv. Gera nije sporno područje, ali ne želi odatle iseliti svoju vojsku?! S druge strane, Hrvatska je tek 2004. stožeru NATO-a obrazložila cijeli slučaj.

3. Granica Hrvatske i Slovenije u Istri u cijelosti je povučena tek Londonskim ugovorom kojim je ukinut Slobodni teritorij Trsta. Njegova Zona B je predana FNRJ i podijeljena između NR Hrvatske i NR Slovenije. Odlukom Sabora NR Hrvatske iz 1956. su Sloveniji prepuštena sela hrvatskog, čakavskog govornog područja: Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradina, Koromači-Boškini, Močenigi, Pregara, Sirči, te Topolovac sa okolnim selima. Dakle, ukupno 27 sela hrvatskog govornog područja koja su spadala pod Porečku biskupiju. Granica uz more je povučena po novom toku Dragonje, na štetu Hrvatske, na kanal Sv. Odoriko, prokopan 1952-53. godine. Slovenija tu želi prisvojiti 111 ha hrvatskog teritorija, tvrdeći da je taj kanal kopan od 1948. do 1952.. Ni jedno ni drugo nije točno, jer riječ je o čak 360 ha površine, a kanal je kopan kasnije. Zato i ne trebaju čuditi ambicije slovenske strane za postavljanjem međudržave granice još južnije, čak na Mirni ili barem južno od poluotoka Savudrije.

4. Granica na moru trebala bi biti povučena od završetka kopnene granice. Uostalom, suverenitet neke države na moru izvodi se iz njenog suvereniteta na kopnu, tj. obali. Prema članku 15. Konvencije UN o pravu mora (UNCLOS), kada dvije države na obali zaljeva leže sučelice, morsko provodi se prema crti sredine dok se ne postigne drukčiji sporazum. Na crtu sredine Slovenija ne pristaje. No nemoguće je pomaknuti granicu na moru u korist Slovenije, jer u tom području južno od Pirana ona nema svoje obale niti otoka. Međutim, ratificirajući UNCLOS 1994. Slovenija je uputila glavnom tajniku UN notu u kojoj je od svih oblika međunarodnog sudišta za rješavanje međudržavnih sporova pristala samo na savjetodavnu arbitražu! Dakle, za Sloveniju ne dolazi u obzir rješenje graničnog spora sa Hrvatskom na Međunarodnom sudu pravde, ni na Međunarodnom sudu za pravo mora, niti u obvezujućoj arbitraži! Što samo govori koliko su tanki njihovi argumenti kod razgraničenja! No sve i kad bi morsku granicu pomaknuli sa crte sredine u Savudrijskoj vali na obalu Savudrije (na što je Račan pristao!), time se Slovenija svejedno nebi mogla dokopati međunarodnih voda u Jadranu. To je međutim nije spriječilo da protivno međunarodnom pravu jednostrano proglasi svoju Zaščitno ekološko cono preko hrvatskog ZERP-a, te da svoje ribolovno more proglasi preko cijele Savudrijske vale, preko hrvatskog teritorijalnog mora zapadno od Istre i preko dijela ZERP-a.

 

VANJSKA POLITIKA PREMA TAKOZVANOJ SRBIJI :

Pokret "10. travanj" trazi korekciju granice sa Srbijom i vračanje odcijepljeni hrvatski teritorija : Srijema, Banata, Bačke i Sandžaka.

Srbiji treba onemogučiti svaki pristup evropskim organizacijama ili čak NATO savezu.

Pokret "10. travanj" traži zatvaranje svi granični prijelaza prema takozvanoj Srbiji i takozvanoj Republici Srpskoj.

Pokret "10. travanj" internacionalne tjeralice za građane takozvane Srbije koje su sudjelovali u okupaciji Republike Hrvatske.

Pokret "10. travanj" traži zatvaranje svi diplomatski predštavnistva takozvane Srbije u Republici Hrvatskoj sve dok Srbija ne vrati jos i danas okupirana hrvatska podrucja i ne plati Republici Hrvatskoj ratnu odstetu za ucinjenu stetu od 1990-1990, okupaciju Nezavisne Drzave Hrvatske od 1945 - 1990 te nacinjene stete u Nezavisnoj Drzavi Hrvatskoj kroz zlocine cetnika i partizana.

Pokret "10. travanj" traži prekid svake ekonomske suradnje sa takozvanom Srbijom.

Srbima i Srbijancima treba zabraniti naseljavanje u Hrvatsku nakon što Srbija uđe u EU.

 

VANJSKA POLITIKA :

Pokret "10. travanj" podržava ujedinjenje Kosova sa Albanijom te podjelom Makedonije manjim dijelom sa Albanijom i većim dijelom sa Bugarskom kao dio Velike Albanije i Velike Bugarske. Hrvatska manjina u (Velikoj) Albaniji (Janjevački Hrvati) i (Velikoj) Bugarskoj mora imati sva prava kao i većinski narod. U tom slučaju se priznaje nacionalna manjina Bugara i Albanaca u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" podržava Veliku Rumuniju koja ima pravo na dio Srbije do Paračina te na ujedinjenje sa Moldavijom. Pokret "10. travanj" podržava ne podržavju Veliko Rumunjske pretenzije na teritorij Ukrajine. Hrvatska manjina u Velikoj Rumuniji (Karaševski Hrvati) mora imati sva prava kao i većinski narod. U tom slučaju se priznaje nacionalna manjina Rumunja u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" podržava Tursku ako ima pretenzije da si vrati srpski Pašaluk.

Pokret "10. travanj" traži od Srbije povratak još uvijek od strane Srbije okupiranog Srijema, Bačke, Banata i Sandžaka.

U Srbiji Hrvati (Šokci i Bunjevci) moraju imati ista prava kao i večinski narod u Srbiji.

Tek onda genetski Srbi (pravoslavni Turci) mogu biti priznati kao nacionalna manjina u Hrvatskoj ukoliko :

- su njihovi preci došli nakon 28. srpnja 1914. godine na kasnije područje Nezavisne Države Hrvatske.

- oni nisu "Srbijanci" (oni koji se izjašnjavaju radi svetosavske vjere drugačije nego narodu kojim genetski pripadaju).

- oni nisu digli ruke protiv Hrvatica i Hrvata između 1990-1990 ili sudjelovali u okupaciji Hrvatske u tim godinama.

Pokret "10. travanj" nema pretenzije na teritorij Italije s kojom Hrvatska mora imati dobre prijateljske odnose. Pokret "10. travanj" zahtjeva da poseban status u Italiji dobiju moliški Hrvati kao nacionalna manjina. U tom slućaju se priznaje nacionalna manjina Talijana u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" traži od Crne Gore povratak crnogroskog dijela Sandžaka i Boke Kotorske. Hrvatska inaće nema pretenzija na teritorij Crne Gore i priznaje Crnu Goru kao državu hrvatski Dukljana. Hrvatska manjina u Crnoj Gori mora imati sva prava kao i večinski narod. U tom slućaju se priznaje nacionalna manjina Crnogoraca u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" traži poseban status Croatan indijanaca kao mješavina tamošnjih indijanaca i hrvatski brodolomaca koji su nastanljeni u Sjevernoj Karolini u okružima Robeson, Hoke, Scotland, i Cumberland u SAD´u.

Pokret "10. travanj" traži od Austrije poseban status Gradišćanski Hrvata na području Burgenlanda kao nacionalna manjina u istočnoj Austriji i susjednim predjelima Mađarske i Slovačke. Hrvatska manjina u Austriji, Slovačkoj i u Mađarskoj i Hrvati Raci moraju imati sva prava kao i većinski narod. U tom slučaju se priznaje nacionalna manjina Austrijanaca, Mađara i Slovaka u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" traži od Češke Republike poseban status Moravski Hrvata. Hrvatska manjina u Češkoj Republici mora imati sva prava kao i većinski narod. U tom slučaju se priznaje nacionalna manjina Čeha u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" podržava cijelovitu Ukrajinu. Prije sto su Hrvati došli na danšnje teritorije su živjeli u “Velikoj Horvatiyi” na području Ukrajine i Poljske. Zato tražimo da se Ukrajinci i Hutsuli tretiraju kao potomci Hrvata sa pravom naseljavanja u Hrvatsku da popune ispražena područja.

 

AKCIJA PROTIV ISELJAVANJA HRVATSKE :

DOSTA JE iseljavana Hrvata iz Slavonije i Bosne I Hercegovine. Plan je domaćih crveni izdajnika i sluga Beograda da kad Srbija uđe u EU se takozvani Srbi nasle u ispraznene krajeve današnje Republike Hrvatske - jer im to zakoni EU dozvoljavaju - i tako bez problema postanu većina i da nastave sa tim planom koji im je propao godine 1995 sa Olujom!

Mi predlažemo da se Hrvatska otvori naseljavanju Ukrajinaca i Hutsula kao potomka Hrvata te otvori mogućnost naseljavanja Bura iz Južne Afrike u Hrvatskoj.

Inće se trebaju stvoriti uvjeti da hrvatski čovijek može zaraditi hrvatsku Kunu u domovini i to u visini da može dobro od plaće živjeti.

Pokret "10. Travanj" zatjeva da se stvore uvjeti da se odseljeni i emigracija opet vratiti u Hrvatsku.

 

ZASTAVA I GRB :

Pokret "10. travanj" se zalaže za sjedeću državnu zastavu i sljedeći državni grb :

 


 

ŽUPANIJE :

Pokret "10. travanj" se zalaže za uspostvu 25 županija u Hrvatskoj :

Zagorje, Međimurje, Bilogora, Baranja, Vuka, Bačka, Pokupje, Gora-Prigorje, Livac-Zapolje, Posavina, Modrus, Raša, Vinodol-Podgorje, Lika-Gacka, Krbava Psat, Sana-Luka, Sudraga Ravni Kotari, Bribir, Lašva-Pliva, Usora-Soli, Cetina, Hum, Vrhbosna, Dubrava, Sandžak.

Županije koje trenutno još nisu vraćene Hrvatskoj moraju imati privremenu županijsku vladu u Zagrebu.

 

MINISTRI, ZASTUPNICI, HRVATSKA VLADA, VOJSKA, SUDSTVO, POLICIJA, CARINA, ... :

Pokret "10. travanj" se zalaže da se Predsjednik Hrvatske i Predsjednik Vlade mora kontrolirati kroz Hrvatski Etički Sud.

U slučaju veleizdaje Predsjednika Hrvatske ili Predsjednika Vlade te prodaje hrvatski držvani interesa i interesa hrvatskog naroda ga oni mogu u kratkom vremenu sa svi dužnosti odstraniti. Odstranjenom Predsjedniku Hrvatske i Predsjedniku Vlade Hrvatske je u tom slučaju zabranjeno buduće političko djelovanje te rad u državnim institucijama, hrvatskoj vojsci, policiji, sudstvom, carinom itd. .

Pokret "10. travanj" podržava i ideju parlamentarske monarhije Hrvatske iz najstariji pozatih hrvatskih plemenitih obiteljii kao budući kraljevi ili banovi Hrvatske. Kralj ili Ban Hrvatske ima samo reprezentativnu funkciju i nikakvu političku moć osim da može pokrenuti u slučaju veleizdaje Predsjednika Hrvatske ili Predsjednika Vlade proces odstranjenja istoga iz svih politički funkcija koje iztraživa Hrvatski Etički Sud.

Birani zastupnici u Župnijama i u Hrvatskom Saboru te ministri koji nemaju internacionalne termine su dužni sudjelovati na svakoj sjednici pogotovo na onima u kojima se raspravljaju i odlučuju novi zakoni. Pokret "10. travanj" se zalaže da zastupnici dobiju samo po prisutnosti na sjednicama novac (izuzetak je u slučaju bolesti). Tjekom sjednica mora biti zabranjeno korištenje mobilni telefona, laptopa, ... . Zatupnicima i ministrima koji ne sudjeluju tri puta bez razloga na sjednicima Hrvatskog Sabora se mora ukinuti mandat bez mogučnosti da se kroz stranku kojoj pripadaju popuni to mjesto sa drugom osobom.

Pokret "10. travanj" se zalaže za obavezu biranja. Osobe koje ne izlaze na izbore se moraju kazniti sa 6 mjeseca plaće ili ukindanju 6 mjeseci socialnoj pomoći.

Pokret "10. travanj" se zalaže za zabranu anti-hrvatski stranaka što mora odlučiti Hrvatski Etički Sud.

Pokret "10. travanj" se zalaže za sljedeće ministre u Hrvatskoj Vladi :

- Predsjednika Hrvatske Vlade

- Zamjenik Predsjednika Hrvatske Vlade

- Ministar/Ministrica branitelja

- Ministar/Ministrica hrvatske emigracije

- Ministar/Ministrica hrvatski manjina u inozemstvu

- Ministar/Ministrica vanjskih poslova

- Ministar/Ministrica europskih poslova

- Ministar/Ministrica socijalne politike i mladih

- Ministar/Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

- Ministar/Ministrica unutarnjih poslova

- Ministar/Ministrica financija

- Ministar/Ministrica obrane

- Ministar/Ministrica kulture

- Ministar/Ministrica zdravlja

- Ministar/Ministrica pravosuđa

- Ministar/Ministrica uprave

- Ministar/Ministrica gospodarstva

- Ministar/Ministrica poduzetništva i obrta

- Ministar/Ministrica rada i mirovinskoga sustava

- Ministar/Ministrica pomorstva, prometa i infrastrukture

- Ministar/Ministrica znanosti, obrazovanja i sporta

- Ministar/Ministrica poljoprivrede

- Ministar/Ministrica turizma

- Ministar/Ministrica vjerski zajednica

- Ministar/Ministrica zaštite okoliša i prirode

- Ministar/Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja

- Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina u Hrvatskoj

Diplomatski predstavnici Hrvatske koji su anti-hrvatski orijentirani i koje škode ugledu Hrvatske se moraju odpustiti i ne dati im mogučnost da rade dalje u diplomatskoj službi ili u nekoj drugoj državnoj instituciji Hrvatske kao naprimjer vojsci, policiji, sudstvom, carini itd..

U hrvatskoj policiji, vojsci, carini, sudstvu, ... se smiju samo zapošljavati etnički Hrvati bez obzir na vjersku pripadnost. Strancima nije moguće zapošljavanje u policiji, vojsci, carini, sudstvu, ... .

Svake udruge koje škode ugledu hrvatske države se moraju zabraniti te njihovo financiranje ukinuti.

U Hrvatskom Saboru je službeni jezik hrvatski! Zastupnici koji neznaju govoriti hrvatskim jeziku se mora sinhronizirati govor u Saboru a u slučaju emitiranja na televiziji ili radiju također ih je obavezno sinhronizirati na hrvatskim jeziku.

Pokret "10. Travanj" zahtjeva ukidanje garantiranih mjesta u Hrvatskom Saboru za nacionalne manjine. Pripadnici nacionalni manjina mogu ostvariti svoje političke ciljeve unutar registrirani stranaka u Hrvatskoj. Stranke nacionalnih manina trebaju biti zabranjene, jer diskriminiraju Hrvate kao večinski narod.

Hrvati u emigracini trebaju imati ista prava glasa kao Hrvati koji su ostali živjeti u Hrvatskoj bez da ih se ogranići na posebne jedinice sa pravom na elektronsko glasanje.

Pokret "10. Travanj" traži da glasanje na parlamentarnim izborima i na referundima bude obavezno! Osobe koje ne glasuju na izborima trebaju platiti kaznu u iznosu od jedne mjesečne plaće.

 

GOSPODARSTVO, EKONOMIJA, POLJUPRIVREDA :

Pokret "10. travanj" se zalaže za masivnu borbu protiv korupcije koju treba strogo kazniti.

Isto tako se zalažemo da se rad na crno mora kazniti visokim novčanim kaznama ili zatvorom.

Gospodarstvo i ekonomija trebaju raditi pod motom : “Prvo hrvatsko!”.

Suprostavljamo se uvozom proizvoda koji štete hrvatskim seljacima i proizvođacima.

Hrvatski seljak se mora podržavati a GMO zauvijek na hrvatskom tlu zabraniti.

Pokret "10. travanj" podržava bio-proizvode.

Radnici koji rade u na hrvatskom tlu, moraju živjeti na tlu Hrvatske. Osobe koje ne žive na tlu hrvatske države ne mogu raditi na tlu Hrvatske.

Izuzetak su hrvatska diplomatska predstavništva u inozemstvu gdje djelatnici prirodno žive na tlu zemlje gdje se diplomatsva predstavništva nalaze.

Svaka suradnja sa poduzećima na tlu Srbije, trenutnom srpskim okupiranim teritorijama Hrvatske (Srijem, Banat, Bačka, Sandžak) te srpsko okupiranim teritorijama u današnjoj Bosni i Hercegovini te importi trebaju biti zabranjeni.

Poduzeća koja zatvaraju firme u Hrvatskoj i otvaraju istu ili slićnu firmu u inozemstvu moraju plačati 400% carinu na te proizvode koje opet uvoze u Hrvatsku. Taj novac se smije izključivo koristiti za socialnu pomoč.

Državljanima Srbije treba zabraniti boravak i rad na tlu Nezavisne Države Hrvatske. Isto vrijedi za takozvane Srbe iz genocidne Republike Srpske.

Hrvatsko državljanstvo za strance se može samo dobiti ako stranac uloži 100.000 € u fond za hrvatsku ekonomiju.

 

KULTURA I GLAZBA :

Na čelu kulturni insitucijama (kažalista, televizije, radio postaji, ...) zahtjevamo da se izključivo zapošljavaju genestki Hrvati.

Osobama koje rade otvorenu na štetu ugleda Hrvatske se mora daljni rad u tim institucijama zabraniti.

Pokret "10. travanj" se zalaže za zabranu srpski cakji i srpski “narodnjaka” u hrvatskom radiju, televiziji, kafićima, diskotekama, .... te za totalnu zabranu nastupa srpski cajkaša i cajkašica na tlu Hrvatske i za totalnu zabranu nastupa umjetnika i bendova iz Srbije ili još srpsko okupirani dijelova Hrvatske (Srijem, Banat, Baška, Sandžak) te iz srpsko okupiranog dijela današnje BiH.

Gostione, diskoteke itd. koje puštaju takvu “glazbu” se moraju odmah zatvoriti bez perspektive za novo otvorenje.

U televiziji i radiju se osobe koje govore stranim jezikom (pogotovo “srpskim” jezikom) moraju obavezno sinhronizirati!

 

NOVINARSTVO :

Pokret "10. travanj" odobrava u Hrvatskoj novine od lijevog do desnog spektra, ali se zalaže za zabranu novina koji izsmijavaju Hrvatsku te religijske zajednice u Hrvatskoj ili štete ugled Hrvatske.

Na čelu hrvatski novina, magazina te internet-portala zahtjevamo da se izključivo zapošljavaju genestki čisti Hrvati.

Anti-hrvatske internet-portale se mora zatvoriti ili blokirati i onemogućiti njima rad.

 

INTERNET :

Hrvatska mora osnovati Internetski Nadzor koji se suprostavi veliko-srpskoj i jugo-srpskoj propagandi naprimjer na Youtube´u i komentarima koji lažu o hrvatskoj povijesti od pravijeka do danas, o hrvatskim kraljevima i vladarima, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Jasenovcu, Ustašama, oslobodilačkom ratu od 1990-1995, ... .

 

ŠKOLSTVO :

Pokret "10. travanj" ne podržava škole za nacionalne manjine i traži zabranu isti, ali odobrava nastavu za učenje materinski jezik pripadnicima nacionalni manjina u hrvatskim školama do 4 sata u tjednu. Učitelj tog stranog jezika mora biti etnički čisti Hrvat/Hrvatica.

Obavezno je nastava o istinskim dogadžajima u II. Svijetskom Ratu i o Domovinskom Ratu.

Učiteljima/učiteljicama koji/koje ne predavaju istinski o dogadžajima u II. Svijetskom Ratu i o Domovinskom Ratu se mora zabraniti daljni rad kao učitelj/učiteljica u Hrvatskoj.

Naziv “profesor” za učitelje/učiteljice koje nemaju profesuru se mora zabraniti i korištenje financijski kazniti.

Pokret "10. travanj" zahtjeva komisiju za čistocu hrvatskoj jezika u smislu da se preuzeta "reforma" hrvatskog jezika sa strane lopova i kradljivca Vuka Stefanovića Karadžića, koji je uzeo hrvatski dialekt iz Bosne i pomješao ga sa 8.000 turskih riječi i tako izumio "srpsko-hrvatski", znaći "srpska verzija hrvatskog" odbaci i opet ući čisti hrvastski jezik te uz hrvatski standardni jezik i lokalni dialekti i Glagolica-pismo.

 

VALUTA :

Pokret "10. travanj" se zalaže da se izmjeni “Lipa” za “Banicu”.

Pokret "10. travanj" podržava hrvatsko članstvo u Euro-zoni tek kad Hrvatska bude ekonomski u stanju da ispuni sve uvjete za Euro članstvo i kad se hrvatski narod pita u referendumu za mišljenje.

O motivima na hrvatskim Euro kovanicama mora odlučivati hrvatski narod tako da može izabrati od 5 različitih serija Euro i Cent kovanica.

 

VOJSKA :

Pokret "10. travanj" se zalaže da se služi vojni rok od 12 mjeseci.

Država je dužna platiti vojnicima troškove koje do sada moraju plačati sami : stan (i u inozemstvu), režije, put (i iz inozemstva) do kasarne gdje se služi vojni rok i natrag te džeparac koji je dostojan hrvatskom vojniku.

Hrvatska vojska mora koritsiti pozdrav “Za Dom Spremni!”.

Hrvatska mora ugovoriti čvrsti vojni savez sa Bugarskom, Rumunjskom, Mađarskom i Albaniji/Kosovu.

Pokret "10. Travanj" podržava pripadnost Hrvatske u NATO savezu.

 

VJERE :

Pokret "10. Travanj" zatjeva odmah zabranu takozvane "Srpske Pravoslavne Crkve". Sav posjed i imanja koja je "Srpska Pravoslavna Crkva" ima dobiti Hrvatska Pravoslavna Crkva koja može biti samo jedina pravoslavna crkva u Hrvatskoj.

Pokret "10. travanj" priznaje sljedeće vjerske zajednice na tlu Hrvatske :

- Hrvatska Katolička Crkva

- Hrvatska Pravoslavna Crkva

- Hrvatska Muslimanska Zajednica

- Hrvatska Židovska Zajednica

- Hrvatska Protestantska Crkva

- Zoroastrizam

- Hrvatski Štovatelji Bogice Sarasvati

Strane vjerske zajednice nisu dopuštene u Hrvatskoj. Vjerske zajednice koje nemaju svoj hrvatski ogranak imaju pravo osnovati svoju vjersku zajednicu/crkvu. Nije dopušteno da se u imenu zajednica/crkava koristi ime strane države, nego isključivo moraju početi u imenu sa "Hrvatska ..." ili "Hrvatski ...".

Hrvatskim muslimanima se mora jamčiti pravo na šerijatsko sudstvo po objavi u Narodnim Novinama Nezavisne Države Hrvatske, broj 89 od 31. srpnja 1941 u suradnji sa Ibrahim ef. Mehinagićom, koji je bio Predsjednik družtva Šeriatski sudaca.

 

VRIJEĐŽANJE BOGA, ISUSA, MARIJE, ALLAHA, POSLANIKA MUHAMEDA s.a.v.s., SARASVATI, ... :

Pokret "10. travanj" se zalaže za visoke novčane kazne vrijedžanja hrvatski vjerski zajednica, kršćanskog Boga, Isusa, Marije, Allaha i poslanika Mohammeda a. s. te staro-hrvatske boginje Sarasvati.

Osobe koje ponavljaju nakon novčane kazne vrijedžanja božanstva i tako vjeru Hrvata moraju očekivati i zatvorsku kaznu.

Za troškove zbrinjavanja u zatvoru, troškove procesa itd. im se oduzima imovina.

 

BLAGDANI :

Pokret "10. travanj" se zalaže da se ukine takozvani "dan antifašističke borbe", koji se "slavi" svake godine 22.6. u današnjoj Republici Hrvatskoj.

Taj neradni dan "slavi" antihrvatske elemente kao partizane i komuniste koji su prodali Hrvatsku zbog ideoloških razloga tudžim vlastima.

Isto take se pokret “10. travanj” zalažu za ukidanje takozvanog "dana državnosti" Republike Hrvatske. Taj takozvani "dan držvanosti" samo potvrdžuje AVNOJ-sku Hrvatsku koju su domaći izdajnici Hrvatske države i strani Komunisti te preobučeni Četnici uspostavili nakon što su iz Hrvatske države napravili dvije sozialističke Republike : AVNOJ-sku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, te odcijepili Srijem i Banat i od nje napravili sa Bačkom takozvanu Vojvodinu, odsjekli Sandžak koji se je pod delegacijom Sulejmana Hafiz Pačariza 1941 pripojio Nezavisnoj Državi Hrvatskoj te Boku Kotorsku.

Dan državnosti može samo biti 10. travanj!

Vjerski blagani ovise o trenutnim teritoriju Hrvatske. Sve dok se Hrvatska sastoji samo od AVNOJ-ske Republike Hrvatske koja je večinom krščanska zemlja vjerski blagdani mogu samo biti krščanski (Uskrs, Uskrsni ponedeljak, Tjelovo, Velika Gospa, Božic, Sv. Stjepan).

Kad se Hrvatskoj priključe teritorije hrvatski Muslimana se na državnoj razini isto slavi Ramazanski bajram, Kurban bajram, Lejlet al-regaib (Noć želja i nadanja), Lejlet al-miradž (Noć uznešenja Muhamedova), Lejlet al-berat (Noć praštanja) i Lejlet al-kadr (Noć sudbine).

Kad se Hrvatskoj priključe teritorije hrvatski pravoslavavni kršćana (Duklja, Boka Kotorska, Srijem, Banat, Bačka, ...) se na državnoj razini slave i pravoslavni vjerski blagdani ali po Julijanskim kalendaru.

 

ZABRANA ANTI-HRVATSKI ORGANIZACIJA I SIMBOLA :

Pokret "10. Travanj" zahtjeva zabranu svih simbola okupatora Nezavisne Države Hrvatske kao četnički simbola, talijanski fašistički simbola, nacional-socijalistički simbola, simbola okupatorske Jugoslavije, simbole tamnice hrvatskog naroda : Kraljevine Jugoslavije, simbola takozvane SAO Krajine, ... .

Pokret "10. Travanj" zahtjeva da se ukine zabrana Ustaški simbola, te laži o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o navodnoj genocinosti Hrvata i hrvatske države od 1941-1945. Tražimo da se u međunarodnoj komisiji koja se mora nadzirati od hrvatski domoljuba utvrdi tko zapravo leži u Jasenovcu : pobijena hrvatska vojska ili nekakve mitomanske srpske žrtve. To znaći da se Jasenovac treba u cijelosti prekopati. Ako komisija ne ustanoivi da nije bilo nedužni "srpski" žrvata nego da su tamo umrli prirodnom smrću takozvani Srbi koji su se ogriješili prema Hrvaticama i Hrvatima i hrvatskoj državi od 1941-1945 se to spomen područje onda lažnim žrvtama treba odmah sravnati sa zemljom i na njime otvoriti spomen područje pobijenoj hrvatskoj vojsci.

Rodna kuća vođe okupatora Nezavisne Države Hrvatske u Kumrovcu, navodnim Josipu Brozu Titu, se treba sravnati sa zemljom i svaki naziv ulica, trgova, šetališta, ... sa njegovim imenom ili drugih domaći crvenih sluga Beograda se moraju odmah ukinuti. Svi spomenici tim crvenim izdajicima i protivnicima hrvatske države se moraju sravnati sa zemljom.

Pokret "10. Travanj" zahtjeva da se posmrtni ostatci Poglavnika Dr. Ante Pavelića i njegove obitelji prenesu u Hrvatsku, na posebno od policije čuvano mjesto gdje mu se domoljubi mogu pokloniti i za njegovu dušu upaliti svijeće.

 

DOMAĆI IZDAJNICI : PARTIZANI, KOMUNISTI, UDBA I KOS :

Pokret "10. travanj" se zalaže za ukidanje mirovina domaćih partizanski izdajnika, pripadnika UDBE i KOSa i pripdnicima SAO Krajine.

Hrvatima koji su radili za antihrvatski komunistički sistem (pripadnici UDBE i KOSa) ili kao ubojice za isti, treba suditi za veleizdaju hrvatski nacionalni interesa i kao odštetu Hrvatskoj im oduzeti cijelu imovinu. Ukoliko te osobe nisu genteski Hrvati nego pripadnici nacionalni manjina gube uz to i status pripadnika nacionalni manjina i dobiva status stranca. Stranci koji su učinili kazneno djelo (oružana pobuna, zločin nad civilima, ...) moraju nakon zatvorske kazne napustiti teritorij Hrvatske. Te osobe moraju platiti za sve troškove zatvorske kazne.

Za strane državljane koji su radili na hrvatskom tlu za UDBU i KOS se mora raspisati internacionalna tjeralica.

Posljeratna krada židovske imovine se mora lustrirati i židovima vratiti ukrađenu imovinu.

 

ANTI-HRVATSKE STRANKE :

Sve stranke u Hrvatskoj su dozvoljene, koje rade za dobro hrvatskog naroda i njegovi nacionalni manjina od lijevog do desnog političkog spektra.

Stranke koje rade za strane države, strane vjerske zajednice ili protiv napredka i dobro hrvatskog naroda i njegovi nacionalni manjina se moraju zabraniti i njihovim stranačkim čelnicima zabraniti svaki budući politički rad u Hrvatskoj.

 

LUSTRACIJA :

Pokret "10. travanj"se zalaže za lustraciju antihrvatski elemenata : Četnika, Partizana, Komunista, pripadnika UDBE i KOS´a i domaćih izdanjnika i sluga Beograda.

Želimo saznati i objaviti imena svi anti-hrvatski elemenata koji su se uhljebili u policiji, sudstvu, diplomaciji, vojsci, ... .

 

IZBJEGLICE :

Pokret "10. travanj" zahtjeva da se ilegalne izbjeglice bez dokumenata odmah vrate u susjedne zemlje iz koje su došle na teritorij Hrvatske : u srpsko okupirani dio BiH, u Srbiju ili Crnu Goru.

Izbjeglice sa papirima koji se nađu na teritoriju Hrvatske se moraju odmah prebaciti na granicu sa Slovenijom da pod kontrolom napuste teritorij Hrvatske.

Državljanu Hrvatske, koji podržava da Hrvatska primi izbjeglice, se mora dodjeliti po jedan izbjeglica da za njega financijski brine, preuzme sve troškove za školovanje i učenje hrvatskog jezika i hrvatske kulture, te da preuzme odgovornost u slučaju kaznenog djela izbjeglice. Kazneno djelo izbjeglice mora biti i kazneno djelo osobe koja je primila izbjeglicu i preuzelo odgovornost za izbjeglicu.

Izbjeglica mora živjeti u stanu ili kući kod tog hrvatskog državljana. Svi troškovi za izbjeglicu plačaju oni.

Kad se u zemljama tih izbjeglica stvore uvjeti da se te izbjeglice mogu vratiti u zemlju iz koje su došli na tlo Hrvatske. Te troškove moraju platiti oni koji su primili izbjeglicu.

Izbjeglicama mora biti zabranjeno ići na “dopust” u zemlje iz koje su navodno pobjegli kao i da opčenito da Hrvatsku napuste.

Izbjeglice koji se ne prilagode tradicijama u Hrvatskoj, to znaći društvenim i vjerskim, ili koji postanu kriminalci ili se ne ponašaju pristojno u Hrvatskoj se imaju odmah vratiti u zemlju iz koje su došli, ili u zemlju iz koje su došli na tlo Hrvatske : srpsko okupirani dio BiH, u Srbiju ili Crnu Goru. Te troškove imaju oni platiti koji su primili izbjeglicu.

Izbjeglici se ne smije dati mogućnost da rodbinu, bračne partnere ili djecu dovede u Hrvatsku.

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

Pogledajte [ OVDJE ] program "Krugovala" i ugradite radio stanicu besplatno u Vašu stranicu.

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Otisak ] [ Izjava o privatnosti ]

 

Flag Counter 

Auf dieser Seite werden Cookies von integrierten Plug-Ins und Widgets verwendet. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du den Einsatz von Cookies.

Mehr lesen

Ova stranica koristi kolačiće („cookies“) kako bi vam pružila bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Pročitaj više